Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

SOP Udtrapning af respiratorbehandlede COVID-19 patienter

Baggrund

At sikre en hensigtsmæssig respirator aftrapning af COVID-19 patienter.

Indikation

Normalt praksis er at påbegynde respirator aftrapning så tidligt som muligt. COVID-19 patienterne har vist sig at være anderledes end resten af den klassiske intensive population, hvorfor man først skal begynder respiratoraftrapning når:

  • • Patienten har overstået sit inflammatoriske respons og de inflammatorisk markører har toppet (normalt 5-6 dage)

  • • Patienten har ikke behov for bugleje ventilation

  • • Patienten har ikke behov for yderligere neuromuskulær blokade

Udførsel

  • • Den aktuelle modus fastholdes og trigger grænsen sættes i relevant niveau (F.eks. Flow: 5 l/min og tryk: -2 cmH2O).

  • • Ved P/F ratio >19,9 kPa begynder aftrapningen af FiO2. Erfaring med de første COVID-19 patienter har vist at patientgruppen er meget PEEP afhængig, hvorfor man ved aftrapning fastholdes PEEP ≥ 10 cmH2O.

  • • Der kan tillades spontan ventilation med inspirationer med TV >6 ml/kg så længe man kan fastholde Pplateau <30 cmH2O og Drivning Pressure <14.

  • • Når patienten har 100 % spontan respiration, kan respirator modus skiftes til assisteret modus (spontan), og trykstøtten aftrappes med hensyn til neutral pH.

  • • Inden ekstubation udføres ”Spontaneous breathing Trial (SBT) ” (Se SOP Spontaneous Breathing Trial (SBT) COVID-19)

Trakeostomi

Internationale erfaringer har vist, at de fleste COVID-19 patienter kan ekstuberes, når deres respiratoriske svigt er behandlet, hvorfor at trakeostomi kun sjældent er nødvendigt.

Der skal således ikke trakestomeres på forventet vanskelig respirator aftrapning, men kun på indikation af mislykkede ekstubationer.