Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oprettelse af data på projektmedicin, magistelle lægemidler og tilladelsespræparater til anvendelse i Medicinmodulet

 

Beskrivelse

Ved ønske om oprettelse af data på projektmedicin, magistrelle lægemidler og tilladelsespræparater (ikke-registrerede specialiteter), udfyldes et relevant skema pr. lægemiddel og sendes til apoteksdata@rn.dk.

 

Forventet oprettelsestid er 10 hverdage. Der orienteres når præparatet er oprettet i Medicinmodulet.

Ved hastesager, sendes skema ind med angivelse HASTER i emnefeltet og der tages telefonisk kontakt til lægemiddelinformationen på 97 66 58 57 i tidsrummet kl. 8-15 på hverdage.

 

Det er et krav at Medicinmodulet opdateres med de gældende ordinationer inklusiv eventuelle vitaminer og projektmedicin jf. Medicinering - Lægemiddelordination.

 

Ordinationer med disse specieloprettet lægemidler, kan overføres til FMK og der kan oprettes effektueringer (udlevering eller indgift) på ordinationerne på FMK.

OBS - Der kan ikke oprettes recepter på disse specieloprettet præparater via Medicinmodulet.

 

Definition af begreber

Projektmedicin: Lægemidler, der anvendes i forbindelse med kliniske forsøg.

 

Magistrel lægemiddel: Lægemidler, der tilberedes på et apotek til den enkelte patient efter recept fra en læge, og er ikke vurderet af myndighederne med hensyn til kvalitet, sikkerhed og effekt, og der foreligger derfor i udgangspunktet ikke godkendte data omkring f. eks. dosering og bivirkninger, og dermed heller ikke et produktresume eller indlægsseddel.

 

Tilladelsespræparat (Ikke-Registrerede-Specialiteter – IRS): Lægemidler markedsført i et land andet end Danmark. Lægemiddelstyrelsen kan efter ansøgning udstede udleveringstilladelse på tilladelsespræparater.

 

Metode

Projektmedicin

Ved opstart af kliniske forsøg, hvor der anvendes medicin, kan data på medicinen blive oprettet i Sygehusapotekets IT-systemet, så medicinen efterfølgende kan ordineres og effektueres i Medicinmodulet og på FMK.

 

”Skema 1 – Oprettelse af data på projektmedicin til anvendelse i Medicinmodulet” udfyldes med de relevante informationer og indsendes til apoteksdata@rn.dk med ”projektmedicin” i emnet.

 

Der kan forekomme oprydning af oprettet data, hvorfor man kan blive kontaktet om projektet fortsat kører.

 

Magistrelle lægemidler

Magistrelle lægemidler, som forhandles ved Sygehusapoteket Region Nordjylland, får automatisk oprettet data til anvendelse i Medicinmodulet. Der kan dog være magistrelle lægemidler, som patienter er i behandling med via praktiserende læge, privatpraktiserende speciallæge, eller fra anden region, hvorfor det kan være nødvendig at kunne ordinere det i Medicinmodulet og på FMK.

 

Hvis data på et magistrel lægemiddel ønskes anvendt i Medicinmodulet og på FMK skal ”Skema 2 - Oprettelse af data på magistrel lægemiddel til anvendelse i Medicinmodulet” udfyldes med de relevante informationer og indsendes til apoteksdata@rn.dk med ”magistrel lægemiddel” i emnet.

 

Tilladelsespræparater

Tilladelsespræparater som forhandles ved Sygehusapoteket Region Nordjylland får automatisk oprettet til Medicinmodulet. Der kan være patienter i behandling med tilladelsespræparater via praktiserende læge, privatpraktiserende speciallæge, eller fra anden region, hvorfor det kan være nødvendig at kunne ordinere det i Medicinmodulet og på FMK.

 

Hvis data på et tilladelsespræparat ønskes anvendt i Medicinmodulet og på FMK skal ”Skema 3 – Oprettelse af data på tilladelsespræparat til anvendelse i Medicinmodulet” udfyldes med de relevante informationer og indsendes til apoteksdata@rn.dk med ”tilladelsespræparat” i emnet.

 

Referencer

PRI-dokument: Medicinering - Lægemiddelordination