Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Livs- og Behandlingstestamente registreret via fmk-online – Medicinmodul Huskeseddel 

 

Læger og sygeplejersker er berettiget til at indhente oplysninger i Livs- og Behandlingstestamenteregistret såfremt  

  • • Patienten ligger for døden (dvs. er uafvendeligt døende)  

  • • Patienten ligger hjælpeløs pga. sygdom, ulykke mv., og der er ikke er tegn på bedring 

Oplysninger indhentes elektronisk gennem fmk-online, som kan tilgås via en genvej fra NordEPJ. 

Ved brug af genvejen fra NordEPJ logges brugeren automatisk på fmk-online ligesom patientens CPR-nummer medtages til fmk-online. Når man tilgår fmk-online bliver man bedt om at aktivere sin digitale medarbejdersignatur.  

Alle opslag i Livs-/Behandlingstestamenteregistret via fmk-online logges i borgerens ”Min Log”.   

 

Fase 

Forklaring 

Navigation 

Vælg patient og kontakt i NordEPJ 

Du skal have en patient i kontekst. 

 

Aktiver genvej til fmk-online 

 

Klik på blomsten i linjen med ikoner, øverst i NordEPJ.  

Vælg fmk-online 

Billede 5

fmk-online 

Du er nu blevet dirigeret til fmk-online, og patientens CPR-nummer er automatisk medtaget. 

Billede 4

Vælg Livs-/Behandlings 

testamente 

Klik på menupunktet 

 Livs/Behandlingstestamente  

Billede 3

Bekræft/afkræft at Livs-/behandlings-testamente ønskes vist 

Klik på Videre for at bekræfte visning af testamente. 

Testamente bør kun fremsøges såfremt 

  • • Patienten ligger for døden (dvs. er uafvendeligt døende)  

  • • Patienten ligger hjælpeløs pga. sygdom, ulykke mv., og der er ikke er tegn på bedring 

Billede 2

 

Klik på Fortryd hvis testamentet ikke ønskes vist 

Billede 1

Informationer i Livs/behandlings-testamente 

Af Livs-/Behandlingstestamentet fremgår både om patienten har foretaget registrering af ønsker eller ej