Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralydsskanning - Oligohydramnios

 

 

Formål

At beskrive hvorledes oligohydramnios håndteres.

 

Definition

Oligohydramnios: Defineres som nedsat fostervandsmængde vurderet ved ultralyd med følgende grænser:

 1. 1. Dybeste lomme: DVP <2 cm. (Anbefalede metode).

 2. 2. Amniotic Fluid index: AFI < 5 cm.

DVP: Single deepest pocket/dybeste sø.

AFI: Amnion Fluid Index.

 

Procedure og teknik

Se instruks ”Ultralydsskanning - fostervandsmængde”

 

Kode

DO410 Oligohydramnion.

Håndtering

Årsager

 • • Vandafgang.

 • • Sygdomme hos den gravide.

 • Placentainsufficiens.

 • Præeklampsi/hypertension.

 • Dehydrering.

 • Medicin.

   • ▪ NSAID (non steroide anti-inflammatoriske drugs f.eks. Indometacin, Brufen). Specielt behandling i mere end 48-72 timer efter GA 32 uger har vist at kunne medføre oligohydramnios.

   • ▪ ACE-hæmmere (f.eks. Corodil, Coversyl, Captopril): Eksposition for ACE-hæmmere i 2. og 3. trimester ser ud til at påvirke nyrefunktionen hos fosteret som konsekvens af tubulær dysfunktion pga. hæmning af renin-angiotensin systemet og dermed hypotension.

 • • Sygdomme hos fosteret.

   • Misdannelser i fostrets urinveje: Bilateral renal agenesi vil medføre anhydramnios i 2. trimester, mens bilateral multicystiske eller polycytiske nyrer samt nedre urinvejsobstruktion (f.eks. posterior urethralklap) kan medføre oligohydramnios. Unilateral nyremisdannelse fører sjældent til oligohydramnios. I tilfælde med anhydramnios er misdannelsesdiagnostik med ultralyd ofte vanskelig.

 • • Idiopatisk/isoleret oligohydramnios.

 

Udredning

Anamnese:

 • • Komplikationer i tidligere graviditeter, daglige fosterbevægelser, medicin (specielt NSAID og antihypertensiv medicin), tobak, dehydrering (f.eks. opkastninger eller febrilia) samt mistanke om vandafgang.

 

Objektivt:

 • • Blodtryk, urinstiks, CTG ved GA>26, steril inspektion ved mistanke om vandafgang. Ved vandafgang videre håndtering som anført i instrukserne PPROM og PROM.

 

Ultralyd:

 • • Fostervægt, flows, fosterbevægelser ved IUGR henvises til instruks ”Intrauterin væksthæmning

 • • Fostrets nyrer og fraførende urinveje inkl. blæren undersøges for misdannelser.

 

Såfremt ovenstående udredning er normal, og ved mistanke om dehydreret mor, kan forsøges med oral rehydrering med 2 liter per os mindst 2 timer før ultralydsskanning.

 

Kontrol af idiopatisk/isoleret oligohydramnios

Fostre med tilsyneladende isoleret oligohydramnios har en øget risiko for, at der senere i graviditeten påvises væksthæmning. Oligohydramnios kan således være et tidligt tegn på placentainsufficiens. Følgende kontrolprogram kan anvendes:

GA 22 - 33 + 6:

 • • DVP, flows. CTG ved GA>26.

 • • Første kontrol efter en uge og ved fortsat isoleret oligohydramnios herefter kontrol hver anden uge.

 • • Tilvækst hver 2. uge.

GA 34 - 36 + 6:

 • • DVP, flows og CTG hver uge. Tilvækst hver 2. uge.

GA 37 - 39 + 6:

 • • DVP, flows og CTG hver uge. Tilvækst hver 2. uge.

 • • Overvej forløsning.

GA ≥40:

 • • Forløsning planlægges. Flows, CTG og vægt mhp. forløsningsmåde.

 

DVP <1 cm er en skærpende faktor og bør føre til øget opmærksomhed. Efter uge 37 vil der ofte være indikation for forløsning.

Ved normalisering af fostervandsmængden kan den gravide overgå til vanlig svangrekontrolprogram.

 

Nedsat mængde fostervand

DVP under 5 percentilen i Astraia, men DVP >2 cm. (Anbefalede metode).

(AFI under 5 percentilen i Astraia men AFI >5 cm).
Medfører sædvanligvis ikke intervention eller ekstra kontroller med mindre andre forhold indikerer dette.

 

 

Referencer

DSOG guideline Oligohydramnios 2012