Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar, Operations- og behandlingsafsnit, Thisted


Operations- og behandlingsafsnittet følger overordnet instruks gældende for Aalborg Universitetshospital.

Rettidig reaktion på prøvesvar - afgivelse og modtagelse af prøvesvar

Det følgende er lokal klinisk instruks til brug for personale på Operations- og behandlingsafsnit, Thisted.

Beskrivelse

På Operations- og behandlingsafsnittet rekvireres der prøver og undersøgelser på:

  • • Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA)

  • • Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA)

  • • Hjørring Patologisk Institut (PAI)

  • • Fertilitetsklinikken, Skive

  • • Billeddiagnostisk afdeling (BDA)

 

Sekretærerne i de forskellige specialer tjekker hver dag indkomne prøvesvar og overfører dem til den rekvirerende læges opgaveliste. Hvis det er et svar som kræver øjeblikkelig handling, og den rekvirerende læge ikke er til stede på dagen, lægges svaret til den læge, som er til stede. Det er lægens ansvar, at der bliver kvitteret for de sete prøvesvar på opgavelisten.

  • • Svar fra organkirurgisk regi går til sekretærerne i Kirurgisk Dagafsnit.

  • • Svar fra gynækologisk regi går til sekretærerne i Gynækologisk Ambulatorium.

  • • Svar fra ortopædkirurgisk regi går til ortopædkirurgisk sekretær.

 

Sygeplejefaglig observation af prøvesvar

Ved gennemgang af næste dags journaler, er der lavet aftale om, at sygeplejersken fra mobilisering der læser journaler, tjekker og reagerer på afvigelser for følgende prøvesvar:
 

Blodtype:

Alle laparoskopiske indgreb for specialerne gynækologi og kirurgi.

AB-pro.

 

Clamydia:

AB-pro.

MRSA:

Alle risikopatienter


I skopien tjekkes eller bestilles:

INR:

Alle patienter som er i blodfortyndende behandling.

 

 

Klinisk Biokemisk Afdeling

Alle prøver rekvireres i LABKA II i NordEPJ af sygeplejerske eller læge, enten elektive prøver der skal tages ved modtagelse på OP dagen eller akutte prøver i det postoperative forløb i mobiliseringsafsnittet.

Svar ses i LABKA II i NordEPJ.

Ved et resultat på akutte prøver, der er afvigende i en sådan grad, at det kræver akut indsats, kontakter KBA Kirurgisk Dagafsnit telefonisk på 50615. Ringegrænser – Klinisk Biokemi

Det er sygeplejerskens ansvar at videregive oplysningen til lægen, så han/hun kan træffe beslutning om den nødvendige behandling og kvittere for svaret.

 

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Alle prøver rekvireres i KMA i NordEPJ af sygeplejerske eller læge.

Svar ses i KMA i NordEPJ.

Svar fra klamydiapodning kontrolleres af sygeplejerske i mobiliseringsafsnittet dagen før patienten kommer i afsnittet.

Patienter i MRSA risiko:

Hvis patienten podes på Kirurgisk Dagafsnit, skal der sammen med rekvisitionen, indhentes samtykke til videregivelse af oplysninger fra patienten samt sendes en henvisning til Infektionshygiejnen, så de kan overtage forløbet. Hvis svaret er positivt, informerer KMA Infektionshygiejnen og de tager kontakt til patienten med iværksættelse af behandling. MRSA – Methicillin Resistente Staphylococcus aureus (4.2.1)

Dette glæder også patienter fra Region Midtjylland.

Sygeplejersken i mobiliseringsafsnittet ser MRSA-svaret dagen inden indgrebet. Sygeplejersken skal ikke kvittere for det sete svar, men orientere sig om, hvilke forholdsregler der skal tages, når patienten møder på afdelingen.

Hvis podningen er lavet hos egen læge, skal denne kvittere for svaret.


Hjørring Patologisk Institut

Alle prøver rekvireres i Patoweb i NordEPJ af en læge.

Når svaret er dikteret, sender sekretæren brevsvar til patienten eller indkalder til ambulant svar.

 

Fertilitetsklinikken, Skive

Svar på sædprøver går til sekretærerne i Kirurgisk Dagafsnit.

Hvis der forsat er sædceller i ejakulatet, sendes svaret til rekvirerende læge som vurderer, om patienten skal genindkaldes.

Hvis der er opnået sterilitet, sender sekretæren et standardbrev ud til patienten med svar på undersøgelsen.

 

Definition af begreber

MRSA:

Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus.

Labka II:

Laboratorie-informationssystem til at håndtere patientresultater fra biokemiske undersøgelser samt WEB-modul til rekvirering og svarsøgning online på intranettet.

 

Formål

At der følges op på modtagne svar på prøver og undersøgelser for at sikre patienter hurtig og effektiv behandling, så ingen patienter lider skade eller påføres unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på undersøgelsesresultater.

 

Referencer

Ringegrænser – Klinisk Biokemi