Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brug af værnemidler ved patienter, der ikke er mistænkt for COVID-19 (4.8.2.1)

Baggrund

I Danmark ser vi lige nu tegn på stigende og mere udbredt smitte med COVID-19. Sundhedsstyrelsen har på den baggrund udgivet en retningslinje for brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om COVID-19. Nærværende retningslinje er et supplement til retningslinjen Generelle smitteforebyggende forholdsregler (3.2) på baggrund af den aktuelle COVID-19 pandemi.

 

Der skal altid foretages en konkret risikovurdering af, om der er risiko for stænk og sprøjt ved en given procedure. Ved risiko for stænk og sprøjt anvendes værnemidler jf. Generelle smitteforebyggende forholdsregler (3.2).

Adfærdsmæssige smitteforebyggende tiltag

Følgende smitteforebyggende tiltag bør anvendes ved alle patienter

 • • Korrekt udført håndhygiejne

 • • Planlæg opgaver så alle patienter uanset symptomer ikke håndteres med mere nær kontakt end nødvendigt. Så vidt muligt holdes 1-2 meters afstand

Supplerende smitteforebyggende tiltag

Hvor de adfærdsmæssige smitteforebyggende tiltag er utilstrækkelige, og tæt ansigt-til-ansigt-kontakt ikke kan undgås, og proceduren jf. de generelle smitteforebyggende forholdsregler ikke tilsiger brug af værnemidler.

 

Her gælder følgende:

 • • Personalet anvender kirurgisk maske type II i konkrete situationer, med tæt ansigt-til-ansigt kontakt ved udførelsen af omsorgs-, pleje-, støtte-, undersøgelse- og behandlingsopgaver m.v., og hvor der ikke kan holdes afstand på minimum en meter og to meter ved særlig sårbare patienter.

 • • Ambulante patienter anvender maske i konkrete situationer med tæt ansigt-til-ansigt kontakt, hvor der ikke kan holdes afstand

 • • Indlagte patienter, der ikke er mistænkt for eller indlagt med COVID-19 anvender maske i konkrete situationer med tæt ansigt-til-ansigt kontakt, hvor der ikke kan holdes afstand.

  • • Dog kun hvis der ikke foreligger et negativt testsvar

  • • Dog kun hvis det er vurderet af behandler/læge, at det er klinisk forsvarligt, at patienten har maske på

Procedure for anvendelse af kirurgisk maske

 • • Kirurgisk maske skal anbringes således, at næse, kinder og hage er dækket

 • • Kirurgisk maske skal klemmes til over næsen og fastgøres omhyggeligt i siderne

 • • Bliver masken forurenet eller fugtig, skiftes den

 • • Efter berøring, skift eller aftagning af masken udføres håndhygiejne (2.1).

Alternativ til kirurgisk maske

Der kan være situationer eller forhold, der gør, at en maske ikke er egnet,fx når der skal kommunikeres med et barn,en person med demens, eller behov for mundaflæsning. Her er heldækkende ansigtsvisir det bedste alternativ

Håndhygiejne

Det er vigtigt, at der er fuld opmærksomhed på håndhygiejne, da kontaktsmitte udgør den hyppigste årsag til smitte fra person til person ved asymptomatiske COVID-19 positive.

Referencer

SST: Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler

Tilgået den 28. september 2020