Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Screening for Covid-19 - bestilling, registrering og svar

Beskrivelse

Alle patienter med forventet indlæggelse (eller som skal have potentielt aerosolproducerende behandling) på Ortopædkirurgisk Afdeling O1, O2 og Sammedagskirurgisk Afsnit O6 skal testes for Covid-19. Det tilstræbes, at patienterne testes før indlæggelse. Medindlagte/raske ledsagere skal ligeledes testes inden indlæggelse.

Såfremt patient/raske ledsager allerede er blevet testet, må testen maksimalt være 72 timer gammel, hvis den er ældre bør der foretages ny test.

Akutte indlagte testes i forbindelse med indlæggelsen.

 

INFO OM TESTSTEDER:

Alle patienter og raske ledsagere over 15 år:

Bestil tid til test på siden www.coronaprover.dk (Der skal logges på med NemID)

Aalborg Universitetshospital,

AALBORG

Telt ved Medicinerhuset, Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg

Åbent alle dage kl. 08.00 – 17.00

Aalborg Universitetshospital,

THISTED

Telt ved Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Åbent alle hverdage kl. 09.00 – 16.00

Regionshospital Nordjylland,

HJØRRING

Telt på den store parkeringsplads på Regionshospitalet, Aage-Holms-Vej, 9800 Hjørring

Åbent alle dage kl. 09.00 – 18.00

Weekend og helligdage kl. 09.00 – 14.00

Regionsklinik LÆSØ

Kirkestien 2, 9940 Læsø

Der skal laves forudgående aftale ved henvendelse til tlf. 98 49 15 88. Tidsbestilling hverdage mellem kl. 08.00 og 09.00

SÆRLIGT i forhold til børn:

Børn under 1 år, der testes i

AALBORG

Telt ved Børnemodtagelsen på Aalborg Universitetshospital Nord, Reberbansgade 15, 9000 Aalborg

Åbent alle dage kl. 08.00 – 15.00

OBS! Ring på tlf. 97660500 og aftal nærmere inden fremmøde

Børn under 1 år, der testes i HJØRRING

Telt på den store parkeringsplads på Regionshospitalet ved Aage-Holms-Vej, 9800 Hjørring

Åbent hverdage kl. 09.00 – 18-00 - weekend og helligdage 09.00 – 14.00

Børn kan møde op ved teltet sammen med deres forældre uden forudgående aftale

Børn på 1 år og opefter

Børn på 1 år og opefter kan podes samme steder som voksne (Aalborg, Thisted, Hjørring – se åbningstider ovenfor)

Børn kan møde op ved teltet sammen med deres forældre uden forudgående aftale

Såfremt patient har spørgsmål eller problemer med at bestille tid til testen skal de kontakte Enheden for Sygehusvalg på 97 64 84 63 (alle hverdage mellem kl. 09.00 – 12.00 og 13.00 – 15.00.

Elektive patienter/subakutte patienter til O1, O2 og O6 – afsendelse af coronatest-brev og bestilling af screeningstest (LABKA)

Før indlæggelse af elektiv/subakut patient

Ambulatoriesekretærens opgaver:

Alle ELEKTIVE patienter (> 72 timer) og alle SUBAKUTTE patienter (< 72 timer) som indkaldes skal udover indkaldelse til indlæggelsen desuden også tilsendes indkaldelse til test for Covid-19.

 • ➢ Såfremt patient ikke har e-Boks og der ringes til patient informeres denne telefonisk om test for Covid-19

 • ➢ Såfremt der er tale om en udenregional patient følges nedenstående vejledning også (hjemregionen kan ”trække” rekvisitionen og foretage screeningen)

 

BOOKPLAN:

Indkaldelse til test for Covid-19 sendes således:

 • ➢ Book patienten som vanligt

 • ➢ Vælg patientens booking på ny og vælg ”Dan brev

 • ➢ Vælg ”Vis øvrige brevskabeloner” og ving af i ”1 Coronatest ORTO” og i navn og tryk ”Vælg markerede brev/breve

Billede 1

 • ➢ Obs. ved indkaldelse af børn under 15 år vælges ”3 Coronatest børn+forældre ORTO (Dette brev indeholder oplysning om at en eventuel medindlagt forælder også skal screenes forud for indlæggelse)

Billede 3

 

LABKA:

Ambulatoriesekretæren opretter I SAMME SEANCE rekvisition på elektive og subakutte patienter i Labka.

 • ➢ Gå i Clinical Suite

 • ➢ Den pågældende patient fremsøges og den ambulante kontakt tilknyttes på vanlig vis (således svaret også kommer til ambulatoriets opgaveliste)

 • ➢ Gå i Labka og tryk ”Bestil” – nederst højre hjørne

 • ➢ Vælg ”Ambulant prøvetagning” og udfyld ”Prøvetagningsdato” (= dags dato) og ”Kl.

 • ➢ Skriv COVID-PODNING under ”Rekvisitionskommentar” og tryk til slut på ”Vælg analyser

Billede 5

 • ➢ Vælg prøven ”Covid-screening” ved at dobbeltklikke på den og tast ”OK

Billede 6

 

Immobile patienter - bestilling af screeningstest i eget hjem via mobillab (skal bestilles senest 7 dage før OP)

 • ➢ Rekvisitionen bestilles som ovenfor beskrevet

 • ➢ Derudover skrives patientens adresse, telefonnummer, OP-dato samt eventuelt hjemmeplejens telefonnummer på rekvisitionen i feltet ”Information til prøvetager

Billede 2

 • ➢ Derefter kontaktes et af nedenstående telefonnumre afhængig af hvilken kommune patienten bor i med oplysning om at patienten skal podes

  • For podning af patienter bosiddende i Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommuner kontakter sekretæren Regionshospitalet Nordjylland

   • ▪ Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Nordjylland telefonnummer 97 64 11 87 – hverdage mellem kl. 08.00 – 15.00

  • For podning af patienter bosiddende i Læsø kommune kontakter sekretæren

   • ▪ Regionsklinikken telefonnummer 98 49 15 88 – hverdage mellem kl. 08.00 – 09.00

  • For podning af patienter bosiddende i de resterende kommuner i Regions Nordjylland kontakter sekretæren Aalborg Universitetshospital

   • ▪ Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital telefonnummer 24 45 81 15 – hverdage mellem kl. 08.00 – 12.15

 • ➢ Personalet på Klinisk Biokemisk Afdeling kontakter herefter patienter telefonisk for nærmere aftale om hvilken dag medarbejderen kommer og tager podningen

 

SÆRLIGT for raske ledsagere til Afdeling O1/O2 og medfølgende forældre til Afsnit O6 – bestilling af screeningstest (LABKA)

Såfremt en rask ledsager/medfølgende forælder kontakter sekretariatet inden indlæggelse noteres CPR.nr. i Bookplan med henblik på opfølgning på svar for screening inden indlæggelsen/operation og der gives besked til sengeafsnitssekretæren om dette inkl. raske ledsagers CPR.nr. med henblik på nedenstående:

.

Sengeafsnitssekretærens opgaver:

 • ➢ Indlæg rask ledsager/medfølgende forælder i PAS (afdelingskode 8001 9430 = afdeling O1 og 8001 9431 = afdeling O2)

 • ➢ Opret rekvisition på test for Covid-19 screening via Labka

  • Såfremt der er tale om en udenregional rask ledsager/forælder følges ovenstående vejledning også (hjemregionen kan ”trække” rekvisitionen og foretage screeningen)

 • ➢ Der laves epikrise som vanligt i forbindelse med færdigregistrering

 

LABKA:

 • ➢ Gå i Clinical Suite

 • ➢ Den pågældende raske ledsager fremsøges og den relevante kontakt tilknyttes på vanlig vis

 • ➢ Gå i Labka og tryk ”Bestil” – nederst højre hjørne

 • ➢ Vælg ”Ambulant prøvetagning” og følg derefter ovenstående vejledning om bestilling af Covid-screening i Labka

 

Akutte patienter – indlagt via Skade-/Modtagelsen

Alle AKUTTE patienter (som fx kommer ind via Skade-/Modtagelsen) screenes der inden de indlægges på en stamafdeling.

 • ➢ Sekretæren i Skade-/Modtagelsen registrerer bidiagnosen DZ115A – Screening for Covid-19

 

Registrering

Patienter, som er asymptomatiske og podes for coronavirus skal ikke registreres med diagnose ”obs. Covid”.

De registreres således:

Sengeafsnitssekretærens opgaver – patienter og raske ledsagere til O1/O2 samt medfølgende forældre til O6:

PATIENTER til afdeling O1/O2 registreres screening for coronavirus således:

 • ➢ Relevant aktionsdiagnose (registreres når denne foreligger og senest i forbindelse med færdigregistrering)

 • ➢ Bi-diagnose = DZ115A - Screening for Covid-19 (registreres når oplysninger foreligger og senest i forbindelse med færdigregistrering – sengeafsnitssekretæren tjekker ved færdigregistreringen i Clinical Suite om screening er foretaget!)

  • Ved POSITIVT svar tilføjes Covid-diagnose som bi-diagnose (DB342A - 2019-nCoV-infektion uden angivelse af lokalisation)

 • ➢ Frivilligt kan dertil registreres procedurekode ZZ7098 - Podning fra svælg

 • ➢ Det er ikke nødvendigt på disse patienter at registrere koder for podetagning i procedurebilledet

 

RASKE LEDSAGERE/MEDFØLGENDE FORÆLDRE til afdeling O1/O2 og O6 registreres screening for coronavirus således:

 • ➢ Patient indlægges på afdelingskode 8001 9430 (afdeling O1) og 8001 9431 (afdeling O2) som vanligt

 • ➢ Aktionsdiagnose = DZ763 - Rask ledsager

 • ➢ Bi-diagnose = DZ115A - Screening for Covid-19 (registreres når denne foreligger og senest i forbindelse med udskrivelse - sengeafsnitssekretæren tjekker ved færdigregistreringen i Clinical Suite om screening er foretaget!)

  • Ved POSITIVT svar tilføjes Covid-diagnose som bi-diagnose (DB342A - 2019-nCoV-infektion uden angivelse af lokalisation) og relevant læge kontaktes angående svaret

 • ➢ Frivilligt kan dertil registreres procedurekode ZZ7098 Podning fra svælg

 • ➢ Det er ikke nødvendigt på disse patienter at registrere koder for podetagning i procedurebilledet

Sengeafsnitssekretærerne følger hver mandag og fredag op på raske ledsagere/medfølgende forældre (O1/O1/O6) med henblik på registrering af eventuel screening samt færdigregistrering

Ambulatoriesekretærens opgaver – patienter til Sammedagskirurgisk Afsnit O6:

 • ➢ Relevant aktionsdiagnose (registreres senest i forbindelse med færdigregistrering)

 • ➢ Bi-diagnose = DZ115A - Screening for Covid-19 (registreres når oplysninger foreligger og senest i forbindelse med færdigregistrering – ambulatoriesekretæren tjekker ved færdigregistreringen i Clinical Suite om screening er foretaget!)

  • Ved POSITIVT svar tilføjes Covid-diagnose som bi-diagnose (DB342A - 2019-nCoV-infektion uden angivelse af lokalisation)

 • ➢ Frivilligt kan dertil registreres procedurekode ZZ7098 - Podning fra svælg

 • ➢ Det er ikke nødvendigt på disse patienter at registrere koder for podetagning i procedurebilledet

 

Hvis indlæggelsen – efter lægefaglig vurdering eller efter patients ønske - aflyses på grund af positivt Covid-19-svar

Ambulatoriesekretærens opgaver:

 • ➢ Aflys booking som vanligt

 • ➢ For O1/O2-patienter - slet indlæggelsen

 • ➢ Åbn ambulant indskrivning (hvis en sådan findes) og gå i diagnosebilledet

 • ➢ Tryk F1 for at åbne et tomt diagnosebillede og registrer relevant aktionsdiagnose + bidiagnoser DZ115 + DB342A samt diagnosedato

Billede 4

 • ➢ Gå til HVF’et fra indlæggelsen og registrer i MAR - AFZCORV + AFV02K1/AFV02K2

Billede 8

 

Svar på screening

Ambulatoriesekretærens opgaver – før indlæggelse O1/O2/operation O6:

I forhold til patienter (og medfølgende forældre til O6-patienter) som screenes før indlæggelse/operation er det ambulatoriesekretærens opgave at følge op på eventuelt indkomne svar i opgavelisten

 • ➢ OP-programmet gennemgås dagen før indlæggelse med henblik på indkomne screeningssvar – eventuelt medfølgende forældres CPR.nr. er noteret i Bookplan og tjekkes ligeledes

 • ➢ OBS! Udenregionale patienters testresultat kan tilgås vis Sundhedsjournalen

  • Ved POSITIVT svar videregives dette til opererende læge/evt. specialeansvarlig overlæge med henblik på videre plan

  • Ved NEGATIVT svar markerer sekretæren svar for set

Sygeplejerskens opgaver – under/efter indlæggelse O1/O2:

Sygeplejersken på afdelingen følger op på screeningssvar og giver svar til:

 • ➢ Alle elektive/subakutte patienter

 • ➢ Alle akut indlagte patienter, som er screenet via Skadestuen

 • ➢ Alle medindlagte/raske ledsagere

 • ➢ OBS! Udenregionale patienters testresultat kan tilgås vis Sundhedsjournalen

Svar gives enten under indlæggelse eller patienten kontaktes telefonisk efterfølgende.

  • Ved POSITIVT svar gives besked til sengeafsnitssekretæren med henblik på korrekt registrering

 

Målgruppe – modtagelse

Alle patienter samt raske ledsagere/medfølgende forældre, der indlægges på sengeafsnit O1 eller O2 eller opereres i sammedagskirurgisk afsnit O6.

Formål

At sikre smidighed og sikkerhed i opgaveløsning.