Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Morgenkonference og tavlemøder Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, RHN

Definition af begreber

Morgenkonferencen er et dagligt møde for afdelingens læger, hvor der primært afrapporteres fra vagtdøgnet, primært vedrørende uafsluttede forløb.

Desuden indeholder mødet mulighed for undervisning, fremlæggelse af ny viden fra kongresser eller andre faglige møder, fremlæggelse af PRI-dokumenter og andre aktiviteter af faglig karakter.

 

Tavlemødet er en kort gennemgang af indlagte og indkomne patienter, for at sikre et optimalt patientflow.

Tavlemødet foregår på afdelingerne, med deltagelse af vagthold.

Målgruppe – modtagelse

Læger Gyn – Obs afdeling, RHN

Personale på fødegang, afd. 504 og 108

Formål

Formålet er at vagtoverdragelsen sker effektivt og sufficient, under hensyntagen til læring, så der er tid til andre konferenceaktiviteter, som undervisning, afrapportering fra kongresser, meddelelser fra ledelsen og lignende.

Tavlemødet sikrer optimalt patientflow

Metode

Morgenkonferencen foregår på hverdage i Gyn-Obs konferencerum, plan 5, Kvinde Barn Huset

Hverdage 08.00 – senest 08.25, tirsdage se specielt program.

Mødet starter præcist og slutter senest 08.25, hvis tidligere skabes der tid til opgaveliste og lignende aktiviteter. Afgående forvagt er mødeleder.

 

1) Patientgennemgang ved morgenkonf:

Gyn.: Navn, alder, diagnose, relevant komorbiditet, UL-billeder og andre US,

behandling, opfølgning

Obs.: Navn, alder, graviditet (nr. og længde), paritet, relevant komorbiditet, CTG

og andre US, behandling og opfølgning

2) Patientcases til konferencebeslutning: Fredag, præcis formulering af det problem, der ønskes løst.

3) Undervisning. Form og indhold beskrives af UAO og UKYL, se specielt program

 

 

Tavlemøde for afgående og tilgående vagthold. Foregår ved Cetrea-tavlen på respektive afdeling.

Hverdage Fødegangen kl. 08.30

Hverdage afd. 504 kl. 08.45

Hverdage afd. 108 (afgående bagvagt) kl. 09.00 (weekend kl. 09.30)

 

 

Reference

Lægemøde 11.02.2020