Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling og sygepleje til patienter, der skal have indopereret en Baklofenpumpe

 

Formål

At sikre en ensartet behandling, pleje og observation af patienter, der har fået indopereret en baklofenpumpe.

 

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe

Patienter med svær spasticitet og/eller autonom dysfunktion, hvor anden behandling ikke er tilstrækkelig effektiv eller giver uønskede bivirkninger.

 

Definition af begreber

Operation: Operationen foregår i general anæstesi. Baklofenpumpen placeres subkutant på højre eller venstre side af abdomen. Et tyndt kateter føres fra pumpen ind og op i spinalkanalen, hvor baklofen kan afgives kontinuerligt. Pumpen kan være sat igang i forbindelse med operationen.

Baklofenpumpe: Pumpe, der anvendes til ITB behandling af autonom dysfunktion.

ITB: Intrathecal baklofen. Baklofen er en GABA-B agonist og passerer blodhjernebarrieren dårligt. Ved intrathekal administration har baklofen en direkte vej til nervecellerne i rygmarven og kan derfor anvendes i lavere dosering og med færre bivirkninger.

Autonom dysfunktion: Er en tilstand, der kan opstå ved svær hjerneskade og som medfører dystoni og ofte flere autonome symptomer såsom forhøjet puls og BT, øget RF, temperaturstigning, svedtendens og spytsekretion.

Dystoni: Er en tilstand med ufrivillig spændinger eller spasmer i musklerne og skyldes en biokemisk forstyrrelse i basalganglierne eller deres forbindelse til resten af hjernen.

 

Præoperativ

Klargøres til operation i neurokirurgisk ambulatorium

 • • Samtale med operatør

 • • Blodprøver/EKG

 • • Anæstesitilsyn

 • • Pause evt. blodfortyndende medicin

 • • Stillingtagen til om hjælper/familie medindlagt

 • • Obs UVI / Urin stix

 • • Obs huden på ryg og abdomen

 • • MRSA screene

 

Postoperativ behandling og pleje

Patienten modtages på opvågningen til vanlig opvågning ca. 2 timer. Herefter til sengeafsnit NHH i ca. 3 dage.

Antibiotisk IV behandling – standardordinationspakke NEUROKIR-BATTERI +/- PC allergi

Tromboseprofylakse i form af TED og fra 24 timer efter operationen opstart af innohep

 

Monitorering og observationer:

 • • Bevidsthed, bliver pt sløv

 • • Respirationsarbejde og –frekvens X 8 dagligt (hver time de første 4 timer i første døgn)

 • • Saturation X 8 dagligt (hver time de første 4 timer i første døgn)

 • • TOKS X 2 medmindre tegn på overdosering, da hyppigere.

 • • Forbinding på abdomen og på ryggen observeres for blødning.

 • • Huden observeres for væskeansamling (CSF) omkring pumpen.

 • • Diurese – blærescanne efter instruks mhp eventuel urinretention

 • • Slaphed i ekstremiteter

 

Behandling og pleje:

 • • Smerter og kvalme vurderes samt behandles i følge afdelingens instruks

 • • Patienten må spise og drikke frit, hvis ikke andet er ordineret

 • • Lejring efter anbefaling, se nedenstående

 • • Sårpleje - Forbindingen skiftes efter 24 timer eller ved gennemsivning. Cikatricen observeres løbende for rødme, hævelse og sivning. Der skal være forbinding på minimum i 3 dage

 • • Generel postoperativ sygepleje og observationer

 

Lejring/mobilisering efter indoperation af en baklofenpumpe:

Patienten må ikke mobiliseres ud af sengen de første 24 timer efter operationen. De første 24 timer må patienten have eleveret hovedgærde op til 30 grader. Patienten skal have hjælp til lejringer de første 24 timer, således der ikke opstår vrid/belastning omkring kateter og pumpe. Der anbefales at pt de første 4 uger undgår kraftige vrid i ryggen, undgår at bøje mere end 90 grader i hofte samt undgår foroverbøjning af kroppen i siddende stilling.

 

Lejring/mobilisering efter udskiftning af spinalkateteret:

Samme regime som efter indoperation af baklofenpumpe.

 

Overdosering:

Patienterne observeres under indlæggelsen for overdosering. Symptomer på overdosering er træthed, slaphed og tunghedsfornemmelse i ekstremiteter, kvalme, svimmelhed samt sløvhed/nedsat bevidsthed, lavt BT og evt. respirationsdepression.

Behandling er symptombehandling og nedsættelse af dosis fra pumpe.

Vagthavende kontaktes straks.

Der sikres frie luftveje og respiration understøttes.

BT måles hvert kvarter.

Hvis respiration er påvirket, da kontaktes neuroanæstesi direkte.

Robinul/Neostigmin i.v indgift: Neostigminsulfat 2,5 mg/ml (0,02 ml/kg) indgives over 30 sek. Kan gentages hver ½ -1 times mellemrum for at opretholde adækvat vejrtrækning.

Vagthavende kontakter operatør mhp. ændring baklofendosis i pumpen.

 

Underdosering:

 

Hvis dysfunktion af pumpe kan der opstå underdosering. Symptomer kan være øget spasmer, ændret mentalfunktion, kløe, lavt BT og feber. Kardinalsymptom er stivhed/øget spasmer

 

 

Udskrivelse ca 3. dagen:

 • • Operatør planlægger udskrivelsen

 • • Informationer om symptomer på overdosering (træthed/sløvhed) samt underdosering (øget spasmer)

 • • Fysiske restriktioner (de første 4 uger) obs om behov for øget/ændret hjælp i hjemmet

 • • Suturseponering efter 10 dage i neurokirurgisk ambulatorium (eller ved hjemmesygeplejerske, hvis patient ikke ønsker at komme ind på sygehus til dette)

 • • Udlevere ID-kort til tegnebog samt pjece fra medtronic (OP sygeplejerske medgiver patienten hhv. kort og pumpens kasse med pjecer).

 • • Informationer om observationer på infektion.

 • • Plan for opfølgning hos neurologerne

 • • Hvis der opstår komplikationer eller spørgsmål ifbm baklofendosis inden den første kontrol hos neurologerne, da henvises pt til neurokir amb eller NHH.

 • • Udskrivende læge afstemmer FMK – obs plan for opstart hvis blodfortyndende behandling

 • • ”Tak for denne gang” med tlf på diverse kontakter

 

 

Ansvar:

 

Pumpen:

 

Pumpen fyldes og programmeres peroperativt. Operatør er under indlæggelse ansvarlig for justering af baklofendosis (oftest reduceres perorale dosis med 50 % dagligt til ophør. De fleste patienter vil ophøre med perorale baklofen før de udskrives fra NHH). Det er kun læge, der programmerer pumpe.

Efter udskrivelse følges patient i neurologisk ambulatorium, hvor neurologisk læge og sygeplejerske vil programmere samt påfylde pumpe. Indtil første kontrol hos neurologerne skal pt henvende sig i neurokir amb eller NHH ved spørgsmål eller komplikationer ifht baklofendosis.

 

Generelt:

Ved komplikationer til operationen kontaktes neurokirurgisk vagthavende.