Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udgående teams i Psykiatrien – forholdsregler ifm COVID-19

 

Beskrivelse

Patienter, som er tilknyttet udgående funktioner i Psykiatrien, hører til en målgruppe af psykiatriske patienter, som har behov for opfølgning. Dermed falder aktiviteten ind under de vigtige centrale kerneopgaver i Psykiatrien, som skal opretholdes.

Funktioner skal varetages med opmærksomhed på at risiko for smittespredning minimeres, - både at personale ikke spreder smitte til patienten og at patienten ikke smitter personale.

Værnemidler anvendes præventivt og påføres inden adgang i patientens hjem.

Udgående teams, som kan få behov for anvendelse af værnemidler, skal medbringe disse i bilen. Der skal således i bilen medbringes: håndsprit, handsker, kirurgisk maske, visir/beskyttelsesbriller, overtrækskittel med lange ærmer, affaldspose til værnemidlerne efter brug

Personale anvender privat tøj og fodtøj. Det anbefales at have en pose med skiftetøj liggende i sit taskeskab, så der er mulighed for at skifte tøj, hvis personalet er kommet i en situation, hvor der kan være overført smitte. Det kontaminerede tøj skal lægges i en plasticpose i minimum 48 timer, hvorefter tøjet vaskes efter normal praksis. På samme vis kan personale overveje at have skiftesko med, så man ikke tager sine arbejdssko med hjem

Patient uden symptomer på COVID-19:

  • Personale følger Sundhedsstyrelsens almindelige retningslinjer, herunder holder afstand, så vidt muligt undgår fysisk kontakt/berøring af patienten, sikrer god håndhygiejne, hvis muligt afkorter besøg/sørger for udluftning, undlader at medbringe tablet eller andre remedier, som skal med retur

  • Værnemidler påføres inden adgang i patientens hjem og bæres under hele besøget

  • Når personalet har afsluttet kontakt med patienten, aftages værnemidlerne efter forskriften og lægges i en plasticpose. Plastposen skal bortkastes i almindelig dagrenovation. Herefter udføres håndesinfektion


Patient med symptomer/påvist COVID-19:

Hvis patienten er påvist COVID-19 syg eller der er begrundet mistanke om, at patienten kan have COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed, åndenød) skal følgende iagttages:

  • Vernemidler påføres inden adgang til patientens hjem og bæres under hele besøget. Samtalerne skal foretages stående, så man undgår berøring af omgivelser, eksempelvis at sidde i patienternes møbler (jf. Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2))

  • Korrekt håndhygiejne kræver, at personalet desinficerer hænderne før og efter kontakt, også hvis personalet kun har været i kontakt med patientens omgivelser, fx dørhåndtag

  • Når personalet har afsluttet kontakt med patienten, aftages værnemidlerne efter forskriften og lægges i en plasticpose. Plastposen skal bortkastes i almindelig dagrenovation. Herefter udføres hånddesinfektion

 

 

Information til patient, der har symptomer på COVID-19

Har patienten lette symptomer informeres om, at han skal opholde sig hjemme. Patienten informeres om at tage telefonisk kontakt til egen læge ved bekymrende forværring i symptomerne

 

Patienten bør vejledes om forholdsregler og adfærd i hjemmet, herunder i særlig grad i forhold til øvrige beboere i husstanden

 

Har patienten sværere luftvejssymptomer, skal patienten telefonisk kontakte egen læge. Psykiatriens personale er opmærksom på at hjælpe patienten hermed, hvis det er nødvendigt.

 

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale med udgående funktioner til patienter i eget hjem

Formål

Sikre viden om og procedure for personales besøg i patienters bolig.

Referencer

 

Spørgsmål og svar fra Sundhedsstyrelsen (bilag til instruksen)

Personale i udgående teams skal have adgang til relevante værnemidler – som personalet skal anvende ved hjemmebesøg hos patienter, hvor der er tæt patientkontakt og hos patienter med symptomer på luftvejsinfektion, hvor der kan være mistanke om COVID-19.