Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udskrivelse af patient fra Aalborg UH eller RHN til intravenøs behandling i kommunalt regi

Beskrivelse

Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner har indgået en Rammeaftale om opfølgning til intravenøs behandling i kommunalt regi. Til understøttelse af denne aftale er der indgået en Samarbejdsaftale.

 

Målgruppe – modtagelse

Målgruppen er patienter over 15 år, i stabil tilstand, der påbegynder IV-behandling i hospitalsregi og er egnet til at modtage behandling i kommunalt regi inden for følgende IV-områder:

  • • Intravenøs antibiotikabehandling

  • • Væskebehandling

  • • Vanddrivende behandling

  • • Skylning af port eller seponering af kateter

 

Formål

 • • At patienter oplever en god overgang fra indlæggelse eller ambulant forløb, når de overgår til intravenøs behandling i kommunalt regi

 • • At øge patientens livskvalitet

 • • At bevare patientens funktionsevne

 • • At reducere risiko for hospitalserhvervede infektioner

 • • At reducere antallet af indlæggelsesdage.

 

Opgaver og ansvar

Hospitalslægen

 • • Informerer patienten om behandlingsmulighederne i kommunalt regi og sikrer, at patienten accepterer dette

 • • Sikrer en egnet IV-adgang (Piccline, Midline eller port-A-kath)

 • • Tager stilling til, om der er behov for tilstedeværelse af hjemmesygeplejerske under hele indløbet af antibiotika

 • • Har ansvar for den ordinerede intravenøse behandling i kommunalt regi og alene dette

 • • Fastsætter tyngdekategori, som registreres i EPJ (se skema nedenfor).

 

Sygeplejersken

 • • Sikrer egnet IV-adgang (Piccline, Midline eller port-A-kath)

 • • Aftaler udskrivelse med den kommunale hjemmesygeplejerske og kommunikerer via korrespondancemodulet i EPJ (plejeforløbsplan eller korrespondance).

 • • Indlagte patienter

  • • Opretter plejeforløbsplan, hvor følgende punkter kan kopieres ind til at dokumentere ud fra:

 • • er dropstativ medsendt: ja/nej:

 • • IV- antibiotika i forventet antal dage:

 • • behov for tilstedeværelse af hjemmesygeplejerske under hele indløb:

 • • næste plasterskrift Piccline/Midline den:

 • • næste skift af grippernål ved port-A-kath den:

 • • kontrol af temperatur: ja/nej:

   • ▪ ved ja, antal gange dagligt:

 • • tyngdekategori 0/1/2/3/4:

 • • kontrolblodprøver ambulant hos egen læge den:

 • • ambulant kontrol på hospitalet den:

 • • seponering af Piccline/Midline ved kommunal hjemmesygeplejerske: ja/nej:

   • ▪ ved ja, dato:

 • • Printer og medsender faglige vejledninger til IV-hjemmebehandling, som findes i følgende link IV behandling i kommunalt regi

  • • Udleverer en kopi af den lægelige epikrise samt kontaktoplysninger til hospitalsafdelingen

  • • Sender medicin, væske, kit-antibiotika og gul spand/pose til affaldshåndtering med hjem.

 

 • • Ambulante patienter

  • • Aftaler telefonisk overdragelse af behandlingen til kommunal hjemmesygeplejerske, og der anvendes korrespondancemodulet i EPJ med foruddefinerede fraser som dokumentation for aftalerne. Fraserne findes ved at vælge sygepleje i emnefeltet og hent frase

  • • Udleverer en kopi af det lægelige ambulatorienotat samt kontaktoplysninger til hospitalsafdelingen

  • • Sender medicin, væske, kit-antibiotika og gul spand/pose til affaldshåndtering med hjem.

 

Sekretæren

 

Aktivitetsregistrering

Billede 1

 • • Aktiviteten registreres af den faggruppe, hvor det giver bedst mening i henhold til lokale arbejdsgange.

 

Tyngdekategori

 

Kategori

IV behandling /fjernelse af grippernål

Antal dage

Samlet tidsforbrug på behandlingen *

(timer)

Pris

(kr.)

Procedure-kode

 

0

 

 

1 gang

 

1

 

0,25

 

200

 

ZXIV0

 

 

1

 

1 gang dagligt

 

6

 

 

 

0>5

 

 

1225

 

 

ZXIV1

2 gange dagligt

 

3

3 gange dagligt

1 til 2

 

 

 

2

 

1 gang dagligt

 

6 til 18

 

 

> 5-15

 

 

4900

 

 

 

ZXIV2

2 gange dagligt

 

3 til 9

3 gange dagligt

2 til 6

 

 

 

3

 

1 gang dagligt

18 til 42

 

 

 

>15-35

 

 

12.250

 

 

ZXIV3

2 gange dagligt

9 til 21

 

3 gange dagligt

6 til 14

 

 

 

4

 

1 gang dagligt

 

>42

 

 

>35

 

 

29.400

 

 

 

ZXIV4

2 gange dagligt

 

>21

3 gange dagligt

 

>14

 

*) Det estimerede tidsforbrug på behandlingen angiver udelukkende tiden brugt på selve behandlingsopgaven (klargøring, indgift og afslutning) og omfatter således ikke øvrigt tidsforbrug relateret til behandlingsopgaven, herunder transport, dokumentation og korrespondance.

 

Levering af færdigblandet AB efter udskrivelse i eget hjem.

 

Hvis patient eller dennes pårørende ikke har mulighed for at hente færdigblandet antibiotika efter udskrivelse på hospitalet, kan der bestilles TAXA-kørsel, hvor det færdigblandede antibiotika til IV-pumpe, leveres til borgere i eget hjem.

 

Der skal forsat sendes medicin med patienten hjem ved udskrivelse, og hvis patienten selv har mulighed for at hente medicinen senere, er dette altid første valg.

 

Se vejledning for bestilling i bilaget ’OBS VEDRØRENDE TAXA KØRSEL Aalborg UH - IV-pumpe-medicin’, som skal følges punkt for punkt.

 

Kørslerne skal bestilles direkte hos TAXA på konto 1024 – og der IKKE udleveres taxa-kort til disse kørsler.

 

Når TAXA-kørslen er bestilt, skal kørslerne registreres på bilaget ’Taxa-registrering af IV-pumpe-medicin - Aalborg UH’ / Taxa-registrering af IV-pumpe-medicin - RHN, som dokumentation til kørslerne – obs bilag til henholdsvis brug på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland

 

Referencer