Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Smitteopsporing COVID-19 (4.8.2.3)

Tilfældigt fund af COVID-19 - Smitteopsporing

 • • Hvis en test for COVID-19 hos et personalemedlem eller en patient bliver positiv, så foretages der smitteopsporing, uanset om personalemedlemmet eller patienten er symptomatisk eller asymptomatisk

 • • Smitteopsporingen skal foretages blandt kontakter fra 48 timer før symptomdebut og frem til selvisolation/isolation. For asymptomatiske skal smitteopsporingen foretages blandt kontakter fra 48 timer før testen blev taget og frem til tidspunktet for selvisolation/isolation

 • • Smitteopsporing iværksættes uanset om den positive er fundet ved PCR-test eller Hurtigtest

 

Det er afdelingsledelsen i samarbejde med Infektionshygiejnen, der er ansvarlig for at foretage smitteopsporingen på afdelingen. Infektionshygiejnen er ansvarlige for at sikre, at samarbejdsafdelinger (røntgen, biokemi, rengøring, terapeuter m.fl.) bliver informeret.

Infektionshygiejnen træffes telefonisk mandag til fredag fra 7.30 til 15.00 og fredage fra 7.30 til 14.30 på tlf. 97665000. Uden for dette tidsrum kontaktes vagthavende læge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling via omstillingen på Aalborg Universitetshospital. Fra kl. 22.00 til 7.30 henstilles der til, at der kun foretages akutte forespørgsler.

Hustandskontakter

 • • Patienter på flersengsstuer

 • • De personer, der bor sammen med en, der har fået påvist SARS-CoV-2

 • • Kæreste til en person, der har fået påvist SARS-CoV-2 (som ikke bor sammen)

 • • Værelseskammerater til en person, der har fået påvist SARS-CoV-2

 • • Overnattende gæster/legekammerater

Øvrig kontakter

Øvrig kontakter er personer, som en person smittet med SARS-CoV-2 har været tæt på – det kan være

 • • Personer, den smittede har siddet ved siden af eller lige overfor (mindre end 1 meters afstand)

 • • Personer, der har været til middag eller lignende med den smittede

 • • Personer, den smittede har dyrket kontaktsport, siddet i bil med el. lign.

 • • Klassekammerater

Strategi for testning og isolation

Husstandskontakter, der er vaccineret med 3. stik, hvor der kan holdes afstand

 • • Skal ikke i isolation

 • • Testes hurtigst muligt (PCR eller Hurtigtest) + testes dag 4 (PCR test) og dag 6 (PCR eller Hurtigtest)

 • • Ved udvikling af symptomer anbefales isolation og PCR test hurtigst muligt

 • • Ved positivt test svar: Isolation. Se Ophævelse af selvisolation/isolation af COVID-19 syge

 

Husstandskontakter, der har været smittet inden for 12 uger, hvor der kan holdes afstand

 

Husstandskontakter, der er vaccineret med 3. stik eller har været smittet inden for 12 uger, som ikke kan holde afstand til den smittede

 • • Isolation

 • • Test hurtigst muligt (PCR eller Hurtigtest)

 • • PCR test 48 timer efter den smittede ikke længere har symptomer

Eller

 • • Hvis den smittede ikke har symptomer anbefales PCR test 7 dage efter den positive test

  • • Isolation ophæves ved negativt svar

 

Husstandskontakter, der ikke er vaccineret med 3. stik eller ikke har været smittet inden for 12 uger, hvor der kan holdes afstand

 • • Isoleres

 • • Test hurtigst muligt (PCR eller Hurtigtest) – gældende for patienter

 • • Testes dag 4 (PCR test) og dag 6 (PCR eller Hurtigtest)

 • • Ved negativt test svar på dag 4 ophæves isolationen

 

Husstandskontakter, der ikke er vaccineret med 3. stik eller ikke har været smittet inden for 12 uger, som ikke kan holde afstand til den smittede

 • • Isoleres

 • • Testes hurtigst muligt (PCR eller Hurtigtest)

 • • PCR test 48 timer efter den smittede ikke længere har symptomer

Eller

 • • Hvis den smittede ikke har symptomer anbefales PCR test 7 dage efter den positive test

  • • Isolation ophæves ved negativt svar

 

Øvrige kontakter uanset vaccinationsstatus

 • • Skal ikke i isolation

 • • Test hurtigst muligt (PCR eller Hurtigtest)

 • • Test dag 4. (PCR eller Hurtigtest) efter sidste kontakt med den smittede

 • • Ved udvikling af symptomer anbefales selvisolation og PCR test hurtigst muligt

 • • Ved positivt test svar: Isolation. Se Ophævelse af selvisolation/isolation af COVID-19 syge

 

Øvrige kontakter, som har været smittet inden for 12 uger

 

Arbejdsfællesskabet/indlagte patienter

Hvis smittekilden ikke kan identificeres, så testes arbejdsfællesskabet samt øvrige indlagte patienter dag 0 og dag 7. Der fortsættes med at teste så længe, at der identificeres nye smittede med SARS-CoV-2. Såfremt der findes flere positive kan udbrudshåndteringen udvides til at omfatte en bredere kreds af medarbejdere, der har haft funktion i kortere varighed på afsnittet, fx tilsynsgående læger, bioanalytikere, radiografer, anæstesipersonale, teknisk personale m.v. I samråd med Infektionshygiejnen kan hyppigere test besluttes.

Praktik vedrørende test

For patienter

Indlagte patienter podes på afdelingen.

For udskrevne patienter gælder følgende i henhold til SST’s vejledning For patienter, der under indlæggelse har været nære kontakter til anden patient med bekræftet COVID19, påhviler der sundhedspersonalet en særlig pligt til at informere eventuelt berørte patienter.”

For personale

Personalet kan testes med PCR test i enten Aalborg, Hjørring eller Thisted på hospitalsmatriklerne og på regionens øvrige lokaliteter se Coronatest. Svar på personale test sker via sundhed.dk.

Personale skal booke tid til test på: booking.rn.dk eller coronaproever.dk

Ophævelse af selvisolation/isolation af COVID-19 syge

Selvisolation/isolation kan ophæves

 • • Hvis en asymptomatisk person testes positiv for ny coronavirus, skal personen iværksætte selvinitieret isolation i 7 dage efter positiv test.

 • • Ved mild – moderat sygdomsforløb kan personen betragtes som smittefrie, hvis ét af følgende scenarier er opfyldt:

  • • Symptomophør ≥ 48 timer

eller

  • • Fra dag 10 efter symptomdebut, forudsat 48 timers feberfrihed (uden febernedsættende medicin) og betydelig klinisk bedring, og dermed kun mildere grad af tilbageværende symptomer, i form af hoste, tab af smags-og/eller lugtesans, hovedpine, træthed mv.

 

Udskrivelse fra en afdeling til plejehjem, bosted, specialsektor

Ved udskrivelse fra en afdeling på hospital med et igangværende udbrud med COVID-19, bør borgeren ved indflytning på fx plejecenter og botilbud, håndteres som Husstandskontakt.

 

Hospitalets opgaver ved udskrivelse

 • • Via Korrespondancemeddelelse informere plejecenter, botilbud mv. om, at patienten udskrives fra en afdeling med et igangværende udbrud.

 • • Via Plejeforløbsplan informere plejecenter, botilbud mv. om, at patienten udskrives fra en afdeling med et igangværende udbrud. Plejecenter, botilbud mv. skal rette henvendelse efter gældende aftaler, mhp. at få borgeren testet.

 • • Via rød epikrise informeres patientens egen læge om, at patienten udskrives fra en afdeling med et igangværende udbrud.

Informationsmateriale

Informationsmateriale til personer, som er testet positiv for ny coronavirus

Sundhedsstyrelsens informationsmateriale til nære kontakter

Referencer

SST: COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter – tilgået d. 21. december 2021

SST: Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem mv. og i hjemmeplejen tilgået d. 21. december 2021

SST: Retningslinje forhåndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet tilgået d. 21. december 2021

SST: Anbefalinger for vaccinerede personer tilgået d. 21. december 2021