Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Elektivt sectio

Beskrivelse

Instruksen omhandler håndtering af elektivt sectio, journalskrivning, valg af fremgangsmåde og valg af operationsdato.

På RHN udføres ikke sectio på maternal request.

Definition af begreber

Absolut indikation for elektivt sectio:

  1. 1) Placenta Prævia

  2. 2) Tværleje

  3. 3) Gemelli med A i UK

 

Relativ indikation for elektiv sectio:

  1. 1) 2 eller flere sectio antea

  2. 2) Mindre end 18 måneder siden sectio

  3. 3) Tidligere sphincterruptur med sequelae

  4. 4) UK

  5. 5) Komorbiditet med betydning for forløsning

Metode

Journaloptagelse i uge 36, eller ved diagnosticering af indikationen for sectio (for eksempel efter mislykket vendingsforsøg). Bookes i Obstetrisk Ambulatorium.
 

Den gravide orienteres om operation og eventuelle risici og giver informeret samtykke.


Ved journaloptagelse udfærdiges operatørsamtalen i EPJ, og den gravide reserveres tid i sectioskole (information fra afdelingen, anæstesitilsyn)

 

Den gravide kan i sin fødselsplan vælge, at der laves sectio ved fødslens start, såfremt indikationen tillader det. Vælges denne fremgangsmåde, bookes den gravide i bookingsystemet, ”105. Spl. Amb” til en telefonkonsultation ”Elektivt sectio” i graviditetsuge 40+6 (falder denne ikke på en hverdag, så nærmeste hverdag før denne dato). Hvis den gravide ikke har født, aftales elektivt sectio dagen efter, eller nærmeste hverdag.

 

Hvis den gravide vælger en fast sectiodag, fremfor at gå i fødsel forud for elektivt sectio, bookes sectio som hidtil, og der vælges en operationsdag så tæt på terminsdagen som muligt, medmindre indikationen medfører andet valg.

 

Primært vælges en mandag eller en onsdag. Dernæst tirsdag, og torsdag hvis andre dage ikke er mulige. Fredag bruges ikke. Der vælges en operationsdag, hvor der ikke er sectio i forvejen. Hvis dette ikke er muligt, konfereres med op-booking., om hvornår det er bedst med to sectiones. Primært mandag og onsdag.