Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diagnostisk Afdeling byder velkommen

 

Velkommen til Diagnostisk Afdeling.

 

Vores afdeling er en del af Regionshospital Nordjylland, som består af forskellige kliniske afdelinger.

Ortopædkirurgen er for alle matriklers vedkommende organiseret under Aalborg Universitetshospital.

 

Foruden de kliniske afdelinger er der en afdeling for Teknik og Service.

 

Overordnet i Diagnostisk Afdeling er der en chef for hele området. Hvert afsnit har en lokal ledelse

bestående af en afsnitsleder og for nogle afsnit tillige en ledende overlæge. Der er ca. 230 medarbejdere

fordelt på syv afsnit.

 

Der er to billeddiagnostiske afsnit, to biokemiske afsnit, et Patologisk Institut og Information på

hospitalerne, samt de dertilhørende sekretariater.

For alle afsnit er der afdelingsledelser som har et tæt samarbejde med chefen for området.

 

Området har afsnit på matriklerne i Hjørring og Frederikshavn.

 

Vi ser alle vore afdelinger som en aktiv del i det enkelte patientforløb. Derfor er vi meget bevidste om, at give rettidigt svar, dels for ikke at forsinke de forskellige forløb, men bestemt også for den enkelte

patients skyld. Vi ønsker hellere ikke at være årsag til, at vores samarbejdende specialer ikke kan

overholde deres ventetider og behandlingsgarantier.

 

For at vi kan overholde vores kontrakter, bliver der stillet store faglige krav til den enkelte medarbejder, hvilket vi er opmærksomme på. Vi forventer, at den enkelte medarbejder tager medansvar og er

opdateret inden for sit felt. Uddannelse og udvikling vægtes højt i Afdelingen, og derfor er der meget

fokus på læringsmiljøet i de enkelte afsnit. Vi forventer, at der bruges tid på oplæring og uddannelse af nye medarbejdere og uddannelsessøgende i de enkelte afsnit.

 

I Diagnostisk Afdeling arbejder vi ud fra Region Nordjyllands ITOP værdier, da vi ser, at det har en stor værdi for det samlede arbejdsmiljø og for den enkeltes trivsel, hvilket du forhåbentligt også vil opleve.

 

 

 

De bedste hilsner

 

Tina Futtrup

Chef for Diagnostisk Afdeling

 

 

 

 

 

 

Januar 2020