Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

SOP Vejledning til sygeplejersker om ARDS - PaO2/FiO2 ratio og ROX Index

Den intuberede patient

PaO2/FiO2 ratio: Til at diagnosticere hvor alvorlig patientens lungetilstand er anvendes PaO2/FiO2 ratio på A-gassen. Værdien fortæller forholdet mellem partialtrykket af ilt i arterieblodet og den tilførte iltprocent. Altså hvor stor effekt (PaO2) patienten får ud af den tilbudte behandling, og hvor vanskeligt det er at ventilere patienten.

To eksempler

  1. 1. PaO2 på a gas = 10,8 , Fi02 på respiratoren = 0,4 - P/F ratio: 10,8/0,4 = 27

  2. 2. PaO2 på a gas = 7,9, FiO2 på respiratoren = 0,8 - P/F ratio: 7,9/0,8= 9,8

I eksempel 2 får patienten på trods af høj FiO2 ikke så meget ud af behandlingen. Han har en lav ratio.

Husk derfor at indtaste værdi af FiO2 på ABL’eren på de intuberede patienter. Se tabellen nedenfor. En ratio over 20 kan accepteres.

Billede 2

Se: ARDS

Patienten på high flow (AIRVO)

ROX-index: Fortæller om forholdet mellem 𝑆𝑝𝑂2/𝐹𝑖𝑂2 divideret med respirationsfrekvensen, og giver en anbefaling til, hvornår patienten bør intuberes og respiratorbehandles.

Patienter der behandles med High flow skal overgå til mekanisk ventilation hvis:

  1. 3. Patienten ikke kan holde en SpO2 >90% med en FiO2 ≥ 0,60

  2. 4. ROX index

 

Efter 2 timers High flow

Efter 6 timers High flow

Efter 12 timers High flow

< 2,85

< 3,47

< 3,85

 

 

Regneeksempel: Sat. 94%, FiO2 på high flow apparatet 0,5 (50% O2 , respirationsfrekvens 40/min

(94/0,5)/40= 4,7 ROX index efter 12 timers High flow. Ikke indikation for respiratorbehandling.

 

Se SOP Vurdering af effekten af high flow ilt behandling

ARDS

Billede 1Billedet viser en normal alveole og en alveole der er ARDS påvirket. ARDS er en pludseligt opstået tilstand, hvor lungerne ikke kan optage så meget ilt, som kroppen har brug for.

Bugleje

En patient med ARDS kan med fordel lejres i bugleje for at optimere forholdet mellem ventilationen og cirkulationen (V/Q forholdet) i lungerne.

Se filmen: ARDS på personalenet med professor Bodil Steen Rasmussen, hvor behandlingsstrategien for COVID-19 patienterne forklares.

Se https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/sundhed/Coronavirus/Sider/Undervisningsvideoer.aspx#v21