Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Introduktionsskema for den første uge - Radiografer og sygeplejersker

 

Introduktion på Regionshospital Nordjylland i Hjørring for nyt personale - ID kort.

 

 

Velkomst

 • • Rundvisning i afsnittet herunder mammografien og præsentation

 • • Udlevering af ”Velkommen til nye radiografer/Sygeplejersker”

 • • Gennemgang af introduktions- og oplæringsprogram – løbende evaluering efter hvert rum

 • • Tildeling af kontaktperson

 • • Omklædingsrum – udlevering af nøgle – uniform automat – uniformsetikette

 • • Taskeskab

 • • Udlevering af dosimeter og 4-cifret kode (Lone Gedsø)

 • • Dit mobil nummer og adresse skrives på personalelisten

 • • Ambulancebrev

 

 

Personale information

 • • RH fraværspolitik

 • • Arbejdstidsplaner/rulleplaner/normperiode

 • • Ferie/fri/afspadsering

 • • Sygdom (meldes på dagen mellem kl. 7.00 og 7.30 på tlf. 97642168)

 • • Raskmelding (meldes dagen før inden kl. 12.00)

 • • Vagtværelse

 • • Kaffe og gavekasse

 

 

Afdelingsstruktur

 • • Sikkerhedsorganistion – info ved TR og AMIR

 • • Udviklingssygeplejerske

 • • Lokale udvalg

 • • Afsnittet som et uddannelsessted for radiografstuderende og lægesekretærelever – Uddannelsesansvarlige, kliniske vejledere, praktikvejleder - alle har et ansvar for et godt og åbent læringsmiljø

 • • Mandagsmøder, dialogmøder, fredagsundervisning

 

 

Sikkerhed

 • • Hjertestop

 • • Akutknappen og akutmedicin (akutbordet) og medicinskab

 • • IT learning kurser (IT sikkerhed, hjertestop , brandkursus)

 • • Skyprint

 • • Generelle retningslinjer for opslag i data og retningslinjer for opslag i patientdata

 • • Katastrofeplan

 • • Strålehygiejne – Røntgenfysik – strålebeskyttelseskoordinatorer

 • • Infektionshygiejne – info om ”actioncard” på rum 2 - hygiejneansvarlig i afsnittet

 • • Introduktion til hjælpemidler ved forflytningsvejleder

 

 

Afsnittes værdier

 • • Udlevering af “Målsætning for plejegruppen”

 • • Takt og tone

 • • 3-meter regel

 • • Personale politik

 • • Strategihuset

 

 

Afsnittet

 • • Telefonsystem – nødtelefon på rum 2

 • • Patient kaldesystem

 • • Portør - medicotekniker

 • • Frokost/kaffepause

 • • Detpotrum – brikkesystem

 • • Affalds- og snavsetøjshåndtering

 • • Litteratur i afdelingen