Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Opfølgende samtale med efterladte pårørende

Beskrivelse

Denne instruks beskriver proceduren for opfølgende samtale med pårørende efter dødsfald i Hæmatologisk Sengeafsnit 7vest.

 

Denne instruks er en opdatering/erstatning af ”Opfølgende samtale efterladte” fra 04062015.

 

Målgruppe – modtagelse

Plejepersonale i Hæmatologisk Afdeling

Formål

Formålet med samtalen er:

 • • At give den efterladte omsorg og opmærksomhed

 • • At understøtte den naturlige sorgproces

 • • At opspore pårørende med risiko for komplicerede sorgreaktioner

 • • At få viden og erfaringer, der kan understøtte videreudvikling af den palliative indsats på Hæmatologisk Afdeling

 

Problemstilling

De fleste mennesker, som mister en nærtstående person på grund af dødsfald, vil gennemgå et naturligt sorgforløb, hvad enten det er et ventet eller uventet dødsfald. Dette er en svært tid, men de fleste efterladte vil bearbejde og tilpasse deres liv efter tabet i løbet af det første år. Forskning viser dog, at for 10-15% er dette ikke tilfældet. De udvikler i stedet en kompliceret sorgproces med langvarige psykiske og fysiske problemer, funktionsnedsættelse og forringet livskvalitet. I sidste ende kan dette føre til en invaliderende vedvarende sorglidelse.

I Hæmatologisk Afdeling har patienter (og deres pårørende) lange forløb. Nogle af disse afsluttes med palliative forløb og nogle patienter dør i afdelingen. Samarbejdet med og omsorgen for patient og pårørende i palliative forløb er derfor en naturlig del af sygeplejen i afdelingen. Afdelingen har som følge heraf siden 2009 tilbudt opfølgende samtaler med efterladte pårørende.

 

I forbindelse med samtalen:

 • • Får den efterladte mulighed for at give udtryk for følelser, tanker, oplevelser og undren i forbindelse med den sidste indlæggelse på Hæmatologisk Afdeling og tiden efter dødsfaldet.

 • • Stiller plejepersonalet sin faglighed til rådighed for den efterladte.

 • • Vurderer plejepersonalet om den efterladte er i risiko for at udvikle en kompliceret sorgreaktion.

Hvis dette er tilfældet informeres om støttemuligheder (egen læge, psykolog, præst, sorggruppe eller palliativt team), og der tilbydes yderligere opfølgende samtale.

 

Aftaler for samtalen:

Opfølgende samtale er et tilbud. Det plejepersonale, som tager afsked med de pårørende, har ansvar for at afklare, om der er ønske om telefonisk kontakt 6-8 uger efter dødsfaldet og af hvem.

Vi kan tilbyde at ringe til én af de efterladte. Hvis der er flere i familien som ønsker opfølgende samtale, kan der i særlige tilfælde arrangeres samtale i afdelingen, ligesom der i særlige tilfælde kan være spørgsmål, som ønsker besvaret af kontaktlæge pr. telefon eller på afdelingen.

 

Skema opfølgende samtale efter dødsfald udfyldes og tidspunkt for samtalen noteres i tjenestetidsplanen ved det plejepersonale, der skal varetage samtalen.

Forberedelse til samtalen

 • • Der skal sættes tid af på arbejdstidsplan og dagsplan

 • • Repetér forløbet ved at læse i EPJ

 • • Tal evt. med kollega om afslutningen af forløbet

 • • Find et egnet lokale – husk evt. at booke lokale.

 • • Hvis det ikke lykkes at træffe den pågældende hjemme, skal der fremsendes standardbrev

Skabelon for samtalen (som kan bruges som støtteredskab)

Spørg ind til, om tidspunktet for samtalen er i orden.

Den vigtigste rolle i samtalen er at være lyttende og tilstede, også i lange pauser, frem for at være løsningsorienteret.

Ingen samtaler bør vare mere end en time.

 

Der tages udgangspunkt i:

1. Den nuværende situation

Hvordan går det? Fungerer hverdagen (arbejde, fritid, socialt?) Har du nogen at tale med? Sover du om natten? Er der noget, der er svært lige nu, og hvad gør du i så fald? Er det svært at være alene?

2. Tiden før og omkring dødsfaldet på afdelingen

Har du spørgsmål omkring den sidste indlæggelse, eller er der noget du ønsker at tale om?

Hvordan gik begravelsen?

3. Fremtiden

Hvad tænker du om den nærmeste fremtid? Er der brug for hjælp – støtte (evt. henvise til egen læge, præst, palliativt team – senere evt. psykolog og sorggruppe)

Hvis det skønnes rigtigt, evalueres samtalen med den efterladte: Hvordan synes du det har været at blive ringet op?

 

Hvis det i forbindelse med samtalen vurderes at der er risiko for kompliceret sorgforløb, kan der i sjældne tilfælde være behov for fornyet kontakt efter 12 uger

Referencer

Forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge, voksne, og ældre efter ventet eller uventet dødsfald af en nærtstående person.

 

Risiko for udvikling af komplicerede sorgreaktioner hos voksne og ældre

Risikofaktorer for udvikling af komplicerede sorgreaktioner hos børn og unge