Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rekommanderede pulverinhalatorer til behandling af patienter med astma eller KOL

Ordination af inhalatorer

Ikke alle patienter kan anvende de rekommanderede pulverinhalatorer, hvorfor patienter fortsat opfordres til at medbringe egen medicin under indlæggelse.

Patienter, som

  • ikke har medbragt egen medicin under indlæggelse, bør skifte til den rekommanderede pulverinhalator indenfor samme lægemiddelgruppe.

  • har medbragt egen medicin under indlæggelse, bør tilbydes at skifte til den rekommanderede pulverinhalator.

Skema over mulige forslag til analogsubstitution for pulverinhalatorer som hjælp ved dosering findes under bilag.

Instruktion i brugen af inhalatorer

 

Ved udlevering af ny inhalator bør patienten instrueres i korrekt brug af inhalatoren.

Følg følgende link for instruktion: instruktionsvideoer om anvendelsen af pulverinhalatorer.

For skriftlige vejledninger på Braltus, Easyhaler og Ellipta se bilag.

 

Bestilling af placeboinhalatorer kan foretages direkte hos producenten af inhalatoren.

 

Ved udskrivelse af patient

Ved udskrivelse tilstræbes, at patienten fortsætter behandlingen med den rekommanderede pulverinhalator.

Behandlingen bør effektueres således, at recepter og ordinationer på patientens tidligere anvendte inhalator slettes.

Skiftet til den rekommanderede pulverinhalator skal fremgå af patientens FMK, journal og epikrise.

Målgruppe – modtagelse

Patienter med astma eller KOL under hensyntagen til patientens inhalationsteknik vha. et indåndingsflowmeter (In-Check DIAL G16).

Formål

At sikre en ensretning i brugen af pulverinhalatorer til behandling af patienter med astma eller KOL under indlæggelse, hvorved medicineringen under indlæggelse forbedres.

 

Referencer

Specialistgruppen for respiration