Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Quickguide til indgift af Octaplex til neurokirurgiske patienter på NHH

 

Indikation:

Octaplex bruges som akut revertering af antikoagulationsbehandling i forbindelse med større blødninger og/eller akutte indgreb.

 

Forberedelse:

Dosisbestemmelse gøres af neurokirurgisk læge ud fra INR, vægt og eventuelle andre faktorer, dette i samarbejde med vagthavende læge i blodbanken. Ordinationen skal føres i medicinmodulet.

Sygeplejerske henter Octaplex i blodbanken. Octaplex findes som pulver og solvens, der skal blandes (se billeder nedenfor hvordan), overføringssæt medfølger præparatet. Når blandingen er opløst er den let blålig. Den skal kun stå kort tid før den er opløst.

Den blandende medicin trækkes op i en Luerlock sprøjte og påsættes forlængerslange til injektomat. Hvis dosis indbefatter flere færdige blandinger, må disse efter hver enkelt blanding, gerne trækkes op i den samme Luerlock sprøjte. Dette er godkendt af overlæge Thure Haunstrup i Klinisk immunologisk afdeling.

 

Administration:

  1. 1. Pt skal have påsat en saturations/puls måler under hele indgiften. Såfremt der opstår drastigt pulsstigning kontaktes ordinerende læge straks.

  2. 2. Octaplex gives IV med 1 ml/minut (=60ml/time) i de første 2 minutter. Herefter øges hastigheden til 3 ml/min (= 180ml/time).

  3. 3. Der observeres som ved al anden iv medicin for allergiske reaktioner.

  4. 4. Når al medicin er indløbet skiftes tomme Luerlocksprøjte ud med ny Luerlocksprøjte med nacl til gennemskydning af slange.

  5. 5. Ny livsvigtig INR måling tages 10 min efter indløb af Octaplex.

  6. 6. Blodderivat journal(er) udfyldes og sendes retur til blodbanken

 

Billeder af hvordan blande:

 

Når den blå blandehætte sidder på solvensen, vendes denne over på pulverglasset. HOLD TRYKKET HER indtil al solvensen er løbet ned.

4. Placer blandehætten med blå del ned mod solvensglasset

5. Vend solvensglasset ned mod pulverglasset og tryk til blandehætten klikker sig fast

image2.png

9. Skru solvensdelen (den blå) af luer-lock koblingen

10. Når blandingen er opløst trækkes den op gennem det hvide luer-lock filter.