Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overdragelse af nedfrosne embryoner og gameter i forbindelse med ophør af Fertilitetsenheden, Aalborg Universitetshospital.

Formål

At sikre, at korrekt overdragelse af nedfrosne embryoner og gameter i forbindelse med ophør af Fertilitetsenheden, Aalborg Universitetshospital sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlige for, at nye medarbejdere informeres om og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarlig for at proceduren efterleves i praksis

 

Fremgangsmåde

Ved fertilitetsenhedens ophør vil alle nedfrosne embryoner og gameter blive overdraget til fertilitetsklinikken i Horsens (jævnfør kontrakten mellem Fertilitetsenheden, Aalborg Universitetshospital og Fertilitetsklinikken, Hospitalsenheden Horsens).

Sammen med de nedfrosne embryoner og gameter vil Fertilitetsenheden i Aalborg sørge for, at Fertilitetsenheden i Horsens få adgang til Aalborg Fertilitetsenhedens DMDC, og dermed få adgang til al information omkring behandlingerne, derunder patienternes identitet, og behandlingshistorik i forbindelse med de overdragede nedfrosne embryoner/gameters.

I DMDC vil man under ”cyklus” og ”æg dyrkning” kunne finde alle relevante laboratoriedata knyttet til de respektive embryoner/gameter. Her vil der også kunne ses, hvilke utensilier og medier (inklusiv lotnr./batch), der blev anvendt ved de forskellige håndteringsprocedurer af de respektive embryoner/gameter. Derudover kan det også ses her, hvilken af laboratorieperson, der har foretaget hvilken handling og hvornår.

 

Sporing fra donor til recipient vil kunne ses på følgende måde:

  • • Man finder recipientens respektive behandling

  • • Klikker ind på ”aktive æg”, hvor man under ikonet ”Donation” klikker sig ind under

  • •  ”information om modtagne oocyter”, hvor man kan se, hvilke oocyter, der blev doneret og frosset

  • • Klikker man på et enkelt æg kommer lovteksten frem: ”Donor af et ubefrugtet æg skal være anonym for det modtagne par, den modtagne kvinde og barnet, ligesom donor ikke må få oplysning om parrets, kvindens eller barnets identitet.”. Der oplyses yderligere, at tilgang til denne oplysning vil blive registreret. Derefter spørges: ”Skal informationen om den valgte oocyt vises alligevel”. Klikker man

  • • ”ja” så kan man under ”donation af æg” se navn og cpr.nr. af recipient og under ”aspiration af æg” se navn og cpr.nr. af donoren. Der kan ligeledes ses hændelsestidspunkt og registreringstidspunkt, samt hvilken laboratorieperson, der har udført donation til recipienten i DMDC og dermed koblingen af donor og recipient.

 

Overdragelse af evt. papirskemaer

Hvis der på overdragelsestidspunktet stadig forefindes vigtig dokumentation i papirform, såsom

Fryseskemaer mm, overdrages disse ligeledes.