Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Personale i udekørende funktioner under COVID-19 pandemi (4.8.2.2)

Beskrivelse

I forbindelse med omstilling og gradvis øget aktivitet vil personalet igen have visse udekørende funktioner

Smitteforebyggende tiltag

 • • Ved direkte patientkontakt følges Uniformshygiejne (2.3.1)

 • • Arbejdsdragten bør skiftes på hospitalet. Arbejdsdragten skal skiftes, hvis man skal tilbage på job på hospitalet

 • • Hvis ikke det er muligt, kan ledelsen udarbejde lokal instruks, der bør godkendes af Infektionshygiejnen

 • • Hvis en samboende i boligen enten er bekræftet eller mistænkt smittet med COVID-19, fordi vedkommende udviser symptomer, skal medarbejderen sikre, at den samboende opholder sig i et aflukket rum under hele besøget.

 • • Alle borgere/patienter, spørges ved hvert besøg om vedkommende har symptomer, foreneligt med COVID-19.

 • • Hvis borgeren fortæller om symptomer forenelige med COVID-19 skal der, hvis besøget gennemføres, anvendes værnemidler som beskrevet i Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

 • • Hvis borgeren/patienten er symptomfri, kan besøget foregå som vanligt

 • • Ved risiko for stænk og sprøjt følges som vanligt retningslinjen Generelle smitteforebyggende forholdsregler (3.2)

 • • Udfør håndhygiejne før og efter kontakt med borgeren/patienten

 

Transport mellem besøg

 • • Hvis der benyttes fælles bil, skal kontaktpunkter rengøres eller sprittes af ved skift af chauffør eller ved vagtskifte.

 • Rat, gearstang, håndbremse og dørhåndtag

 

Referencer

SST: Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i praksissektoren, fraset almen praksis, speciallægepraksis og den private tandpleje

SST: Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 i hjemmeplejen

Tilgået 28-04-2020