Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sectio Antea eller ønske om Sectio – 1. samtale med obstetriker samt forløb hos Fødeplan-team

Beskrivelse

Denne instruks dækker den afklarende samtale, som finder sted mellem den gravide med sectio antea og/eller ønske om sectio, og obstetriker.

 

På RHN udføres ikke sectio på maternal request.

Visitation

Ved modtagelse af svangrejournal visiteres gravide med ønske om sectio eller sectio antea til obstetrikersamtale. Samtalen finder sted i forbindelse med 12-ugersscanningen. Alternativt hertil som telefonkonsultation på en anden tæt herpå liggende dag.

 

Metode

Den gravide vil typisk falde i en af følgende grupper;

  1. 1) Sectio antea, med ønske om vaginal forløsning

  2. 2) Sectio antea, med ønske om sectio påny

  3. 3) Tidligere traumatisk forløb med vaginal forløsning, med ønske om sectio

  4. 4) Ønske om sectio trods intet eller tidligere normalt forløb

 

Gravid i gruppe 1 orienteres om risikofødsel (cont. CTG, ikke mulighed for hjemme- eller vandfødsel, rupturrisiko), følger ellers vanlige kontroller

 

Gravid i gruppe 2 – 4;

Tidligere forløb gennemgås kort, for at konkretisere, hvori begrundelsen for ønsket om sectio består.

 

En fødeplan, som kan lede til ønske om vaginal forløsning, opstilles, og allerede planlagte kontroller følges.

 

Opretholder den gravide ønsket om sectio, henvises til samtale med Fødplan-team (jordemoder-obstetriker). Den første gennemføres ved 20-ugersscanningen eller kort herefter. Der arbejdes videre på den først udarbejde fødselsplan, og der kan blive tale om flere konsultationer. Når fødselsplan for vaginal forløsning foreligger, følges allerede planlagte kontroller.

Se instruksen: Gravid med sectioønske, 2. samtale: Fødeplanskonsultation