Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

SOP Håndtering af patientens værdigenstande i P2

Patienternes værdigenstande, skal så vidt muligt ikke være i Afsnittet og sendes gerne med pårørende hjem.

Hvis der ikke er mulighed for dette, følges PRI-instruksen Håndtering af patienters personlige ejendele og værdigenstande

Specielt for Pandemiafsnit P2.

Da patienterne er isoleret for COVID-19, skal værdigenstande placeres i en forsejlet pose, der IKKE må åbnes (åbnes tidligst efter 48 timer).

Det gøres på følgende måde:

 • • 2 sygeplejersker tæller værdier op sammen (evt. i døren til slusen, hvor en er ren og en uren).

 • • Alle værdigenstande placeres i en ren ”IKEA zippose” der forsegles, uden at ydersiden forurenes.

 • • Der påsættes label på posen, hvorpå der skrives dato og klokkeslæt på.

 • • Hvis der er kontanter, lægges disse i en separat ”IKEA zippose” så der er god mulighed for at se, hvor mange kontanter der er. Herefter lægges denne pose ned i den rene ”IKEA zippose” samme med resten af værdigenstandene, således at kontanterne er synlige.

 • • Der registreres på ”Gennemslagsrekvisitioner”, som ligger i medicinrummet. HUSK! Label på alle 3 sider. Denne skal holdes ren. Begge sygeplejersker kvitterer.

 • • Både værdigenstande i ren pose og gennemslagsrekvisitionerne bringes til Informationen.

 • • Ved aflevering i Informationen, informeres om at det er en COVID-19 positiv patient og at posen IKKE må åbnes.

 • • Informationen kvitterer for modtagelsen.

 • Hvid seddel = får Informationen

 • Gul seddel = til patienten

 • Rød seddel = bliver i gennemslagsrekvisitionsbogen i Afsnittet

 • • Herefter laver Informationen en ny grøn kvittering, der gemmes hos patienten ved journalen

 • • Husk at registrere alle værdigenstande og ejendele i Clinical Suite

 

 

Denne vejledning er kun gældende for COVID-19 positive patienter.