Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure for test af COVID-19 hos psykiatriens personale

Beskrivelse

Følgende dokument beskriver beslutningsproces og praktiske forhold vedr. testning af personalet for COVID-19 i Psykiatrien.

I en situation som den nuværende, er det af afgørende betydning, at ressourceforbruget nøje overvejes. Der skal være ressourcer nok i hele den periode, som det forventes pandemien varer. Det gælder også for testressourcer. Derfor skal der ageres klogt og samvittighedsfuldt ift. brugen af test – både for sundhedspersonale og borgere i almindelighed.

Hvilke personalegrupper testes

Grundlæggende er det sådan, at raske personer ikke tilbydes test for COVID-19. Det gælder også ansatte i sundhedsvæsen. For at tilhøre gruppen af medarbejdere i Psykiatrien, hvor det er relevant at blive testet, skal personalet have symptomer på COVID-19 samtidig med, at de af deres leder vurderes at have en kritisk funktion.

Symptomer på COVID-19:

 

 • • Har symptomer på øvre- eller nedre luftvejsinfektion herunder hoste, feber, åndedrætsbesvær som giver mistanke COVID-19.

 

En kritisk funktion defineres her som:

 

 • • Særlige specialiserede funktioner, der løses af få personer med specifikke kompetencer.

 • • En funktion på et afsnit/ambulatorium, der er i så kritisk nødberedskab, at en enkelt medarbejder ikke kan erstattes af andet personale.

 

Personalet skal med andre ord både have symptomer OG bestride en kritisk funktion for at blive testet.

 

Trin 1: Kontakt din nærmeste leder

 1. A. Hvis man som medarbejder oplever symptomer på COVID-19, kontaktes nærmeste leder. Nærmeste leder udfylder skemaet: Henvisning til Klinisk vurdering og evt. test for COVID-19 (bilag 1) og sender dette pr. mail til klinikledelsen sammen med en begrundelse for, hvorfor pågældende personale varetage en kritisk funktion.

 2. B. Klinikledelsen samler indmeldinger fra de enkelte afsnit og ambulatorier. Klinikledelsen og de ledende overlæger i klinikken vurderer, om de pågældende personaler, som oplever symptomer på COVID-19, varetager en kritisk funktion i Psykiatrien.

 3. C. Klinikledelsen skriver mail til lægefaglig direktør Tina Gram Larsen og direktør for patientforløb og kvalitet Jan Nørholm Mainz med en begrundet vurdering af, hvorfor pågældende medarbejder varetager en kritisk funktion i klinikken og derfor bør testes. Til mailen vedhæftes udfyldt skema/skemaer: Henvisning til Klinisk vurdering og evt. test for COVID-19 (bilag 1).

 4. D. Tina Gram Larsen og Jan Mainz træffer løbende og snarest muligt beslutning om, hvorvidt en medarbejder varetager en kritisk funktion og dermed skal henvises til klinisk vurdering og evt. test. Vurderes det relevant at sende pågældende medarbejder videre til klinisk vurdering, godkendes anmodningen via mail, vedhæftet det medsendte skema (bilag 1) til klinikledelsen. Denne mail sendes også cc. til psykiatriledelses sekretariat, som journalisere i e-dok.

 

 

Det er vigtigt at understrege, at ovenstående proces (B-D) udelukkende beror på en vurdering af, om medarbejderen varetager en kritisk funktion og IKKE en vurdering af de symptomer på COVID-19, medarbejderen måtte have.

 

Det er ydermere vigtigt, at man som medarbejder i Psykiatrien ikke kontakter egen læge med henblik på test, da egen læge ikke kan vurdere, hvorvidt pågældende medarbejder varetager en særlig kritisk funktion.

 

Trin 2: Klinisk vurdering

Hvis det vurderes relevant at udrede for COVID-19, foretages en klinisk vurdering af medarbejderen, herunder en vurdering af symptomer på COVID-19.

 

Der vil i forbindelse med den kliniske vurdering blive foretaget relevant differentialdiagnostisk udredning for andre tilstande f.eks. akutte infektioner mv.

 

Medarbejderen møder op til klinisk vurdering og evt. test på et af de tre hospitaler, der foretager test – Thisted, Aalborg og Hjørring.

 

 • • I Aalborg foregår klinisk vurdering og evt. test i P0, som er teltet udenfor pandemibygningen. Der er ikke særskilt personale-indgang. Der er åbent mellem kl. 8.00 -22.00, hvor medarbejderen kommer uden at aftale tid i forvejen.
  DER
  SKAL MEDBRINGES UDFYLDT SKEMA FRA LEDEREN

 

 • • I Thisted foregår klinisk vurdering og evt. test ved at medarbejderen ringer på nedenstående nummer mellem kl. 9.00 – 12.00 og aftaler tid.

Hverdage: COVID-sygeplejerske på tlf. 97650268

Weekend: Akutmodtagelsen på tlf. 97650543

DER SKAL MEDBRINGES UDFYLDT SKEMA FRA LEDEREN

 

 • • I Hjørring sendes en liste (bilag 2) med kritisk vigtige medarbejdere til akutvisitation_RHN@rn.dk senest kl. 13.00 hver dag. Af listen skal fremgå: CPR-nummer, navn, mobiltelefonnummer, samt symptomer. Akutvisitationen tildeler booking til medarbejdere via book-plan, hvilket medarbejderen modtager en SMS om.

 

Medarbejdere i Psykiatrien undersøges på det hospital, som ligger nærmes deres private bopæl.

 

Hvis der efter klinisk vurdering fastholdes mistanke om moderat til svær COVID-19, eller særlige forhold

ift. risikogrupper eller personale i kritiske funktioner, gennemføres testning.

 

Trin 3: Test for COVID-19

Test af COVID-19 sker ved analyse af dyb svælgpodning fra tonsillerne eller fra den bagerste svælgvæg.

Prøver analyseres, når der er ledige pladser i testkørsler.

 

Alle testede for COVID-19 skal forblive hjemme indtil der foreligger svar på deres test.

Svar på test fås på www.sundhed.dk indenfor ca. 48 timer. Evt. spørgsmål til prøvesvar, symptomer mv fås ved henvendelse til egen læge. I særligt akutte tilfælde kan henvendelse rettes til lægevagten

Såfremt en test er negativ kan medarbejderen møde på arbejde igen med det samme.

Såfremt en test er positiv skal medarbejderen blive hjemme indtil 48 timer efter symptomophør.

 

Målgruppe – modtagelse

Alle medarbejdere i Psykiatrien Region Nordjylland

 

Formål

At sikre at alle medarbejdere i Psykiatrien Region Nordjylland har kendskab til retningslinjerne for, i hvilke tilfælde det vurderes relevant at teste medarbejdere for COVID-19.

Referencer

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet