Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

SOP Ordination CiCa CVVHD

Indikationer

Overhydrering, acidose, hyperkaliæmi, uræmi, anuri/oliguri, intoksikation, hypertermi

 

Det er svært at forudsige, hvem der ikke kan tåle citrat, derfor er fremgangsmåden at starte citrat dialyse op som vanligt, og observere patienten tæt. Ved tegn på citratakkumulation (se nedenfor), går man over til CVVHD uden citrat (med Heparin antikoagulation).

Vælg vægtklasse og ordiner blodflow og dialysatflow.

Er patientens p-ion calcium ≤1,10mmol/l ved opstart af dialysen gives en bolus på 5 mmol i.v.

Ordiner væsketræk.

Fragmin tromboseprofylakse/AK-behandling fortsættes uændret.

5 minutter efter opstart kontrolleres postfilter-calcium og citratdosis justeres evt. efter protokollen (udleveret lille lamineret kort. Hænger også ved dialyseapparatet).

Patientens ion p-calcium og postfilter-calcium kontrolleres hver 6. time. På blodgas analyse bruges det ion-calcium, som ikke er pH korrigeret.

HUSK: I RSM står dialysens postfilter calcium som ”efter filter-Calcium” og der står ingen referenceværdier. MÅ IKKE FORVEKSLES MED PATIENTENS ION-CALCIUM!!

Filteret har en porestørrelse på 30000 dalton og en overflade på 1,8 m2. Derfor bliver myoglobin (17000 dalton) også fjernet, og CiCa CVVHD kan også anvendes ved rhabdomyolyse.

Under igangværende CiCa CVVHD-behandling

Effektivitet

Gå op eller ned i vægtklasse.

Ved patienter >130 kg indlæggelsesvægt som ikke er godt nok dialyseret, kan man gå op til blodflow 200 ml/min og dialysatflow 4000 ml/t.

Øgning af effektivitet er også muligt ved skift til EMIC2 filter, som er større med større porestørrelse.

Lavest tilladte blodflow er 60 ml/time. Vær her opmærksom på trombedannelse i dialysekatetret pga. det lave flow.

Ved morgenprøver bliver der taget total calcium. Der skal beregnes ratio mellem total-calcium (ikke albuminkorrigeret) og ion-calcium (total calcium delt med ion calcium). Hvis ratioen er >2,5 er der mistanke om hæmmet citratmetabolisme og dermed citratakkumulation (anvend algoritme i Quickmanual).

Sygeplejerskerne styrer citrat og calcium efter protokollen. Hvis sygeplejersken 2 x efter hinanden skal skrue op eller ned for calcium eller citrat og værdien ikke er på plads efter protokollen, SKAL sygeplejersken konferere med en læge.

Specielle tilstande

Metabolisk alkalose

Der skal sikres om

 • • Der er andre grunde til metabolisk alkalose

 • • Patienten er veldialyseret

 • • Ion-Calcium stabil

 • • Natrium og Kalium er stigende

Metabolisk alkalose kan skylles to tilstande:

 1. 1. For højt bikarbonat load gennem metabolisering af citrat:

Fund:

  • • Metabolisk alkalose

  • • Ingen anden identificerbar årsag til metabolisk alkalose

  • • Patienten er veldialyseret

  • • Ion-calcium er stabil (ikke stigende)

  • • Natrium og kalium er stabil(ikke stigende)

Behandling

Øgning af dialysatflow eller sænkning af blodflow svarende til protokol (lommekort).

Forvent effekt efter 3-4 timer.

Det kan være nødvendig med flere gange korrektioner af blodflow og dialysatflow.

 

 1. 2. Klotning af filter pga. aflejringer på membranen

Fund:

  • • Ingen anden identificerbar årsag til metabolisk alkalose

  • • Nedsat effektivitet af dialysen

  • • Patienten er ikke godt nok dialyseret

  • • Stigning af ion-calcium og med nødvendig reducering af calciumdosis

  • • Stigning af natrium og kalium

Behandling

Skift af filter og slangesæt

På sigt kan filteret skiftes alene, men det har sygeplejerskerne ikke lært endnu

Metabolisk acidose

To tilstande:

 1. 3. Nedsat behov for bikarbonateliminering.

Behandling

Øgning af blodflow eller sænkning af dialysatflow ift. Protokollen

 1. 4. Citratakkumulation

Fund:

  • • Metabolisk acidose

  • • Faldende ion-calcium med behov for øgning af calciumdosis

  • • Evt. total-calcium >3 mmol/l

  • • Calcium ratio >2,5

Behandling

  • • Anvendelse af algoritme for citratakkumulering (se Quickmanualen )

  • • Hvis algoritmen ikke slår an skift til CVVHD uden citrat

Skift til CVVHD uden citrat

Indikation

Citratakkumulering pga. hæmmet citratmetabolisme trods anvendt algoritme mod citratakkumulering (i instruksmappe ved dialyseapparat).

Sygeplejersken skifter på dialysemaskinen modus til CVVHD uden citrat. DER INGEN BEHOV FOR AT SKIFTE FILTER OG SLANGESÆT. Maskinen gør opmærksom på, at man skal skifte til almindelig dialysevæske MED CALCIUM.

Stoppekriterier

 • • Normohydreret

 • • Veldialyseret

 • • Begyndende egendiurese >200ml/døgn

 • • Cirkulatorisk stabil

 • • Normale elektrolytter