Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

COVID-19: Pleje af patienter med behov for observation, behandling og pleje i NHH.

Beskrivelse

Under COVID-19-pandemien vil der blive indlagt patienter i NHH på baggrund af kliniske situationer, som umiddelbart ikke er relateret til COVID-19.

 

I forbindelse med observation, behandling og pleje af patienter indlagt i det NHH, vil der være situationer, som kræver særlig opmærksomhed. Det er aerosol-genererende situationer – dette specielt ved patienter med tracheostomi, behov for CPAP samt ved personer som pga. deres cerebrale status (fx pga. traume, SAH) ikke kan formå overholde gældende forebyggende hygiejniske forholdsregler.

 

Definition af begreber

COVID-19

COVID-19 skal mistænkes hos personer, der opfylder følgende kriterier:

• Har symptomer på øvre- eller nedre luftvejsinfektion.

SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 er det virus, der forårsager COVID-19. 

Aerosol-genererende situationer:

 • • Intubation, hjertemassage og manuel ventilation, sugning i respirationsvejene

 • • Trachestomi pleje – herunder sugning, rensning af trachealkanyle, skift af y-kompres, drypning med NaCl og skift af bånd.

 • • CPAP

 • • Hoste og nys hos patienten, samt mundpleje med risiko for host

Indikatorer og tærskelværdier

At personale anvender relevante værnemidler, samt at patienterne testes for SARS-CoV-2 ved mistanke om COVID-19.

Målgruppe – modtagelse

Patienter med behov for observation, behandling og pleje i NHH.

Formål

At højne sikkerheden for læger og sygeplejersker, samt øvrigt sundhedspersonale, som er i kontakt med patienten, samt at der anvendes relevante værnemidler.

 

Problemstilling

Ved patienter, uden mistanke om COVID-19, men som medfører aerosol-genererende situationer, skal der anvendes kirurgisk maske og brille/visir.

 

Ved patienter med mistanke på COVID-19 skal de gældende instrukser følges: Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

 

Observation af symptomer på COVID-19:

 • • Luftvejsinfektion – både øvre og nedre luftvejsinfektion

 • • feber

 • • hoste

 • • ondt i halsen

 • • hovedpine

 • • muskelømhed

 • • åndenød.

 

Kontaktes forvagtshavende læge mhp. vurdering og evt. ordination af podning for SARS-CoV-2

 

 

Referencer

 

Informationsside om Coronavirus COVID-19 - Personalenet

 

 

Udbrud med COVID-19; Statens Serum Institut; tilgået 300320

 

SSI Sygdomsleksikon COVID-19 ; Statens Serum Institut; tilgået 300320

 

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet , Sundhedsstyrelsen. Udsendt d. 25. marts 20201

 

Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

 

 

Håndtering af udstyr til respirationsterapi (5.10)