Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale mellem Obstetrisk afsnit 504 og Børn- og Ungeafsnit 505, RHN ved spidsbelastningssituationer med overbelægning i afsnit 504

Beskrivelse

I spidsbelastningssituationer med overbelægning (rød belægningsgrad) i afsnit 504, kan afsnit 505 modtage patienter, hvis der er sengekapacitet hertil og hvis overflytningen er ift. aktuelle patientkategorier.

 

Sengekapaciteten vurderes i afsnit 505 op imod antal patienter i sengene, ambulante funktioner samt patienter på vej fra Akutmodtagelsen.

 

Patientkategorier som kan overflyttes til afsnit 505

  • • Nyfødte der skal observeres for infektion pga. langvarig vandafgang under fødslen (skal observeres i 48 timer)

  • • Nyfødte hvis mor har haft GBS under graviditeten (skal observeres i 48 timer)

  • • Hvis mor har fået f.eks. antidepressiv medicin under graviditeten (skal observeres i 48 timer)

  • • Præmaturitet fra uge 32-36+6

 

Behandlingsansvar

Når obstetriske patienter overflyttes til 505, har vagthavende pædiatrisk læge og plejepersonalet behandlingsansvaret for barnet. Gyn. for- og bagvagt har behandlingsansvaret for mor.

 

Kontakt med henblik på overflytning.

Leder, Klinisk koordinator eller ansvarshavende sygeplejerske fra afsnit 504 kontakter afsnit 505 mhp. status i forhold til mulig overflytning.

 

Overflytning af patienter til afsnit 505 kan ske både dag og aften.

 

Afsnit 505 har i dagstid overblik i forhold til sengekapacitet efter tavlemøde om morgenen.

Om aftenen er det vagthavende pædiatrisk læge og ansvarshavende sygeplejerske som foretager vurderingen ift. sengekapacitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daglig status

I situationer hvor der er overflyttet patienter fra afsnit 504 til afsnit 505 gøres status dagligt i forbindelse med tavlemødet. Her vurderes, om der fortsat er sengekapacitet i afsnit 505 ift. at rumme patienter, som er flyttet, eller om disse kan returnere til afsnit 504.

Kontakt:

Afsnit 504:  97 64 05 65

 

 

 

 

Aalborg, Barselsafsnit B11

Hvis 505 ikke har kapacitet til at modtage patienter, eller patientkategorierne ikke er i overensstemmelse med ovennævnte, kan Barselsafsnittet B11 kontaktes med forespørgsel om mulig overflytning.

Kontakt, Afsnit B11, Aalborg

Koordinator:  97 66 29 86

 

 

 

 

 

Målgruppe – modtagelse

De patienter som i spidsbelastningssituationer med overbelægning i afsnit 504 overflyttes til 505, hvor der er ressourcer til pleje- og behandling.

 

Formål

At have en skriftlig aftale, som relevante personaler kan agere ud fra ved spidsbelastning med overbelægning.

 

Referencer

Styring af sengekapaciteten og håndtering af spidsbelastningssituationer ved Regions Hospital Nordjylland, Hjørring