Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Covidpodning af symptomfrie patienter, Gyn-Obs Thisted

 

Patienterne opfordres, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinje til at blive testet.

Det er ikke et krav, at patienten lader sig teste for at få sin behandling / undersøgelse.

Hvis patienten ikke ønsker at blive testet, opretholdes den planlagte tid.

Det understreges, at dette gælder for asymptomatiske patienter.

 

 

Følgende patientgrupper skal podes

Fødende

Patienter, der skal have foretaget elektivt sectio

Akutte patienter, der forventes indlagt i > 24 timer eller forventes opereret i generel anæstesi

Elektive operationspatienter, der forventes opereres i generel anæstesi

Husstandsmedlemmer, der indenfor 14 dage forud for indlæggelser har haft delt husstand med mennesker med tæt kontakt til mink (isolation ikke nødvendig).

NYFØDTE OG DERES FÆDRE SKAL IKKE PODES.

Ambulante patienter

Patienter der indenfor 14 dage har haft tæt kontakt til mink skal, hvis muligt, først ses ambulant når der ligger et negativt podesvar der ikke er mere end en uge gammelt. Hvis ikke, kan patienten eventuelt ses på fødestue 8 eller som ved MRSA inficerede i ambulatoriet.

 

Podning af akutte patienter og fødende

Akutte patienter og fødende podes umiddelbart i forbindelse med indlæggelsen. Podningsundersøgelsen rekvireres i LABKA. Prøveglasset markeres med rød prik.

Podningen foretages med UTM-podesæt eller E-swap. Podepinden skal opsamle sekret fra begge tonsiller samt svælgets bagvæg.

Fødende podes af jordemoder.

Gravide, der skal have p.p.med. Tidspunktet for podning planlægges når indikationen for p.p.med. stilles. Så vidt muligt podes 2-3 dage inden opstart af p.p.med.

Akutte patienter podes af sygeplejerske i akutmodtagelsen eller indlæggende læge.

 

Podning af elektive patienter

Det tilstræbes at elektive patienter podes 2-3 dage før det planlagte indgreb. Med dette interval er der tid til såvel analyse af prøven, kontakt til patienten samt evt. ændring af booking.

Patienterne modtager et separat indkaldelsesbrev hvoraf det fremgår, de bedes lade sig pode for COVID-19.

Brevet indeholder oplysninger om podningsteltet, dato for podning, hvorledes man bestiller tid og et telefonnummer, patienterne kan kontakte. Den indkaldende sekretær rekvirerer podningsundersøgelsen i LABKA

 

Håndtering af podningssvar

Pågældende afdeling, hvor patienten har en aftale, har ansvaret for at kontakte patienten med svar på positiv test for COVID-19 (også hvis svaret kommer i weekenden og patienten har en aftale på hospitalet om mandagen). Prøvesvarene gennemses dagligt af bagvagt. Ptienter med negativt podningssvar kontaktes ikke.

Såfremt patienten er testet positiv, skal aftalen som udgangspunkt udsættes. Der skal altid foretages en individuel vurdering af, om aftalen kan udskydes under hensyn til patientens helbred. Ved positivt testresultat oplyses patienten om, hvordan han / hun skal forholde sig. Informationsmateriale findes via dette link: https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/sundhed/Coronavirus/Documents/SST-Covid-19-Kontakter_udgivet18_3_20.pdf

 

Hvis testen er positiv skal patienten informeres om at denne skal selvisoleres i 7 dage i henhold til anbefalinger og såfremt der fremkommer symptomer inden for de 7 dage skal patienten selvisoleres til 48 timer efter symptomophør.

 

Thisted d. 24. april 2020