Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bagvagtsfunktion som ansvarshavende sygeplejerske i retspsykiatrisk afsnit S9 og S10

 

Beskrivelse

Aftale om sygeplejerskebagvagt

 1. 1. I de situationer, hvor det andet afsnit ikke selv kan dække sygeplejerskevagten fx ved sygdom, vakante stillinger eller sygeplejerskemangel, kan der laves aftaler om sygeplejerskedækning fra det andet afsnit. Dette skal aftales mellem de to afsnitsledende sygeplejersker, souschefer eller ansvarshavende sygeplejersker

 2. 2. Den afsnitsledende sygeplejerske, souschefen eller den ansvarshavende sygeplejerske vurderer, om det er forsvarligt at benytte sygeplejerskebagvagt i afsnittet

 3. 3. Den afsnitsledende sygeplejerske, souschef eller ansvarshavende på adspurgte afsnit vurderer, hvorvidt opgaven som bagvagtsfunktion for det andet afsnit kan påtages. Den sygeplejerske, der påtænkes som bagvagt, skal have kompetencer svarende til funktionsbeskrivelsen for ansvarshavende sygeplejerske i psykiatrien

 4. 4. Er der specielle opgaver i afsnittet for sygeplejebagvagten, skal det adspurgte afsnit orienteres, inden vagten starter. De sygeplejefaglige opgavers omfang og indhold skal indgå i vurderingen af, hvorvidt man kan påtage sig bagvagtsfunktionen, fx opstart af ny medicin og de deraf følgende observationskrav

Opgaver for sygeplejerskebagvagt

 1. 5. Ved tilkald af vagtlæge orienteres sygeplejerskebagvagten inden – ved akutte situationer, så hurtig som muligt

 2. 6. Akutte medicinordinationer kan kun modtages af den ansvarshavende sygeplejerskebagvagt, og denne er ansvarlig for den akutte medicingivning samt observationerne i forbindelse hermed

 3. 7. Bagvagten kontakter det pågældende afsnit minimum 2 gange i en vagt, begge gange ved personlig fremmøde, og derudover efter behov. Første kontakt foregår i vagtens start og anden gang i slutningen af vagten

 4. 8. Det forventes - i de tilfælde det kan lade sig gøre - at ansvarshavende sygeplejerske ved alarmtilkald til modsatte afsnit er det personale fra stamafsnittet, som løber til alarmsituationen

 

Eksempler på, hvornår bagvagten kontaktes (ikke udtømmende)

 • • Hvis patient er udeblevet fra udgang, rømmet eller undveget.

 • • Ved mærkbare ændringer i patients såvel psykiske som fysiske tilstand.

 • • Ved udadreagerende adfærd.

 • • Ved akutte situationer hvor bagvagt ikke kontaktes umiddelbart, skal bagvagt kontaktes straks derefter.

 • • Ved hjertestop.

 • • Ved mors.

 • • Ved personalets utryghed og tvivlsspørgsmål.

 • • Ved sygdom hos personalet i den pågældende vagt.

 • • Øvrige situationer, som vurderes af plejepersonalet.

Sygeplejerske-bagvagten kontaktes telefonisk på sit stamafsnit.

Formål

Retningslinjen er en præcisering af aftalen mellem afsnit S9 og S10 om, at afsnittene dækker hinanden på skift hver anden uge med ansvarshavende sygeplejerske i nattevagt.

Retningslinjen er desuden en præcisering af de tilfælde, hvor et afsnit ikke selv kan dække sygeplejerskevagten, og der evt. skal laves aftaler om sygeplejedækning fra det andet afsnit.

Retningslinjen skal være med til at sikre en kvalificeret stillingtagen til beslutning om, hvorvidt det er forsvarligt med bagvagt fra et andet afsnit samt skabe klarhed omkring opgaver og forventninger.

 

Referencer

Funktionsbeskrivelser, jf. sygeplejersker, jf. bilag 1 ansvarshavende sygeplejerske