Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til EVAR (endovascular aneurysm repair - endovaskulær stentbehandling for abdominal aorta aneurisme)

Procedurebeskrivelse

Ved punktur af aorta femoralis communis opnås arteriel adgang. Via disse kan angiografi af aorta udføres. For at sikre den bedst mulige billedkvalitet under angiografierne skal der være kortvarige apnøperioder. Stentgraften placeres under røntgengennemlysning. Stentgraften efterdilateres med ballon. Under denne procedure sker kortvarigt aortaokklusion. Afsluttende angiografi udføres for at sikre korrekt placering og som kontrol for endoleak. Adgangene i lyskerne lukkes enten med closure device eller kirurgisk med sutur af arterien.

Konvertering til åben kirurgi kan blive nødvendig af tekniske årsager, f.eks. pga. risiko for perforation (blødning) eller karokklusion.

Indgrebet foretages i general anæstesi (GA) med anvendelse af oral intubation. Operationen kan tage 1,5-5 timer. I udvalgte tilfælde kan operation foretages under LA og sedering.

Under operation ønskes kortvarige 20-30 sek. apnøperioder til gennemlysning for at sikre positionen af stenten.

Man skal undgår flytning/ændring af OP-leje under proceduren, da operatøren bruger røntgenmarkeringer undervejs.

GA-indledning med bolus Propofol og Ultiva infusion. Vedligeholdelse med Ultiva/Sevofluran (Ultiva 10-20 ml/t, 50 µg/ml).

Evt. muskelrelaksation med Esmeron til intubation.

Indgift af 500 ml krystalloider før OP start mhp. nyreprotektion.

Heparin bolus ordineres af operatøren (7000 IE i.v).

Ved afslutning gives Morfin 0,1 mg/kg.

Afslutningsvis gives Bupivacain 2,5 mg/ml – max. 20 ml i hver lyske.

Monitorering:

 • • A-nål fortrinsvis i hø. arteria radialis (man kan have behov for procedure via venstre arteria brachialis).

 • • 2 store venflons.

 • • Evt. CVK (kun på indikation – f.eks. til hjertesyge patienter).

 • • KAD.

 • • Temperaturføler.

 • • TOF, hvis muskelrelaksans anvendes.

 • • Bair-hugger varmesystem.

 • • Blodvarmer på stuen.

Røntgenmiljø:

Når der gennemlyses skal anæstesipersonalet om muligt rykke væk fra lejet for at reducere udsættelsen for reflekteret stråling (gerne 1-2 meter). Afskærmning bør anvendes. Blyklæder skal anvendes. Blybriller for øjenbeskyttelse bør anvendes.

Opvågning:

 • • Patienten observeres 6 timer i Opvågningen.

 • • Der tages 1-2 A-punktur rutinemæssigt, ingen rutineblødprøver i Opvågningen ellers.

 • • Patienten skal være i fladt rygleje (TL) 4 timer efter operationen. Herefter skal patienten være sengeliggende yderligere 2 timer, men må bevæge sig frit rundt i sengen. Patienten kan mobiliseres frit efter 6 timer.

 • • Observation af timediureser (obs. kontrastnefropati).

 • • Tarmfunktionen registreres: Opkast, mavesmerter og afføring.

 • • Patienten må drikke tynde væsker frit så hurtigt som muligt.

 • • Patienten må spise frit per os efter 6 timer.

 • • Vaskularisering og pulsforhold på underekstremiteterne kontrolleres.

 • • Lyskerne inspiceres for blødning og hæmatomdannelse hvert 30. minut de første 4 timer.

 • • Næste morgen (på Sengeafdelingen) tages væsketal med fokus på nyrefunktion og infektionstal (INGEN myoglobin eller koagulationstal rutinemæssigt).

Referencer

Wanhainen A, et al., European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2019 Clinical Practice Guidelines on the Management of Abdominal Aorto-iliac Artery Aneurysms, European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2018.09.020