Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udskrivelse af patient til intravenøs behandling i kommunalt regi

Beskrivelse

Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner har indgået en Rammeaftale om udskrivelse til intravenøs behandling i kommunalt regi. Til understøttelse af denne aftale er der indgået en Samarbejdsaftale.

Målgruppe – modtagelse

 • • Patienter som er egnet til behandling i kommunalt regi

 • • patienter med port-a-kath, som efter afsluttet behandling skal have fjernet Grippernål.

Formål

 • • At patienter oplever en god overgang fra indlæggelse til udskrivelse til intravenøs behandling i kommunalt regi

 • • at øge patientens livskvalitet

 • • at bevare patientens funktionsevne

 • • at reducere risiko for hospitalserhvervede infektioner

 • • at reducere antallet af indlæggelsesdage.

 

Opgaver og ansvar

Hospitalslægen

 • • Informere patienten om behandlingsmulighederne i kommunalt regi og accepterer dette

 • • sikre en egnet IV adgang (Piccline, Midline eller port-A kath)

 • • tage stilling til, om der er behov for tilstedeværelse af hjemmesygeplejerske under hele indløbet af antibiotika

 • • har ansvar for den ordinerede intravenøse behandling i kommunalt regi og gælder alene dette

 • • fastsætter tyngdekategori som registreres i EPJ (se skema nedenfor).

 

Sygeplejersken

 • • sikre egnet iv adgang (Piccline, Midline eller port-A kath)

 • • Aftaler udskrivelse med den kommunale hjemmesygepleje og kommunikerer via E-breve

 • • Indlagte patienter kommunikation via plejeforløbsplanen. Følgende kan med fordel kopieres og til at dokumentere ud fra:

 • • medsender dropstativ ja/nej:

 • • IV- antibiotika i forventet antal dage:

 • • behov for tilstedeværelse af hjemmesygeplejerske under hele indløb:

 • • næste plasterskrift Piccline/ Midline den:

 • • næste skift af grippernål ved port A Kath den:

 • • kontrol af temperatur ja/nej og ved ja, antal gange dagligt:

 • • tyngdekategori 0/1/2/3/4:

 • • kontrol blodprøver ambulant hos egen læge den:

 • • ambulant kontrol på hospitalet den:

 • • seponering af Piccline/ Midline ved kommunal sygeplejerske ja/nej og ved ja dato:

 • • faglige vejledninger til iv hjemmebehandling findes i følgende link iv. behandling, som kopieres og medsendes

 • • udleverer en kopi af den lægelige epikrise, samt kontaktoplysninger til hospitalsafdelingen

 • • sender medicin, væske, KIT-ANTIBIOTIKA og gul spand/pose til affaldshåndtering med hjem

 

 • • ambulante patienter aftaler telefonisk og anvender korrespondancen i E-breve med foruddefinerede fraser som dokumentation for aftalerne. Fraserne findes ved at vælge sygepleje i emnefeltet og hent frase

 • • udleverer en kopi af det lægelige ambulatorie notat, samt kontaktoplysninger til hospitalsafdelingen

 • • sender medicin væske, KIT-ANTIBIOTIKA og gul spand/pose til affaldshåndtering med hjem

 

Sekretæren

 

Tyngdekategori

 

Kategori

IV behandling /fjernelse af grippernål

Antal dage

Samlet tidsforbrug på behandlingen *

(timer)

Pris

(kr.)

 

0

 

 

1 gang

 

1

 

0,25

 

200

 

 

1

 

1 gang dagligt

 

6

 

 

 

0>5

 

 

1225

2 gange dagligt

 

3

3 gange dagligt

1 til 2

 

 

 

2

 

1 gang dagligt

 

6 til 18

 

 

> 5-15

 

 

4900

2 gange dagligt

 

3 til 9

3 gange dagligt

2 til 6

 

 

 

3

 

1 gang dagligt

18 til 42

 

 

 

>15-35

 

 

12.250

2 gange dagligt

9 til 21

 

3 gange dagligt

6 til 14

 

 

 

4

 

1 gang dagligt

 

>42

 

 

>35

 

 

29.400

 

 1. 1. 2 gange dagligt

 

>21

3 gange dagligt

 

>14

*) Det estimerede tidsforbrug på behandlingen angiver udelukkende tiden brugt på selve behandlingsopgaven (klargøring, indgift og afslutning) og omfatter således ikke øvrigt tidsforbrug relateret til behandlingsopgaven, herunder transport, dokumentation og korrespondance.

Referencer