Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af udførelsen af TTE og TEE ved patienter obs. eller med Covid-19

Beskrivelse

Denne retningslinje udstikker forholdsregler for udførelse af TEE og TTE hos indlagte patienter med mistænkt eller påvist COVID-19.

Retningslinjen baserer sig på Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet af 12-03-2020.

TEE og lokalbedøvelse af svælg er potentielt en aerosolproducerende procedure og sidestilles med luftvejshåndtering og værnemidler sidestilles hermed.

For at kvalificere behovet for TTE (og TEE) under indlæggelse bør om muligt, og altid hvis der er tale om COVID19 isoleret patient, konfereres med kardiologisk overlæge. 

Ved evt. afvisning af ekkokardiografi skal grunden til dette anføres.

Indikation for TTE

 • • Indikation for udførelse skal være på skærpet indikation

 • • Indikationen skal være konfereret med speciallæge før proceduren gennemføres

Indikation for TEE

 • • Indikation for udførelse skal være på skærpet og uopsættelig indikation

 • • Indikationen skal være konfereret mellem 1 eller flere speciallæger før proceduren gennemføres


Lokalitet for udførelse af både TTE og TEE

Skal udføres på stuen hvor patienten er isoleret. Patienten skal ikke flyttes til ekkorum for udførelse.
 

Værnemidler TTE

Læge skal iføres:

 1. 1. handsker

 2. 2. væskeafvisende, langærmet engangsovertrækskittel

 3. 3. kirurgisk maske

 4. 4. vesir/beskyttelsesbriller

Aftagning af værnemidler gælder generelle regler for dette.
 

TTE probe og ekkoapparat

Udstyr, som ikke opbevares fast på stuen, rengøres og desinficeres, inden det forlader stuen.

Se desinfektion https://pri.rn.dk/Sider/31314.aspx#a_Desinfektion

Såfremt der ikke er plads til af udføre rengøring og desinfektion på silationsstuen eller i forrum/sluse, gøres følgende:

 • • Håndtag/kontaktpunkt (til transport) på ekkoapparatet desinficeres. Et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring.

 • • Værnemidler aftages og der udføres håndhygiejne (2.1) se afsnit om afklædning af værnemidler

 • • Udstyret skal umiddelbart efter det har forladt isolationsstuen transporteres til et egnet rum hvor det rengøres desinficeres. Transporten kan foregå uden anvendelse af værnemidler.

 • • Der udføres håndhygiejne og påtages nye værnemidler inden rengøring og desinfektion påbegyndes.

 • • Et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring

TTE proben og ledning desinficeres med Tristel Wipe System (fabrikantens anvisning følges). PRI dokument https://pri.rn.dk/Sider/6419.aspx

 

Udførende læge TTE

Undersøgelsen skal udføres af rutineret TTE læge.
 

Værnemidler TEE

Både læge og assisterende læge/sygeplejerske skal iføres:

 1. 1. Handsker

 2. 2. Væskeafvisende, langærmet engangsovertrækskittel

 3. 3. FFP3 maske

 4. 4. Vesir/beskyttelsesbriller

Aftagning af værnemidler gælder generelle regler for dette. 

 

Rengøring af TEE probe og ekkoapparat

Udstyr, som ikke opbevares fast på stuen, rengøres og desinficeres, inden det forlader stuen - Se desinfektion https://pri.rn.dk/Sider/31314.aspx#a_Desinfektion

Såfremt der ikke er plads til at udføre rengøring og desinfektion på isolationsstuen eller i forrum/sluse, gøres følgende:

 • • Håndtag/kontaktpunkt (til transport) på ekkoapparatet desinficeres. Et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring.

 • • Værnemidler aftages og der udføres håndhygiejne (2.1) se afsnit om afklædning af værnemidler

 • • Udstyret skal umiddelbart efter det har forladt isolationsstuen transporteres til et egnet rum hvor det rengøres desinficeres. Transporten kan foregå uden anvendelse af værnemidler.

 • • Der udføres håndhygiejne og påtages nye værnemidler inden rengøring og desinfektion påbegyndes.

 • • Et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring
   

TEE probe anvendes uden probe overtræk. TEE proben og ledning desinficeres med Tristel Wipe System (fabrikantens anvisning følges). PRI dokument https://pri.rn.dk/Sider/6419.aspx

 

Udførende personale til TEE

TEE skal udføres af rutineret speciallæge og assistent (sygeplejerske) Der kan ikke ske oplæring og skal ikke være ekstra personale på stuen