Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gravide udenlandske kvinders rettigheder til svangre og fødselshjælp i DK

Beskrivelse

Pr. 1. juli 2019 trådte en revideret udgave af Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling mv.  i kraft og i den forbindelse udsendte

Sundheds-og Ældreministeriet en Vejledning om opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark.

Denne lovmæssige præcisering på området ift. udenlandske gravide kvinders rettigheder til svangre og fødselshjælp i Danmark, har medført et behov for en regional præcisering af hvorledes hospitalerne i praksis skal håndtere lovgivningen og samtidig sikre patientsikkerheden og omsorgen bedst muligt.

Der er derfor udarbejdet:

  1. 1. Notat med beskrivelse af lovgivning og håndtering af denne i praksis

  2. 2. Et brev til den udenlandske kvinde fra hospitalet ifb. at praktiserende læge har henvist kvinden til hospitalet

  3. 3. En prisoversigt over skanninger, fødsel mm. på hospitalet

Målgruppe – modtagelse

Retningslinje ift. rettigheder til svangre – og fødselshjælp for udenlandske gravide kvinder, der ikke har bopæl i Danmark

Formål

Region Nordjyllands formål er at sikrer det ufødte barn og den gravide kvinde et sundhedsmæssigt og omsorgsmæssigt forsvarligt forløb, som både lever op til gældende sundhedsmæssige standarder og retningslinjer samt efterlever lovgivningens rammer. Hensynet til blandt andet patientsikkerheden samt omsorgen for den gravide og det ufødte barn skal fortsat sikre, at sundhedsvæsenet så tidligt som muligt i graviditeten får kontakt til den gravide.

Problemstilling

I revideret udgave af bekendtgørelse 1. juli 2019 om ret til sygehusbehandling, er der ikke generel hjemmel til at tilbyde vederlagsfrie graviditetsundersøgelser til tredjelands kvinder, som opholder sig i Danmark med og uden processuelt ophold. Yderligere er der heller ikke hjemmel til at tilbyde gravide kvinder uden processuelt opholdt i Danmark en vederlagsfri fødsel. Dette medfører et behov for en tydelig retningslinje, der kan afklarer den enkelte kvindes rettigheder til behandling samt betalingsdelen.

Metode

Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med Aalborg UH samt Regionshospital Nordjylland med repræsentation af jordemødre samt ledende overlæger.

 

Link

Informationsbrev om egenbetaling

Information on user payments for hospital treatment, pregnancy and birth (rn.dk)