Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ramme for Stuegang på Ortopædkirurgisk sengeafsnit 109, Hjørring

Beskrivelse

Hverdage:

 • • Tavlestuegang kl. 08:45.

 • Deltagere: terapeuter, stuegangsgående læger og sygeplejersker, sekretærer og evt. sårteam.

 • Tavlestuegangen ledes af ansvarshavende sygeplejerske.

 • Tirsdage er der ingen tavlestuegang - grundet morgenundervisning

 

 • • Stuegang herefter. Stuegangen varetages af 2 læger (YL og seniorlæge), samt to sygeplejersker.

 • Afviklingen af stuegangen skal ske således at der sikres læring og understøttelse af yngre læge fra seniorlæge

 • Ved behov kontaktes afdelingens fagområder, hvis specifikke spørgsmål i forbindelse med stuegangen.

 • Det er operatørens pligt at sikre, at der ligger en postoperativ plan inklusiv mobilisering, smertebehandling og forløb efter udskrivelse.

 • Fys- og ergoterapeuter har uddelegeret opgaver med udfærdigelse af GOP. (se bilag vedr. O-ptt)

 • Når lægen er færdig med stuegang typisk ved middagstid, så er man tilgængelig og giver fremmøde ved behov til opfølgning på prøvesvar og undersøgelser samt akutte opståede problemer i afdelingen i dag tid (derfor kan der ikke afspadseres i denne dagsfunktion).

 

 • • Orto-geriatrisk assistance mandag og fredag.

 • Orto-geriatrisk team varetager stuegang på alle patienter med hoftenære frakturer og øvrige patienter over 65 år efter behov.

 

 • Laver medicingennemgang og foreslå justeringer.

 • Vær opmærksom på at forslag til medicinjusteringer skal godkendes i medicinmodulet af Ortopædkirurgisk læge.

 

Weekend og helligdage:

 • • Stuegangen varetages af bagvagten under hensyntagen til afvikling af det operative program. Det er hensigtsmæssigt at runde afdelingen fra morgenstunden og aftale hvornår man kommer tilbage.

 • • Stuegang i weekenden skal være til subakut/akut opstået problemstillinger, da det tilstræbes at patienterne er varetaget ved fredags-stuegangen i forhold til almindelig stuegang.

 • • Patienter planlagt til udskrivelse i weekenden, her skal mest muligt færdiggøres hverdagen forud.

 

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter indlagt på Ortopædkirurgisk sengeafsnit 109, Hjørring

Formål

Sikre patienters behandlingsplan og samarbejde med geriatrisk team.