Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

P2 High flow behandling

 

Fremstilling

 

 

 1. 1. AIRVO ( i sort taske) og fugterkammer er i depotet i slusen til stue 4

 2. 2. 

  Grøn iltslange og high flow ilt kateter er i rødt depot ved stue 8 skab 6

 3. 3. Sterilt vand er i det røde depot ved stue 8

 

Samles

 

 1. 1. Kammeret sættes i/fjernes ved at

trykke den blå fingerplade

ned og derefter køres kammeret

ind/ud.

 1. 2. Sterilt vand tilsluttes kammeret.

 2. 3. Den grønne ilt slange sættes på bagsiden af AIRVO og kobles til O2 -udtaget i væggen.

VIGTIGT: Der må max skrues op på 14-15 l O2, ikke mere!

 1. 4. Installering af patientslange:

Løft det blå plastik ærme op, og forbind slangen til enheden. Skub det blå ærme ned for at låse på plads.

 

 

 

 

Billede 4

Tænd

 1. 1. Tryk knappen ned i 2 sek. for at tænde, og Airvoen vil varme op.

 2. 2. 

  Displayet viser følgende ‘klar til brug’ tegn når enheden er klar. Det tager ca. 5 minutter.

Billede 8

Indstilling og ændring af flow

 1. 1. Når der trykkes på knappen ses totalflowet i displayet.

 2. 2. 

  Nøglen indikerer at flowet er låst. Det låses op ved at trykke på piletasterne OP+NED i 3 sek.

 3. 3. Flowet justeres nu op/ned med 5 L interval ved at trykke på pil OP eller NED.

Billede 12

Afslut behandlingen + rengør

 1. 1. Hold knappen nede i 3 sek. for at slukke apparatet.

 2. 2. Afmonter kammer og slange og smid det ud

 3. 3. Tør apparatet af med spritklud.

 4. 4. Find den røde slange med filter i depotet ved AIRVO’erne.

 5. 5. Monter den røde slange som vist på billedet til højre. OBS indgangsporten til højre skal proppes med filteret

 6. 6. Billede 16Tryk på mute/renseknappen og rensningen vil nu begynde. Dette varer ca. 1 time, der tælles ned i displayet.

 7. 7. Efter endt rensning skal apparatet slukkes. Aftørres nu med engangs-spritklud. Husk de tre indgangsporte

Billede 3Billede 15

Skifteinterval

 1. 1. Kammeret og slanger skal skiftes efter 14 dage

 2. 2. Påsæt det gule mærkat med ugedag og dato

 

 

 

Indstilling af totalflow på AIRVO

 1. 1. Oxyflow’et er det antal liter ilt der indstilles på O2 flowmeteret på væggen. Husk max 15 liter præcis!

 2. 2. Iltprocenten kan ses i tabellen afhængig af AIRVO indstillingen. MAX iltprocent er 63% ved 15 liters flow – alternativt iltprocent på 45 % ved 45 l flow.

Billede 18