Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

C-PAP behandling under indlæggelse

 

1. Formål 

Formålet med instruksen er at beskrive proceduren for CPAP-behandling til patienter på Regionshospital Nordjylland, Hjørring mhp. at

 • • sikre, at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet

 • • sikre kvaliteten af de fysioterapeutiske ydelser

 • • sikre, at personalee på Regionshospital Nordjylland, Hjørring har kendskab til fremgangsmåden for, indholdet af og rammerne for behandling med C-PAP.

 

2. Definitioner af begreber 

 

2.1 Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) 

Continuous Positive Airway Pressure. Luftvejstrykket holdes konstant positivt under ind og udånding. CPAP-behandling gives ved hjælp af en maskine, der skaber luftstrøm, som via en slange føres ud gennem en maske.

  

 

3. Beskrivelse 

3.1 Sådan bruger du CPAP-apparat

 

Fysioterapeuten har samlet og indstillet maskinen så den er klar til brug.

 

 • • Patienten skal være så oprejst som muligt, siddende enten i seng eller stol/kørestol under behandlingen.

 • • Hvis patienten får sondeernæring, anbefales det – på grund af risiko for syregener (refluks) – at man sidder i ro i 30-45 minutter, efter man har indtaget sondemad, og før CPAP-behandlingen påbegyndes.

 • • Der skal altid udføres mundhygiejne på patienten, før behandlingen påbegyndes.

 • • Du er nu klar til at påbegynde behandlingen.

 • • Masken placeres, så den slutter tæt om patientens næse og mund. Når den gør det, er det vigtigt, at både indåndingen og udåndingen foregår roligt og dybt.

 • • Hvis patienten får hoste eller andet under behandlingen, skal du straks tage masken væk fra ansigtet, bede patienten hoste igennem og holde en kort pause med behandlingen, til patienten er klar igen.

 • • Under behandlingen monitoreres saturation og puls. Hvis saturationen falder og/eller pulsen stiger, er det et udtryk for at behandlingen er belastende for patienten og behandlingen afbrydes.

 

1.3 Sådan rengør du maskinen ved den enkelte patient

 

 • • Tør maskinen over med en let fugtig klud 1 gang om dagen. Tør efter med en tør klud.

 • • Skift slangen 1 x ugentligt

 • • Vask masken dagligt i lunken sæbevand. Der må ikke være synlig forurening i den.

 

1.4 Sådan skifter du filter

 

Maskinen har 2 tilhørende filtre, som skal skiftes efter følgende retningslinjer:

 • • Blåt filter: Skiftes mellem hver patient eller efter 14 dage ved samme patient.

 • • Rundt filter: Placeres mellem albuestykke og maske, og skiftes HVER DAG.

 

KONTAKT fysioterapeuten ved behov