Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Smitteopsporing COVID-19 (4.8.2.3)

Tilfældigt fund af COVID-19 - Smitteopsporing

 • • Hvis en test for COVID-19 hos et personalemedlem eller en patient bliver positiv, så foretages der smitteopsporing uanset om personalemedlemmet eller patienten er symptomatisk eller asymptomatisk

 • • Smitteopsporingen skal foretages blandt nære kontakter fra 48 timer før symptomdebut og frem til selvisolation/isolation. For asymptomatiske skal smitteopsporingen foretages blandt nære kontakter fra 48 timer før testen blev taget og frem til tidspunktet for selvisolation/isolation

 • • Smitteopsporing skal desuden foretages blandt alle patienter på det pågældende afsnit og alt personale.Såfremt der er tale om en patient, der indenfor 48 timer forinden er overflyttet fra en anden afdeling eller indlagt fra en institution, bør tilsvarende håndtering iværksættes for den anden afdeling/institution. Der kan dog afviges fra dette, hvis en patient findes positiv for COVID-19 på baggrund af den screening, der foregår ved indlæggelsen.

  • • Patienter, der ikke identificeres som nære kontakter, skal ikke isoleres inden svar foreligger

  • • Personale, der ikke identificeres som nære kontakter, må møde på arbejde inden svar foreligger

 

Det er afdelingsledelsen i samarbejde med Infektionshygiejnen, der er ansvarlig for at foretage smitteopsporingen på afdelingen. Infektionshygiejnen er ansvarlige for at sikre, at samarbejdsafdelinger (røntgen, biokemi, rengøring, terapeuter m.fl.) bliver informeret.

 

Infektionshygiejnen træffes telefonisk mandag til fredag fra 7.30 til 15.00 og fredage fra 7.30 til 14.30 på 97665000, uden for dette tidsrum kontaktes vagthavende læge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling via omstillingen på Aalborg Universitetshospital.

Nære kontakter

 • • Alle, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus

 • • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (fx hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny coronavirus

 • • Alle, der har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus.

 • • Alle, der har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en person, der har fået påvist ny coronavirus, i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:

  • • Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb

  • • Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse

  • • Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning

De kolleger, man arbejder sammen med, på en afdeling på et sygehus, på et plejehjem, eller på et kontor, og som man ikke har været meget tæt på (under 1 meter) i en sammenhængende periode på mere end 15 minutter, er ikke en nær kontakt.

Strategi for testning

 • • Nære kontakter skal testes dag 0, dag 4 og dag 6 efter sidste eksponeringstidspunkt.

  • • Hvis eksponeringen først bliver erkendt på femte dagen, så testes der dag 5 og dag 7 efter sidste eksponeringstidspunkt.

  • • Hvis eksponeringen først bliver erkendt på sjette dagen, så testes der kun på dag 6 efter sidste eksponeringstidspunkt.

  • • Hvis man ved indlæggelsesprøven finder en patient positiv, så behøver man ikke at tage dag nul prøven

 • • Øvrige indlagte patienter på det pågældende afsnit samt øvrige behandlings- og plejepersonaletestes dag 0 og dag 7. Der kan dog afviges fra dette, hvis en patient findes positiv for COVID-19 på baggrund af den screening, der foregår ved indlæggelsen.

 • • Så længe der påvises nye tilfælde testes hver syvende dag. Såfremt der findes flere positive tilfælde kan udbrudshåndteringen udvides til at omfatte en bredere kreds af medarbejdere, der har haft funktioner af kortere varighed på afsnittet fx tilsynsgående læger, bioanalytikere, radiografer, anæstesipersonale, teknisk personale m.v.

 

Det anbefales ikke at genteste borgere eller personale med en positiv test med henblik på ophør af isolation eller raskmelding, da en person kan testes positiv over en længere periode efter symptomophør, uden at personen regnes for smittefarlig.

Praktik vedrørende test

For patienter

Indlagte patienter isoleres se retningslinjen Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19) (4.8.2) og podes på afdelingen.

Udskrevne patienter gælder følgende i henhold til SST’s vejledning For patienter, der under indlæggelse har været nære kontakter til anden patient med bekræftet COVID19, påhviler der sundhedspersonalet en særlig pligt til at informere eventuelt berørte patienter.”

For personale

Personalet følger beskrivelse på Region Nordjyllands hjemmeside. Personalet kan testes i enten Aalborg, Hjørring eller Thisted. Svar på personalets test sker via sundhed.dk.

 

For Aalborg gælder at for at lette arbejdet i P0 bør P0 orienteres til P0 sekretær på tlf. 29 16 82 70.

Her aftales det, at der sendes en liste over medarbejderne. Åbningstiderne er 8:00-17:30 (hverdage) og 8:00-15:30 (weekend).

Ophævelse af selvisolation/isolation

Selvisolation/isolation kan for de nære kontakter ophæves når svaret på testen taget dag 4 efter sidste eksponeringstidspunkt foreligger og svaret er negativt.

Hvis en asymptomatisk person testes positiv for ny coronavirus (SARS-CoV-2), skal personen iværksætte selvinitieret isolation i 7 dage efter positiv test. Såfremt personen i forløbet frembyder symptomer, gælder vanlig praksis med isolation indtil 48 timer efter symptomophør.

Udskrivelse fra afdeling til plejehjem, bosted, specialsektoren

Ved udskrivelse fra en afdeling på hospital med et igangværende udbrud med COVID-19, bør borgeren ud fra et forsigtighedsprincip, ved indflytning på f.eks. plejecentre og botilbud, håndteres som en nær kontakt.

Det betyder, at borgeren efter udskrivelse fra hospitalet skal isoleres. Borgeren testes på dag 4 og 6 efter udskrivelse fra hospitalet. Borgeren isoleres indtil første negative test.

Hospitalets opgaver ved udskrivelse

 • • Via Korrespondancemeddelelse informere plejecenter, botilbud mv. om, at patienten udskrives fra en afdeling med et igangværende udbrud.

 • • Via Plejeforløbsplan informere plejecenter, botilbud mv. om, at patienten udskrives fra en afdeling med et igangværende udbrud og at egen læge er informeret om at skulle oprette rekvisition til test på dag 4 og 6.

 • • Via rød epikrise informeres patientens egen læge om, at patienten udskrives fra en afdeling med et igangværende udbrud og at egen læge skal lave to rekvisitioner til test af borgeren på hhv. dag 4 og 6. Det er vigtigt at egen læge henviser til test i sundhedssporet, således at institutionen efterfølgende kan rekvirere paramediciner ordningen til at foretage testen.

Informationsmateriale

Informationsmateriale til personer, som er testet positiv for ny coronavirus

Sundhedsstyrelsens informationsmateriale til nære kontakter

Referencer

SST: Smitteopsporing af nære kontakter – tilgået 9. juni 2020.

SST: Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID 19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner tilgået d. 9.juli 2020.

SST: Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet – tilgået d. 23. oktober 2020