Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling og sygepleje til patienter, der skal have indopereret en Baklofenpumpe

 

Formål

At sikre en ensartet behandling, pleje og observation af patienter, der har fået indopereret en baklofenpumpe.

Patientgruppe

Patienter med svær spasticitet og/eller autonom dysfunktion, hvor anden behandling ikke er tilstrækkelig effektiv eller giver uønskede bivirkninger.

Definition af begreber

Operation: Operationen foregår i general anæstesi. Baklofenpumpen placeres subkutant på højre eller venstre side af abdomen. Et tyndt kateter føres fra pumpen ind og op i spinalkanalen, hvor baklofen kan afgives kontinuerligt. Pumpen kan være sat igang i forbindelse med operationen.

Baklofenpumpe: Pumpe, der anvendes til ITB behandling af autonom dysfunktion.

ITB: Intrathecal baklofen. Baklofen er en GABA-B agonist og passerer blodhjernebarrieren dårligt. Ved intrathekal administration har baklofen en direkte vej til nervecellerne i rygmarven og kan derfor anvendes i lavere dosering og med færre bivirkninger.

Autonom dysfunktion: Er en tilstand, der kan opstå ved svær hjerneskade og som medfører dystoni og ofte flere autonome symptomer såsom forhøjet puls og BT, øget RF, temperaturstigning, svedtendens og spytsekretion.

Dystoni: Er en tilstand med ufrivillig spændinger eller spasmer i musklerne og skyldes en biokemisk forstyrrelse i basalganglierne eller deres forbindelse til resten af hjernen.

Fremgangsmåde/Dokumentation

Præoperativ

Klargøres til operation i neurokirurgisk ambulatorium:

 • • Samtale med operatør

 • • Blodprøver/EKG

 • • Anæstesitilsyn

 • • Pause evt. blodfortyndende medicin

 • • Stillingtagen til om hjælper/familie medindlagt

 • • Obs UVI / Urin stix

 • • Obs huden på ryg og abdomen

 • • MRSA screene

 • • Dokumentation af neurologisk status præoperativt

 • • Instruktion om vask med hibiscrub

Klargøring dagen før og på operationsdagen:

 • • Patient bader med hibiscrup (=medicinsk sæbe) om aftenen og morgenen før op. (findes i steril depot 2.skab, ve side)

 • • Klargøring ifølge instruks jf ”operationspatienten/dagen for indgrebet”

 • • VIGTIGT også at give PRÆ-medicin jf betinget ordination i medicinmodulet. (det er oftest iv cefuroxim 1.5 g medmindre, der er allergi).

 • • Hvis pt er nummer 1 på op programmet gives PRÆ kl 06

 • • Hvis pt er nr 2 på op programmet, da gives PRÆ kl 08

Postoperativ behandling og pleje

Patienten modtages på opvågningen til vanlig opvågning ca. 2 timer. Herefter til sengeafsnit NHH i ca. 3 dage.

Antibiotisk IV behandling – standardordinationspakke NEUROKIR-PUMPE +/- PC allergi. Obs at denne behandling ordineres i medicin modulet.

Tromboseprofylakse i form af TED og fra 24 timer efter operationen opstart af innohep. Obs at drøfte dette til stuegang første postoperative døgn.

Monitorering og observationer:

 • • Bevidsthed, bliver pt sløv

 • • Respirationsarbejde, Respirationsfrekvens og Saturation X 8 dagligt under hele indlæggelsen (hver time de første 4 timer på NHH i første døgn)

 • • TOKS X 2 medmindre tegn på overdosering, da hyppigere.

 • • Forbinding på abdomen og på ryggen observeres for blødning.

 • • Huden observeres for væskeansamling (CSF) omkring pumpen.

 • • Diurese – blærescanne efter instruks mhp eventuel urinretention

 • • Slaphed i ekstremiteter

 • • Der dokumenteres detaljeret neurologisk status i hver vagt

 • • FV kontaktes hvis neurologisk status er ændret ifht præoperativ neurologisk status

Behandling og pleje:

 • • Smerter og kvalme vurderes samt behandles i følge afdelingens instruks

 • • Patienten må spise og drikke frit, hvis ikke andet er ordineret

 • • Lejring efter anbefaling, se nedenstående

 • • Sårpleje - Forbindingen skiftes efter 24 timer eller ved gennemsivning. Cikatricen observeres løbende for rødme, hævelse og sivning. Der skal være forbinding på minimum i 3 dage

 • • Generel postoperativ sygepleje og observationer

Lejring/mobilisering efter indoperation af en baklofenpumpe:

Patienten må ikke mobiliseres ud af sengen de første 24 timer efter operationen. De første 24 timer må patienten have eleveret hovedgærde op til 30 grader. Patienten må gerne ligge på siderne. Patienten skal have hjælp til lejringer de første 24 timer, således der ikke opstår vrid/belastning omkring kateter og pumpe. Der anbefales at pt de første 4 uger undgår kraftige vrid i ryggen, undgår at bøje mere end 90 grader i hofte samt undgår foroverbøjning af kroppen i siddende stilling. Obs om der skal iværksættes øget hjælp i hjemmet de første 4 uger

 

Lejring/mobilisering efter udskiftning af spinalkateteret:

Samme regime som efter indoperation af baklofenpumpe.

 

Overdosering:

Patienten observeres under indlæggelsen for overdosering. Symptomer på overdosering er træthed, slaphed og tunghedsfornemmelse i ekstremiteter, kvalme, svimmelhed samt sløvhed/nedsat bevidsthed, lavt BT og evt. respirationsdepression.

Behandling er symptombehandling og nedsættelse af dosis fra pumpe.

Vagthavende læge kontaktes straks på 62461

Der sikres frie luftveje og respiration understøttes.

BT måles hvert kvarter.

Hvis respiration er påvirket, da kontaktes neuroanæstesi direkte på tlf 61948

ANTIDOT: Robinul/Neostigmin i.v indgift: Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg glycopyrroniumbromid og 2,5 mg neostigminmethylsulfat. Der gives 0,02 ml/kg IV over 30 sek. Kan gentages hver ½ -1 times mellemrum for at opretholde adækvat vejrtrækning.

Vagthavende kontakter operatør mhp. ændring baklofendosis i pumpen.

 

Underdosering:

Hvis dysfunktion af pumpe kan der opstå underdosering. Symptomer kan være øget spasmer, ændret mentalfunktion, kløe, lavt BT og feber. Kardinalsymptom er stivhed/øget spasmer

 

Udskrivelse ca 3. dagen

 • • Operatør planlægger udskrivelsen

 • • Informationer om symptomer på overdosering (træthed/sløvhed) samt underdosering (øget spasmer)

 • • Fysiske restriktioner (de første 4 uger) obs om behov for øget/ændret hjælp i hjemmet

 • • Suturseponering efter 10 dage i neurokirurgisk ambulatorium (eller ved hjemmesygeplejerske, hvis patient ikke ønsker at komme ind på sygehus til dette)

 • • Udlevere ID-kort til tegnebog samt pjece fra medtronic (OP sygeplejerske medgiver patienten hhv. kort og pumpens kasse med pjecer).

 • • Informationer om observationer på infektion.

 • • Plan for opfølgning hos neurologerne

 • • Hvis der opstår komplikationer eller spørgsmål ifbm baklofendosis inden den første kontrol hos neurologerne, da henvises pt til neurokir amb eller NHH.

 • • Udskrivende læge afstemmer FMK – obs plan for opstart hvis blodfortyndende behandling

 • • ”Tak for denne gang” med tlf på diverse kontakter

 

 

Ansvar

Pumpen

Pumpen fyldes og programmeres peroperativt. Operatør er under indlæggelse ansvarlig for justering af baklofendosis (oftest reduceres perorale dosis med 50 % dagligt til ophør. De fleste patienter vil ophøre med perorale baklofen før de udskrives fra NHH). Det er kun læge, der programmerer pumpe.

Efter udskrivelse følges patient i neurologisk ambulatorium, hvor neurologisk læge og sygeplejerske vil programmere samt påfylde pumpe. Indtil første kontrol hos neurologerne skal pt henvende sig i neurokir amb eller NHH ved spørgsmål eller komplikationer ifht baklofendosis.

 

Generelt

Ved komplikationer til operationen kontaktes neurokirurgisk vagthavende.