Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure for test af COVID-19 hos psykiatriens personale

 

Beskrivelse

Følgende dokument beskriver beslutningsproces og praktiske forhold vedr. testning af personalet for COVID-19 i Psykiatrien.

I en situation som den nuværende, er det af afgørende betydning, at ressourceforbruget nøje overvejes. Der skal være ressourcer nok i hele den periode, som det forventes pandemien varer. Det gælder også for testressourcer. Derfor skal der ageres klogt og samvittighedsfuldt ift. brugen af test – både for sundhedspersonale og borgere i almindelighed.

Hvilke personalegrupper testes

Grundlæggende er det sådan, at raske personer ikke tilbydes test for COVID-19. Det gælder også ansatte i sundhedsvæsen.

Jf. Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet kan medarbejdere på sundheds- og ældreområdet og socialområdet med milde symptomer, hvor der er tæt kontakt med patienter/borgere, henvises til test.

For at tilhøre gruppen af medarbejdere i Psykiatrien, hvor det er relevant at blive testet, skal personalet have symptomer på COVID-19.

Symptomer på COVID-19:

 

  • • Har symptomer på øvre- eller nedre luftvejsinfektion herunder hoste, feber, åndedrætsbesvær som giver mistanke COVID-19.

 

Flow vedr. vurdering af COVI-19:

 

1. Ledelsesmæssig beslutning

En medarbejder oplever symptomer på COVID-19 og kontakter sin leder. Lederen vurderer, om medarbejderen skal henvises til test for COVID-19, da medarbejderen ved en negativ test forventes umiddelbart at genoptage sin funktion. Den endelige beslutningskompetence vedr. test ligger hos afdelingsledelsen.

 

2. Blanket udfyldes

I Region Nordjylland foregår henvisning til test af medarbejdere via regionens medarbejder-blanket (jf. bilag). Blanketten udfyldes elektronisk af arbejdsgiver og medarbejder.

 

3. Medarbejder test

Medarbejderen møder op til test for COVID-19 på et af de tre hospitaler, der foretager test, inden for nærmere angivne åbningstider – Thisted, Aalborg og Hjørring - brug den hospitalsmatrikel, der er relevant for den konkrete medarbejder. Der skal ikke bestilles tid.

 

Medarbejderen medbringer medarbejder-blanket i udfyldt form – gerne elektronisk.

Hospital

Sted

Åbningstid til personaletest

Aalborg Universitetshospital, Aalborg

I Aalborg foregår test i særligt personale-telt ved Medicinerhuset, Mølleparkvej 4.

Åbent alle dage kl. 8.00-16.00

Aalborg Universitetshospital, Thisted

I Thisted foregår test:

Hverdage: i ’Det Hvide Hus’, Højtoftevej 2.

Weekend: i Akutmodtagelsen (Skadestuen)

Åbent alle dage kl. 9.00-14.00

Regionshospital Nordjylland, Hjørring

I Hjørring foregår test i det lille telt ved hospitalets hovedindgang, Aage Holms Vej

Åbent alle dage kl. 9.00-18.00

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at medarbejderen alene henvises til test mhp. COVID-19-status, og at der ikke foretages en klinisk vurdering af medarbejderen. Derfor skal medarbejdere, der føler sig syge, kontakte egen læge mhp. en klinisk vurdering.

 

4. Analyse og svar

Prøver analyseres hurtigst muligt. Alle testede for COVID-19 skal forblive hjemme, indtil der foreligger svar på deres test.

 

Svar på test fås på www.sundhed.dk indenfor ca. 48 timer. Evt. spørgsmål til prøvesvar, symptomer mv fås ved henvendelse til egen læge. I særligt akutte tilfælde kan henvendelse rettes til lægevagten.

 

  • • Er testen negativ kan man møde på arbejde igen med det samme

Medarbejderen kan møde på arbejde efter negativ COVID-19 test trods fortsatte lette øvre luftvejssymptomer

 

  • • Er testen positiv skal man blive hjemme i selvisolation indtil 48 timer efter symptomophør

 

Målgruppe – modtagelse

Alle medarbejdere i Psykiatrien Region Nordjylland
 

Formål

At sikre at alle medarbejdere i Psykiatrien Region Nordjylland har kendskab til retningslinjerne for, i hvilke tilfælde det vurderes relevant at teste medarbejdere for COVID-19.
 

Referencer

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet