Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brug af værnemidler ved patienter, der ikke er mistænkt for COVID-19 (4.8.2.1)

Baggrund

Den 28. oktober trådte bekendtgørelsen ”Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af socialområdet i forbindelse med håndtering af covid-19” i kraft, det betyder, at reglerne for brug af mundbind i sundhedssektoren følger denne bekendtgørelse. Den Nærværende retningslinje er et supplement til retningslinjen Generelle smitteforebyggende forholdsregler (3.2) på baggrund af den aktuelle COVID-19 pandemi.

Der skal altid foretages en konkret risikovurdering af, om der er risiko for stænk og sprøjt ved en given procedure. Ved risiko for stænk og sprøjt anvendes værnemidler jf. Generelle smitteforebyggende forholdsregler (3.2).

Adfærdsmæssige smitteforebyggende tiltag

Følgende smitteforebyggende tiltag bør anvendes ved alle patienter

 • • Korrekt udført håndhygiejne

 • • Planlæg opgaver så alle patienter uanset symptomer ikke håndteres med mere nær kontakt end nødvendigt. Så vidt muligt holdes 1-2 meters afstand

Supplerende smitteforebyggende tiltag

Mundbind er at foretrække til beskyttelse af andre, fordi de slutter tæt og filtrerer udåndingsluften. Der kan dog være situationer eller forhold, der gør, at mundbind ikke er egnet. Her er et heldækkende ansigtsvisir det bedste alternativ. Stofmundbind må benyttes ved adgang til omklædning ved fremmøde på arbejde, derudover må medarbejdere ikke anvende stofmundbind.

Følgende gør sig gældende

 • • Personalet anvender kirurgisk maske type II, når de befinder sig på en lokalisation hvortil offentligheden har adgang

 • • Ambulante patienter over 12 år anvender maske

  • • Dog kun hvis det er vurderet af behandler/læge, at det er klinisk forsvarligt, at patienten har maske på

 • • Ambulante patienter kan bruge stofmundbind i venteværelse, på gangarealer o.lign., men skal ved konsultation/behandling tilbydes og opfordres til at bruge kirurgisk mundbind type II.

 • • Indlagte patienter over 12 år, der ikke er mistænkt for eller indlagt med COVID-19 anvender maske

  • • Dog kun hvis der ikke foreligger et negativt testsvar

  • • Dog kun hvis det er vurderet af behandler/læge, at det er klinisk forsvarligt, at patienten har maske på

 • • Indlagte patienter, der er mistænkt for eller indlagt med COVID-19 følger retningslinjen Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

Procedure for anvendelse af kirurgisk maske

 • • Kirurgisk maske skal anbringes således, at næse, kinder og hage er dækket

 • • Kirurgisk maske skal klemmes til over næsen og fastgøres omhyggeligt i siderne

 • • Bliver masken forurenet eller fugtig, skiftes den

 • • Efter berøring, skift eller aftagning af masken udføres håndhygiejne (2.1).

 • • Kirurgisk maske kasseres efter brug

Alternativ til kirurgisk maske

Der kan være situationer eller forhold, der gør, at en maske ikke er egnet,fx når der skal kommunikeres med et barn,en person med demens eller behov for mundaflæsning. Her er heldækkende ansigtsvisir det bedste alternativ

Håndhygiejne

Det er vigtigt, at der er fuld opmærksomhed på håndhygiejne, da kontaktsmitte udgør den hyppigste årsag til smitte fra person til person ved asymptomatiske COVID-19 positive.

Referencer

Retsinformation: Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af socialområdet i forbindelse med håndtering af covid-19

Tilgået den 12. december 2020

 

SST: Brug af mundbind i det offentlige rum

Tilgået den 12.december 2020