Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af det raske nyfødte barn med Covid-19 positiv forælder efter fødsel, inkl. håndtering af amning, RHN.

 

Beskrivelse

 

Det raske nyfødte barn af COVID-19 positiv mor betragtes som smittebærer

Der er på nuværende tidspunkt ikke viden om, hvorvidt en COVID-19 positiv mor kan overføre smitte til barnet via placenta/fostervand/fæcalt-oralt, men der er risiko for, at en COVID-19 positiv mor (eller partner) kan overføre smitte til et ellers raskt nyfødt barn efter fødsel, via berøring eller dråbesmitte.

 

Et nyfødt barn af en COVID-positiv mor må således betragtes som smittebærer, uanset om barnet har symptomer eller ej.

 

Ikke indikation for at adskille COVID-19 positiv mor og barn

Det ser for nuværende ud til, at børn oftest påvirkes mindre og har mildere sygdom end voksne, hvis de smittes med COVID-19. Der er således ikke indikation for at adskille klinisk raske nyfødte fra en COVID-19 positiv mor efter fødsel. Der er imidlertid en række negative effekter (herunder indflydelse på amning og tilknytning) af adskillelse.

 

Partner med symptomer på COVID-19 undgår kontakt med nyfødte

Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales det, at partner med symptomer på/-eller bekræftet COVID-19 skal undgå tæt kontakt med barnet indtil 48 timer efter ophør af symptomer på COVID-19. Dette er dog ikke anbefalingen, hvis partneren er den primære tilknytningsperson (f.eks. hvis moderen er intensiv syg og ikke kan være sammen med barnet).

 

 

Testning af det nyfødte barn af COVI-19 positiv mor

Det raske nyfødte barn født af COVID-19 positiv mor skal ikke testes efter fødsel. Det syge nyfødte barn testes kun for COVID-19, såfremt det har symptomer. Denne beslutning foretages af pædiaterne.

Symptomerne kan være:

 • • Synligt besvær med at trække vejret.

 • • Temperatur over 37,5° eller under 36,0° rectalt. Obs. svingende temperatur.

 • • Påvirket almentilstand, herunder;

 • Slaphed/træthed.

 • Irritabilitet.

 • Manglende suttelyst.

 • Tiltagende gylpetendens.

 

Amning og modermælk fra mødre med COVID-19

Der er ikke påvist SARS-CoV-2 i brystmælk fra mødre med påvist COVID-19 på fødselstidspunktet, og det er derfor anbefalingen, at moderen ammer sit barn, hvis hun ønsker det og har mulighed herfor.

 

Det anbefales, at moderen under amning følger Sundhedsstyrelsens generelle hygiejneråd i forhold til at mindske risikoen for smitte med COVID-19

Dvs.

 • • Vask hænder ofte eller brug håndsprit

 • • Host eller nys i ærmet

 • • Begræns fysisk kontakt med omgivelserne

 • • Vær opmærksom på rengøring

 • • Hold afstand og bed andre om at tage hensyn

 

 

Derudover udfører mor følgende smittebegrænsende tiltag:

 • • Håndvask med vand og sæbe før berøring af barnet, brystpumpe eller flasker.

 • • Vask af bryst med vand og sæbe før amning.

 • • Bærer mundbind ved tæt kontakt til barnet herunder amning.

Syge nyfødte og sen præmature kan ernæres med modermælk fra brystpumpe. Her udføres god hygiejne, som vanligt ved håndtering af udstyr.

 

 

Det raske nyfødte barn, hvor mor er syg, men uden behov for hospitalsindlæggelse pga. COVID19 infektion

Raske nyfødte isoleres sammen med COVID-19 positiv mor efter fødsel. Det tilstræbes, at familien udskrives ambulant efter fødsel. Barnet kan jf. ovenstående ammes med smittebegrænsende tiltag.

Hele familien har øget opmærksomhed på smittebegrænsende tiltag hjemme.

 

Familien skal være særligt opmærksomme på diskrete symptomer hos nyfødte, herunder;

 • • Manglende suttelyst

 • • Slaphed

 • • Hurtig, udsættende eller besværet respiration

 • • Hoste

 • • Feber eller hypotermi

 • • Tiltagende gylpetendens

 • • Tegn på forkølelse.

 

Ved udskrivelse efter fødsel udleveres skriftlig vejledning: ”Nyfødt barn af forælder med COVID-19”

Se bilag.

 

Opfølgning af nyfødt efter udskrivelse

Alle familier med nyfødte, født af Covid-19 positiv mor, tilbydes mulighed for direkte telefonisk henvendelse til Afdeling for Graviditet og Barsel de første 3 uger efter fødslen.

 

 

Vanlige screeninger af nyfødte (PKU og hørescreening)

Vanlige screeninger af nyfødte efter fødsel samt vurdering af barnets trivsel og evt. gulsot gennemføres i henhold til regler om isolation og anvendelse af værne midler.

I forhold til vurdering af barnet trivsel, overvej om telefon/videokonsultation er en mulighed. Fremmøde til vægtkontrol af barnet fravælges ikke, hvis det vurderes nødvendigt.

 

Ved indlæggelse af nyfødt barn med mistanke om COVID-19

Ved indlæggelse af nyfødt fra hjemmet med mistanke om, eller COVID-19 positiv mor eller partner skal barnet, uafhængig af sygdomsbillede opfattes som smittet (indtil afklaret med podning) og isoleres sammen med forældre.

 

Det raske nyfødte barn, hvor mor er syg med behov for indlæggelse pga. infektionen.

Barnet kan isoleres sammen med mor og partner (hvis medindlagt), eller være hjemme med partner. Hvis partner medindlægges, skal denne betragtes som smittebærer og ligeledes isoleres med smittebegrænsende tiltag.

 

 

Se instruks:

Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

 

Målgruppe – modtagelse

Covid-19 positiv mor og partner efter fødsel. Herunder handlevejledninger ift. det nyfødte barn.

Formål

Med baggrund i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at have en handlevejledning til personalet i Obstetrisk afdeling med anbefalinger ift. håndtering at det raske nyfødte barn med COVID positiv forælder. Herunder relevante informationer til forældrene.

Referencer

Sundhedsstyrelsen https://www.sst.dk/corona/faq#corona-faq-gravide

Coronavirus, retningslinjer for håndtering af gravide og akutte Gyn-Obs patienter, RHN

Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)