Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kronisk Migræne, behandling med Botulinum Toxin Type A-sygeplejeinstruks samt rammeaftale for hovedpine-sygeplejerske

Beskrivelse

Patienter med kronisk migræne visiteres i Hovedpineambulatoriet, Neurologisk Afdeling af neurologisk speciallæge til behandling med Botulinum Toxin Type A.

Kriterier for at kunne modtage behandling er diagnosen Kronisk Migræne, hvor tilstanden har været tilstede i minimum 3 måneder, derudover skal patienten have gennemført behandlingstrin (triptaner, antiepiletika, antidepressiva og betablokker) svarende til neurologiske nationale neurologiske behandlingsvejledning, nNBV uden tilstrækkelig effekt. Patienten må desuden ikke have MOH(medicin overforbrugs hovedpine).

 

Behandling med BOTOX( botulinum toxin type A) gives efter Preemt-paradigme(skema)

  • ➢ botox-injektionerne fordeles 31-39 steder hver på 5 Units

  • ➢ fordelt over 7 muskler

  • ➢ 155-195 Units i alt

  • ➢ gives med 12 ugers interval

 

 

Behandlingen med BOTOX foregår oftest i Neurologisk Ambulatorium, 4.sal, Reberbansgade 15.

Patienterne indkaldes og tilsendes skriftligt informationsmateriale.

Ved første ambulante behandling optages sygeplejeanamnese og patientens hovedpinekalender gennemgåes. Kriterierne for behandling og kontraindikationer valideres.

Der gives skriftlig og mundtlig information til paitenten vedrørende BOTOX behandling og spørgsmål herom besvares. Det sikres at patienten føler sig tryg og velinformeret under behandlingen.

Patienten placeres siddende på behandlerstol eller liggende på behandlingsleje og injektionerne påbegyndes.(se administrationsvejledning)

Efter injektionsbehandlingen vurderes patientens tilstand især rettet mod bivirkninger og anafylaksi samt patientens mestring af injektionerne.

Patienten medgives ny behandlingstid med behandlingsinterval på 3 måneder samt teamkontaktkort med kontakttelefonnummer til hovedpineambulatoriets sygeplejersker, som træffes stort set dagligt.

Patienterne anmodes om at kontakte vagtlæge udenfor ambulatoriets åbningstid ved alvorlige akutte reaktioner på BOTOX.

Der skrives journalnotal i den elektroniske patientjournal.

 

 

Administrationsvejledning:

 

Injektionerne bør fordeles hen over 7 specifikke muskelområder i hoved/nakke som angivet i tabellen nedenfor. Med undtagelse af m. procerus, som bør injiceres et enkelt sted (midtlinjen), skal alle muskler injiceres bilateralt med halvdelen af injektionsstederne i venstre side og halvdelen i højre side af hoved og nakke.

 

BOTOX-behandling af kronisk migræne fordelt på muskler:

 

 

 

Anbefalet dosis

Hoved/nakke-regionen

Dosering i alt (antal injektionsstedera)

M. corrugatorb

10 enheder (2 steder)

M. procerus

5 enheder (1 sted)

M. frontalisb

20 enheder (4 steder)

M. temporalisb

40 enheder (8 steder) til 50 enheder (op til 10 steder)

 

 

Picture 13Picture 5Picture 6Picture 14

 

 

 

 

 

 

 

 

D. M. temporalis: 20 E/side

A. M. currugator: 5 E/side

E. M. occipitalis: 15 E/side

 

 

B. M. procerus: 5 E (ét sted)

G. M. trapezius:

15 E/side

 

 

C. M. frontalis: 10 E/side

 

 

 

 

 

Fortyndingstabel for hætteglas med BOTOX 50,100 og 200 Allergan-enheder.

 

 

Hætteglas med 50

Allergan-enheder

Hætteglas med 100

Allergan-enheder

Hætteglas med 200 Allergan-enheder

Slutdosis

(enheder pr. 0,1 ml)

Mængde fortyndingsmiddel (sterilt, fysiologisk saltvand (0,9 % natriumchlorid, injektionsvæske)) uden konserveringsmiddel, der tilsættes et hætteglas med 50 enheder

Mængde fortyndingsmiddel (sterilt, fysiologisk saltvand (0,9 % natriumchlorid, injektionsvæske)) uden konserveringsmiddel, der tilsættes et hætteglas med 100 enheder

Mængde fortyndingsmiddel

(sterilt, fysiologisk saltvand (0,9 % natriumchlorid, injektionsvæske)) uden konserveringsmiddel, der tilsættes et hætteglas med 200 enheder

20 enheder

0,25 ml

0,5 ml

1 ml

10 enheder

0,5 ml

1 ml

2 ml

5 enheder

1 ml

2 ml

4 ml

2,5 enheder

2 ml

4 ml

8 ml

1,25 enheder

4 ml

8 ml

-

 

Huden i pande samt skuldre afsprittes med klorhexindinswaps 0.5%. Der anvendes injektionskanyle 30Gx½” 0.3x13mm kombineret med 1ml. syringe ved injektionsgivning samt små vatrondeller til komprimering ved blødning fra indstikssted.

 

Rammeaftale for hovedpinesygeplejerske

 

Hovedpineansvarlig læge i Hovedpine Ambulatoriet har ordineret Botulinum Toxin Type A(BOTOX) behandling efter preemt skema i alt 155 enheder i den elektroniske patientjournal. Ordinationen fremgår af medicinmodulet.

 

I en række situationer vil der være behov for mindre dosisjusteringer med op- eller nedtitrering af BOTOX antal enheder, og det vil i nogle situationer være svært i praksis at få kontakt med den ansvarlige læge for Hovedpine Ambulatoriet.

 

Fra 1. marts 2020 gælder det, at hvis patienten har ønske om dosisændring i op- eller nedadgående retning, og sygeplejersken er enig i, at der er indikation for dette, kan dosis ændring, inden for nedenstående Preemt skema max 195 Allergan enheder, foretages uden foregående kontakt til lægen.

 

Hvis der er en eller flere dominerende smertezoner, kan der administreres yderligere injektioner i den ene eller begge sider i op til 3 specifikke muskelgrupper (occipitalis, temporalis og trapezius), af op til den maksimale dosis pr. muskel som angivet i tabellen nedenfor.

 

Den patientansvarlige hovedpinelæge informeres herefter via journalnotat og opgavelisten.

 

Picture 2Picture 3Picture 1

 

 

 

 

 

 

D. M. temporalis: 5 E/sted (≤2 yderligere steder)

G. M. trapezius: 5 E/sted (≤4 yderligere steder)

E. M. occipitalis: 5 E/sted (≤2 yderligere steder)

 

 

 

 

 

Anbefalet dosis:155-195 enheder administreret intramuskulært som injektioner med 0,1 ml

5 enheder) på 31-39 steder.

 

 

 

Behandlingsregimé

Kriterier for at kunne modtage behandling er diagnosen Kronisk Migræne, hvor tilstanden har været tilstede i minimum 3 måneder, derudover har patienten gennemført behandlingstrin (triptaner, antiepiletika, antidepressiva og betablokker) svarende til neurologiske nationale neurologiske behandlingsvejledning, nNBV uden tilstrækkelig effekt. Patienten må desuden ikke have MOH(medicin overforbrugs hovedpine).

 

 

Henvisning til behandling med botulinum Toxin Type A. sendes til Hovedpineambulatoriets sygeplejersker, som booker patienterne til førstkommende ledige tid i Neurologisk område og alle efterfølgende kontroller i Bookplan KTR-BOT-MIG-SPL

Standarden er BOTOX-behandlinger hver 3. måned, varetaget af sygeplejerske.

Indikation og effekt af behandling vurderes hver 3. måned af hovedpinesygeplejerske ud fra patientens klinik samt hovedpinedagbog. Effekten vurderes ud fra reduktion af hovedpinedage samt styrken af disse. Ved tvivls tilfælde undlades behandlingen og patientansvarlig hovedpine læge bedes om stillingtagen til videre behandling. Ved opstart vurderes effekten efter to behandlinger. Ved utilstrækkelig effekt bedes der om ny plan ved hovedpineansvarlig læge.

Lægekontrol minimum hver 2.år

 

 

 

Definition af begreber

BOTOX  Botulinum Toxin Type A fremstillet af Allergan

Kronisk migræne15 eller flere hovedpine anfald pr. måned eller 8 dage med migræne anfald pr. måned med en varighed på 4 timer pr. dag. Desuden skal tilstanden været tilstede i minimum 3 måneder.

VAS-scorevisuel analog skala for smerter

 

 

Målgruppe – modtagelse

Hovedpinesygeplejersker

Formål

Sygeplejefaglig instruks for Botulinum Toxin Type A-behandling for kronisk migræne, hvor der tilstræbes et ensartet høj klinisk niveau indenfor fastlagte rammer.

 

Metode

Der er anvendt viden fra nNBV(National neurologisk behandlingsvejledning, Dansk hovedpinecenter, viden fra Allergan videregivet gennem kurser omhandlende BOTOX-behandling af kronisk migræne patienter.

Referencer

Henvisning til referencer

https://neuro.dk/wordpress/nnbv/