Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gravid med sectioønske, 2. samtale: Fødeplanskonsultation

Beskrivelse og formål

Denne instruks er oplæg til konsultationssamtale med gravid med sectioønske uden medicinsk begrundelse (maternal request). Samtalens forløb og temaer understøttes af instruksen, og sikrer en ensartet og systematisk tilgang til den gravide og partner.

 

På RHN udføres ikke sectio på maternal request.

 

Fødeplanskonsultationen gennemføres i forbindelse med 20-ugerscanning eller kort herefter. Der arbejdes videre på den først udarbejde fødeplan *), og der kan blive tale om flere konsultationer. Når fødselsplan for vaginal forløsning foreligger, følges allerede planlagte kontroller.

 

se instruksen Sectio Antea eller ønske om Sectio – 1. samtale obstetriker

 

Definition af begreber

Sectio på maternal request: sectio foretaget uden medicinsk indikation

Absolut indikation for elektivt sectio:

 1. 1) Placenta Prævia

 2. 2) Tværleje

 3. 3) Gemelli med A i UK

 

Relativ indikation for elektiv sectio:

 1. 1) 2 eller flere sectio antea

 2. 2) Mindre end 18 måneder siden sectio

 3. 3) Tidligere sphincterruptur med sequelae

 4. 4) UK

 5. 5) Komorbiditet med betydning for forløsning

Problemstilling

Afdelingens hensigt med at reducere antallet af unødvendige sectiones kolliderer iblandt med den gravides ønske, om at føde ved sectio. Sammen med den gravide har andre afdelinger i DK opnået betydelige resultater i lignende arbejde, ved at udarbejde en fødeplan. Ved at respektere og gennemgå kvindens oplevelser fra tidligere fødselsforløb, skal der opnås enighed om en fødeplan, som beskriver en mulig vej mod vaginal forløsning.

 

Visitation

 

Til 2. samtale visiteres udelukkende fra 1. samtale med obstetriker,

se instruksen Sectio Antea eller ønske om Sectio – 1. samtale obstetriker

 

Metode

Samtalen berører følgende hovedtemaer;

 1. 1) Formål med og form i samtalen

 2. 2) Journalgennemgang

 3. 3) Den gravides/parrets oplevelse

 4. 4) Konkretisering af problem/frygt/angst

 5. 5) Udarbejdelse af fødeplan

Ofte vil de enkelte delelementer flette ind i hinanden.

 

Formål med og form i samtalen

Ovenstående temaer skitseres. Afdelingens princip om ikke at lave sectio uden indikation præsenteres.

Journalgennemgang

Gennemgang af tidligere forløb. Partogram og CTG kan inddrages. Personalets overvejelser og beslutninger inddrages.

 

Den gravides/parrets oplevelse

Aktivt og anerkendende lyttes til den gravide/parrets oplevelser. Her kan med fordel registreres til brug i næste fase.

 

Konkretisering af problem/frygt/angst

For at konkretisere fødeplanen, konkretiseres den gravides/parrets opfattelse af, hvad der er grundlaget for sectioønske. Fødeplanen kan herved konkretiseres på årsagen til sectioønsket;

 • bekymring for barnets liv/moderens liv

 • manglende smertelindring

 • manglende kontrol

 • frygt for bristning

 • undgå langvarigt forløb

 • stor blødning

 • frygt for akut kejsersnit

 • andet

 

Udarbejdelse af fødeplan

Der udarbejdes en fødeplan, som i punktform (evt. detaljer føjes til hvert punkt) beskriver de aftaler der indgås vedrørende den vaginale fødsel. Den føres ind i journalen, som den gravide har adgang til via sundhed.dk