Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Smitteopsporing COVID-19 (4.8.2.3)

Tilfældigt fund af COVID-19

 • • Når der er to eller flere sammenhængende smittetilfælde med COVID-19 i en afgrænset gruppe (arbejdsfællesskab/patienter i et afsnit) inden for et afgrænset tidsrum (4 døgn), så håndteres det som et udbrud.

 • • Det betragtes ikke som et udbrud hvis:

  • • Der er kendt smittekilde i privatlivet

  • • En patient er testet positiv ved indlæggelsen

  • • Patienter, der har ligget på samme stue, hvor det er sandsynliggjort, at den ene er smittet af den anden

 • • Udbrudshåndteringen iværksættes uanset om den positive er fundet ved PCR-test eller antigen-test (selvtest)

Det er afdelingsledelsen i samarbejde med Infektionshygiejnen/vagthavende læge ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, der er ansvarlig for at foretage udbrudshåndtering på afdelingen.

Infektionshygiejnen træffes telefonisk mandag til torsdag fra 7.30 til 15.00 og fredage fra 7.30 til 14.30 på tlf. 97665000. Uden for dette tidsrum kontaktes vagthavende læge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling via omstillingen på Aalborg Universitetshospital. Fra kl. 22.00 til 7.30 henstilles der til, at der kun foretages akutte forespørgsler.

Strategi for udbrudshåndtering

Infektionshygiejnen/vagthavende læge ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling afklarer i samarbejde med afdelingsledelsen, om der er en epidemiologisk sammenhæng mellem de to tilfælde. Hvis der er en sammenhæng, så vil patienter og medarbejdere omfattet af smitteudbruddet (de sidste fire dage) skulle testes 3 døgn efter de smittede personers testtidspunkt.

PCR-test er at foretrække, men hvis dette ikke er muligt, så kan antigentest anvendes.

Praktik vedrørende test

For patienter

Indlagte patienter podes på afdelingen.

 • • Undtagetfra test er personer, der har haft COVID-19 inden for de seneste 8 uger med mindre man udvikler symptomer

For personale

Personalet kan testes med PCR test alternativt antigen-test (selvtest)

PCR kan foretages i enten Aalborg, Hjørring eller Thisted på hospitalsmatriklerne og på regionens øvrige lokaliteter se Coronatest. Svar på personale test sker via sundhed.dk.

Personale skal booke tid til test på: booking.rn.dk eller coronaproever.dk

 • • Undtaget fra test er personer, der har haft COVID-19 inden for de seneste 8 uger med mindre man udvikler symptomer

Udskrivelse fra en afdeling til plejehjem, bosted, specialsektor

Ved udskrivelse fra en afdeling på hospital med et igangværende udbrud med COVID-19, bør borgeren ved indflytning på fx plejecenter og botilbud testes.

Hospitalets opgaver ved udskrivelse

 • • Via Korrespondancemeddelelse informeres plejecenter, botilbud mv. om, at patienten udskrives fra en afdeling med et igangværende udbrud.

 • • Via Plejeforløbsplan informeres plejecenter, botilbud mv. om, at patienten udskrives fra en afdeling med et igangværende udbrud. Plejecenter, botilbud mv. skal rette henvendelse efter gældende aftaler, mhp. at få borgeren testet.

 • • Via rød epikrise informeres patientens egen læge om, at patienten udskrives fra en afdeling med et igangværende udbrud.

Referencer

SST: Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem mv. og i hjemmeplejen

tilgået den 11. marts 2022

SST: Retningslinje for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet tilgået den 20. juni 2022