Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Opslag i Clinical Suite ved fravalg af genoplivning ved hjertestop

 

Det er altid personale på stamafsnittet, der har ansvar for at viderebringe information om patientens tilstand og beslutning om observations- og behandlingsniveau, herunder genoplivning, til andet personale involveret i pleje-, behandling og diagnostik af patienten. Det modtagende afsnit/diagnostiske enhed har ansvar for at følge op på informationen i epj og herefter agere på baggrund af journalførte informationer.

Beslutning om fravalg af genoplivningsforsøg skal fremgå af henvisningen til diagnostiske afdelinger for eksempel Radiologisk Afdeling. Ved modtagelse af patienten dobbelttjekkes fravalget i epj under Behandlingsniveau, hvis der er uoverensstemmelse tages telefonisk kontakt til henvisende afdeling.

https://pri.rn.dk/Sider/25711.aspx

HUSK: Vi kan også modtage beskeden om fravalg af genoplivningsforsøg telefonisk eller fra medfølgende personale/ portør, her skal vi også dobbelttjekke i EPJ

Guide til opslag i EPJ

  • • Log på clinical suite

  • • Tryk F7 og indtast patientens CPR nummer og begrund med rtg, efterfulgt af OK

  • • Vælg faneoverblik (rød pil)

 

Billede 10

 

  • • Vælg behandlingsstatus (blå pil)

 

Billede 11

 

  • • Vælg notater (rød pil) og tjek seneste behandlingsniveau (grøn pil) for fravalg af genoplivningsforsøg

Billede 12

 

Hvis patienten har fået fastsat et behandlingsniveau står det her (Grøn pil). Hvis der ikke står noget i behandlingsniveau, så er der ingen restriktioner og patienten skal genoplives på lige fod med alle andre.-

Ved fravalg af genoplivning: Vil teksten være ”Ingen indikation for genoplivning ved hjertestop” eller

”Ingen indikation for respiratorbehandling og genoplivning ved hjertestop”

Hvis der er uoverensstemmelse mellem det der er angivet i henvisningen/telefonisk eller fra medfølgende personale eller portør, HUSK da at tage kontakt med henvisende læge/afdeling jf. https://pri.rn.dk/Sider/25711.aspx