Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralydsskanning - Uterusanomalier, placenta og fosterhinder

 

Intrauterine Linear Echogenecities (ILE)

 • • Intrauterint septum.

 • • Synekkier (amnionfold/amnionhylde).

 • • Amnionbånd.

 • • Chorioamniotic separation.

 • • Circumvallat placenta.

 

Bånd- eller hyldelignende strukturer, omgivet af / i relation til fosterhinderne, er forholdsvis hyppige fund ved ultralydsskanning i 1. og 2. trimester.

De fleste af disse er benigne synekkier uden klinisk relevans.
 

Udredning:

Strukturen bør undersøges i hele sin udstrækning og dens tilhæftning og udbredelse bør klarlægges

 • • Tykkelse (tynd eller tyk).

 • • Kar (blood flow).

 • • Udgår strukturen fra fundus uteri?

 • • Hvor hæfter den?

 • Uterus-uterus.     

 • Placenta-placenta.

 • Uterus-foster.

 • Frit flydende.

 

 

Billede 1

 

Intrauterint septum

Uterusanomali

Anomalier i udviklingen af de Müllerske gange er forholdsvis hyppige med en rapporteret incidens mellem 3 - 4% blandt fertile kvinder, men den sande forekomst er ukendt, da de ofte er asymtomatiske.

Associeret til infertilitet og urinvejsmisdannelser. Op til 25% har brug for fertilitetsbehandling.

Incidens af septat uterus 0.1 - 1.5%

Uterusanomalier: 80% partiel septat uterusB og komplet septat uterusC, 15% septal bicorperalD, 5% komplet bicorperalE

Bicorperal uterus har mindre risiko for dårligt obstetrisk udkomme end septal uterus.

Ved septal uterus er uterinkaviteten opdelt af septum udgående fra fundus og strækkende sig ned i kaviteten i varierende grader. Implantation af graviditeten på septum øger risikoen for dårligt udkomme.

Øger risiko for infertilitet, abort, præterm fødsel, IUGR, abruptio, abnorm fosterstilling og perinatal mortalitet.

Håndtering

Ses af UL-læge pga. risici.

 • • Tilbud om tilvækstskanninger med 4 ugers interval ved dybt septum og ved placenta på septum. Bikorn uterus og kort septum tilvækstskanning i GA 20 og 28.

 • • Cervixskanninger pga. risiko for cervixinsufficiens og præterm fødsel.

 • • Kirurgisk resektion af septum ved infertilitet eller dårlig graviditetsudkomme.

 

Billede 2

 

Synekkier

Amnionfold, tyk, "hyldelignende" struktur i amnionhulen fra uterus til uterus med en base og en fri kant. Består af fibrøse synekkier, dækket på begge sider af både chorion og amnion. Synekkierne kan ses efter skade på endometriets basallag, efter f.eks. kirurgisk abort, abrasio, infektioner og retineret væv efter fødsel eller abort, men findes også uden kendt ætiologi. Ved hjælp af farve-doppler kan der ofte påvises kar i synekkien. Incidens 0.14 - 1.13%

Fosteret bevæger sig uafhængig af strukturen. Placenta kan være adhærent til eller omgive dele af strukturen.

Let øget risiko for abruptio, PPROM, præterm fødsel, IUGR, abnorm fosterstilling og intrauterin fosterdød.

 

Håndtering

 • • Tilvækstskanning i GA 34.

 • • Hysteroskopisk resektion post partum ved dårlig obstetrisk udkomme. Obs. fødselshindring ved synekkier i nedre segment.

 

 

 

 

Billede 3

AMNIONBÅNDSYNDROM

Et bredt spektrum af forskellige misdannelser forårsaget af amnionbånd. Afsnøringer/amputationer af lemmer, dissektioner af abdomen eller kraniet og andre bizarre malformationer.

Ægte amnionbånd kan "indfange" og afsnøre dele af fosteret. Blodomløbet bliver komprimeret, og der kan opstå distal stase, amputationer eller misdannelser. Flere bånd kan være snoet rundt om fosteret.

 

Ætiologi

Ukendt.

Flere teorier er fremsat: Defekter i embryonalpladen eller tidlig ruptur af amnion. Høj incidens af samtidig læbe-/ganespalte og andre spaltedefekter har også givet mistanke om, at ætiologien kan være vaskulær.

 

Hyppighed

Angivet forskellig i litteraturen fra 1:1200 til 1:15000 for levendefødte.

 

Ultralydsskanning

En tynd membranlignende struktur bestående af to lag amnion, der krydser amnionhulen og flyder frit i denne. Kan være svær at se ved ultralydsskanning, men ved fund af afsnørings-, dissektions- og amputationsmisdannelser bør man lede specielt efter et muligt amnionbånd.
 

Prognose

Afhængig af hvilke dele af fosteret der er "indfanget". Men prognosen er generelt dårlig.
 

Håndtering

 • • Ved mistanke om amnionbåndsyndrom skal patienten ses af UL-læge snarest.

 • • Forløbet herefter vil være afhængigt af gestationsalder og sværhedsgrad af misdannelserne.

 • • I sjældne tilfælde kan intrauterin føtal kirurgi komme på tale, dog med høj risiko for PPROM (78%)

 • • I tilfælde af levendefødt og levedygtigt barn vil der oftest blive tale om plastikkirurgi og rekonstruktiv kirurgi
   

Gentagelsesrisiko

Ekstremt lille. Tilstanden optræder sporadisk. Synes ikke at være arvelig. Dog enkelte rapporter om ophobning af tilfælde i familier med kollagene sygdomme (Ehler-Danlos syndrom).

 

CHORIOAMNIOTIC SEPARATION (CMS)

Chorion og amnion fusionerer mellem GA 14 og 16 og CMS er således et normalt fund op til GA 16. Abnormt herefter. Spontan forekomst efter GA 16 1:3400. Kan ses efter amniocentese eller andre intrauterine procedure. Øget risiko for præterm fødsel.

 

Håndtering:

Konfereres med ultralydslæge ved fund efter uge 20.

 

Billede 4

 

 

CIRCUMVALLAT PLACENTA

Circumvallat placenta
Circumvallat placenta er fund, hvor placenta ikke ligger fast til myometriet i kanterne. Kanten på placenta inverterer og bukker op ad, så placenta er ofte tykkere (> 30-35mm). Chorion og amnion folder tilbage ind over placenta. Kan ved 2-D skanning se ud som et tykt bånd, der krydser amnionhulen. Diagnosen svær at stille ved ultralydsskanning. Der skelnes mellem delvis circumvallat placenta/circummarginate, hvor der ikke er fundet højere risiko for dårligt udkomme og total circumvallat placenta. Prævalens 1.8%

Øget risiko for graviditetskomplikationer så som præterm fødsel, PPROM, oligohydramnios, abruptio, IUGR og akut sectio ved total circumvallat placenta.

 

Håndtering

 • • Ses af UL-læge. Håndtering i øvrigt afhængig af gestationsalder og eventuelle kliniske fund.

 

Billede 5

Differentialdiagnoser

Tilgrundegået gemellus
Resterende hinder efter tilgrundegået gemellus.

 

Håndtering

Sædvanligvis ikke indikation for intervention eller kontrol.

 

Velamentøs navlesnorsinsertion

Navlesnor, der insererer i hinderne og ikke direkte i placenta.

Beskrivelse af navlesnorens insertionssted på placenta (central, excentrisk >2cm fra placentas kant, marginal <2cm fra placentas kant, velamentøs) i forbindelse med 2. trimesterskanning.

 

Håndtering

Se instruks velamentøs NS og ”Vasa praevia

 

Billede 6

 

 

Limb-body wall complex (Short umbilical cord syndrome)

Sjælden misdannelse, der måske skyldes en svær form af amnionbåndsyndrom. Kan ligne amnionbåndsyndrom, men adskiller sig ved kort eller manglende umbilicus. Svære defekter på kraniet, thorax, abdomen og/eller ekstremiteter. Svær skoliose er meget karakteristisk. Ekstremitetsafsnøringer er ikke vanlige ved Limb-body wall complex.


Håndtering

Ses af ultralydslæge. Prognosen letal. Indikation for abortus provocatus.

 

 

Referencer:

DFMS Forslag til guideline Anomalier i placenta, navlesnor og fosterhinder