Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hortons hovedpine eller traumatisk udløst hovedpine, sygepleje/lægeinstruks for GON-blokade

Beskrivelse

Patienter med Hortons Hovedpine eller patienter med kronisk hovedpine udløst efter traumatisk kranieslag visiteres i Hovedpineambulatoriet, Neurologisk Afdeling af neurologisk speciallæge til behandling med GON-blokade

Behandlingsindikation:

  1. 1. ophobede anfald ved Hortons hovedpine, hvor der ikke har været tilstrækkelig effekt dels af iltbehandling(10-15liter pr. minut), dels af triptaner, eller forebyggende verapramilbehandling.

  2. 2. Traumatisk udløst hovedpine grundet commotio eller andet traume, som er blevet kronisk( tilstand i mere end 3 måneder med mere end 15 dage med hovedpine.

 

Behandlingsregime refererer til neurologiske nationale behandlingsvejledning, nNBV. Patienten må desuden ikke have MOH(medicin overforbrugs hovedpine).

 

Henvisning til behandling med GON-blokade sendes til Hovedpineambulatoriets sygeplejersker, som booker patienterne til førstkommende ledige tid i Neurologisk område og alle efterfølgende kontroller i Bookplan KTR-GON-MIG-SPL.

 

Sædvanligvis gives GON-behandlinger som enkelt dosis, hvorefter anfaldsperioden klinger af. Enkelte patienter har behov for injektioner med fast interval med minimum 3 måneder mellem for at undgå bindevævsnekrose og alopeci.

Injektionerne varetages som oftest af hovedpinesygeplejerske.

 

Indikation og effekt af behandling vurderes efter 1-2 måneder af hovedpinesygeplejerske ud fra patientens klinik samt hovedpinedagbog. Effekten vurderes ud fra reduktion af hovedpinedage samt styrken af disse.

 

Ved opstart vurderes effekten efter to behandlinger. Ved utilstrækkelig effekt bedes der om ny plan ved hovedpineansvarlig læge.

Lægekontrol minimum hver 2.år

 

 

Ambulant behandling

 

 

Behandlingen med GON-blokade foregår oftest i Neurologisk Ambulatorium, 4.sal, Reberbansgade 15.

Patienterne indkaldes og tilsendes skriftligt informationsmateriale vedrørende behandlingen.

 

Ved første ambulante behandling optages sygeplejeanamnese og patientens hovedpinekalender gennemgås. Kriterierne for behandling valideres og kontraindikationer/bivirkningerne gennemgås.

Der gives skriftlig og mundtlig information til patienten vedrørende GON-behandling og spørgsmål herom besvares.

Det sikres at patienten føler sig tryg og velinformeret under behandlingen.

Patienten placeres siddende på behandlerstol eller liggende på behandlingsleje og injektionerne påbegyndes.(se administrationsvejledning)

 

Efter injektionsbehandlingen vurderes patientens tilstand især rettet mod bivirkninger og anafylaksi samt patientens mestring af injektionerne.

Patienten medgives ny behandlingstid med behandlingsinterval på 3 måneder eller der aftales telefonopfølgende samtale efter 2 måneder, hvorefter yderligere behandling planlægges. Der udleveres teamkontaktkort med kontakttelefonnummer til hovedpineambulatoriets sygeplejersker, som træffes stort set dagligt.

Patienterne anmodes om at kontakte vagtlæge udenfor ambulatoriets åbningstid ved alvorlige akutte reaktioner på blokaden.

Der skrives journalnotat i den elektroniske patientjournal.

 

 

Administrationsvejledning:

 

Der anvendes injektionskanyle 30Gx½” 0.3x13mm kombineret med 3ml syringe ved injektionsgivning samt små vatrondeller til komprimering ved blødning fra indstikssted.

Medicinen opbevares i medicinrummet på Neurologisk Sengeafsnit 106.

 

Der palperes ud og der gives GON-blokade subcutant midvejs mellem inion(protuberantia oc-

cipitalis externa) og processus mastoideus i ca. 5 krone stort område.

Injektionsvæsken består af diprophos 7mg/ml 2ml + 1ml likokain 10mg./ml. s.c. i alt 3ml.

Ved blødning komprimeres med vatrondel.

 

 

 

 

Rammeaftale for hovedpinesygeplejerske

 

Hovedpineansvarlig læge i Hovedpine Ambulatoriet har ordineret GON-blokade i journalen. Ordinationen fremgår af medicinmodulet. Hovedpinesygeplejerskerne må administrere denne.

 

 

 

Definition af begreber

GON Greather Occipital Nerve

Hortons HovedpineHovedpine også kaldet klynge hovedpine, som kommer i serier af anfald varende 1-3måneder.

Der er tale om voldsomme brændende og borende smerter bag, omkring eller over det ene øje eller temporalt. Smerterne varer typisk 45-90 minutter og kan komme flere gange i døgnet. Smerterne ledsages af ipsilaterale autonome symptomer som f.eks. næseflåd, tåreflåd, ptose, miosis og øjenlågsødem som tegn på parasympatisk hyperaktivitet og sympatisk hypoaktivitet.

Målgruppe – modtagelse

Hovedpinesygeplejersker

Formål

Sygepleje-læge faglig instruks for GON-blokade-behandling af Hortons Hovedpine eller kronisk hovedpine forårsaget af Traume, hvor der tilstræbes et ensartet høj klinisk niveau indenfor fastlagte rammer.

 

Metode

Der er anvendt viden fra nNBV(National neurologisk behandlingsvejledning samt Dansk hovedpinecenter Glostrup.

 

Links

http://dokumentcenter.rn.dk/Dokumenter/e2d240d5387b02860e3d7b3a790ce2a3/HOOA31-120.docx

 

Referencer

Henvisning til referencer

https://neuro.dk/wordpress/nnbv/