Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dokumentsamling: Klinisk relevante hospitalsdokumenter

Formål

At personale, der i forhold til arbejdet med COVID-19 patienter allokeres til andre afsnit end hvor de sædvanligvis arbejder, nemt kan orientere sig i de fælles kliniske dokumeter, der er gældende for Aalborg Universitetshospital. Derudover skal personalet naturligvis være opmærksomme på lokalt gældende dokumenter.

Pleje og behandling

Anafylaksi hos børn og voksne (Dok.id. 17857)

Behandling af tryksår - Aalborg Universitetshospital (Dok.id. 23973)

Ernæringsscreening, ernæringsterapi, monitorering og opfølgning (Dok.id. 12892)

Fremgangsmåde ved urinvejskatetre (Dok.id. 24060)

GIK-drop (Dok.id. 20204)

Initial udredning og behandling af den febrile patient (Dok.id. 7721)

Intermitterende CPAP-behandling til voksne (Dok.id. 29173)

Non-invasiv temperaturmåling hos voksne indlagte patienter (Dok.id. 15950)

Omsorg for afdøde patient (Dok.id. 11723)

Patientidentifikation på somatiske hospitaler (Dok.id. 14552)

Rettidig reaktion på prøvesvar - afgivelse og modtagelse af prøvesvar (Dok.id. 15024)

Tidlig opsporing af kritisk sygdom – TOKS 2.1 (Dok.id. 10881)

Tryksårsforebyggelse – Region Nordjylland (rn.dk) (Dok.id. 18432)

Akutte situationer

Hjertestopinstruks - Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet Nordjylland (Dok.id. 23966) Vær opmærksom på de supplerende matrikelspecifikke instrukser

Genoplivning og forudgående fravalg af genoplivningsforsøg (Dok.id. 25711)

Forudgående fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling (Dok.id. 31271)

Tilkald af mobilt akutteam (MAT) (Dok.id. 29657)

Beredskabsplan - Aalborg Universitetshospital (Dok.id. 5448)

Relevante dokumentsamlinger

Den røntgenklare patient – Aalborg UH – Dokumentsamling (Dok.id. 28933)

 

Dokumentsamling - Intravaskulære katetre (voksne) - Aalborg Universitetshospital (Dok.id. 27886)

Udvalgte dokumenter herfra:

 

Infektionshygiejnen: Søgeoversigt

Kommune- og tværsektorielt samarbejde – generelt (Dok.id. 23859)

Medicinering - Regional dokumentsamling

Transfusion

COVID-19

Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2) (Dok.id. 31314)

Håndtering af patienter med samtidig COVID-19 sygdom (herunder bilag om visitationskriterier for Farsø) (Dok.id. 31367)

COVID-19: Test af intensive patienter (Dok.id. 31442)