Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Elastomerisk infusionspumpe - Easypump

Billede 1

Beskrivelse

Infusionspumpen (Easypump® II) er designet til kontinuerligt at tilføre patienten en på forhånd fastlagt mængde af et medicinsk præparat enten på hospitalet eller i hjemmet. I Urologisk afdeling anvendes pumpen til antibiotika.

Pumpen er uafhængig af strømtilslutning og batterier, så patienter kan behandles ambulant.

Infusionshastigheden bestemmes i kombination af det positive tryk, der dannes i den elastomeriske membran (ballonen) og en flowregulator regulerer infusionshastigheden og sikrer en konstant medicininfusion.

Elastomeriske pumper anvendes til kontinuerlig infusion af medicinske præparater enten intravenøst, subkutant, perineuralt (perifert smertekateter) eller epiduralt.

Den elastomeriske ballon vil gradvist mindskes efterhånden, som medicinen infunderes.

Behandling er slut, når ballonen er flad på alle sider.

Easypump® II er designet til at virke ved stuetemperatur 23°C ± 2°C. Flowregulatoren er kalibreret til at virke ved 31°C. For at opretholde den stabile flowhastighed, skal flowregulatoren hele tiden være i tæt kontakt med patientens hud (31°C). For hver 1°C over eller under denne temperatur, vil flowregulatoren stige eller falde med ca. 3 %.

Pumpen kan max. indeholde 270ml og afgiver 10 ml/h, og dosis kan ikke ændres. I Urologisk afdeling anvendes kun Easypump II LT 270 – 25S.

Pumpen er engangs og må ikke efterfyldes.

 

Indikation for kontinuerlig antibiotisk behandling

I Urologisk afdeling anvendes pumpen til kontinuerlig behandling med Piperacillin/tazobactam. Fordelen ved kontinuerlig behandling er, at døgndosis ikke behøver at være inj. Tazocin 16g/døgnet men kan nedsættes til 12g/døgnet, såfremt patienten er stabil og der ikke er tale om en pseudomonas infektion. Dosis fastsættes naturligvis ud fra indikation for behandling og ud fra den enkelte patients nyrefunktion/GFR.

Easypump kan også anvendes til kontinuerlig behandling med ampicillin 4g/døgnet.

 

Følgende patienter kan tilbydes kontinuerlig antibiotika behandling med Easy-pump:

  • • Patienter der behandles for urosepsis

  • • Patienter der behandles for pyelonefritis

  • • Patienter der behandles for en abces

  • • Patienter der behandles for postoperative komplikationer

Blandingsvejledning

 

Billede 11

 

 

 

Billede 12

 

Påfyldning af pumpe

Inden pumpen tages ud af emballagen, kontrollers om posen er intakt.

Der anvendes aseptisk non touch teknik, altid forud gået af håndhygiejne.

Følg nedenstående fremgangsmåde:

Billede 2

Billede 3

Billede 4Billede 5

Billede 6

Billede 7

Såfremt det er nødvendigt at påfylde yderligere medicin, da gentages punkt 3-10.

OBS! Easy-pump, 3-vejshane og sprøjte forbliver samlet.

Der påføres en label med angivelse af medikament, styrke, mængde, initialer, pt navn. Der noteres, hvornår pumpen er sat til pt, og hvornår man har regnet ud, at den løber tom.

 

Sådan sættes pumpen til patienten

Easy-pump kan anvendes til PVK, MIDline, PiCCline og til CVK

Såfremt patienten har PVK og ikke skal have behandling i længere tid, da anlægges PVK på underarmen, således at patienten er mindst mulig generet af pumpen.

Ved mere end 3 dages behandling anlægges MIDline

Easy-pump placeres i tilhørende bæltetaske, som bæres i højde med IV-adgangen.

 

Observationer inden pumpen tilkobles samt en gang i døgnet:

  • • Indstikssted ved kateteret (ved perifere katetre, vil pt ofte føle, det stikker, som det første begyndende irritationstegn før evt. rødme, hævelse og puds).

  • • Plaster (løst eller fugtigt – skiftes)

  • • Kateters placering (fastgjort, knæk på slangen)

Billede 8

Billede 9

Billede 10

Information til patienten

Patientinformation Information til patienten