Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udbrudshåndtering Covid-19 (4.8.2.3)

Udbrudshåndtering

Der foretages udbrudshåndtering såfremt der er mistanke om smittespredning med Covid-19 på et sengeafsnit el.lign.

Tilfældigt fund af Covid-19

  • • Når der er to eller flere sammenhængende smittetilfælde med Covid-19 i en afgrænset gruppe (arbejdsfællesskab/patienter i et afsnit) inden for et afgrænset tidsrum (fire døgn), så håndteres det som et udbrud.

  • • Det betragtes ikke som et udbrud hvis:

    • • Der er kendt smittekilde i privatlivet

    • • En patient er testet positiv ved indlæggelsen

    • • Patienter, der har ligget på samme stue, hvor det er sandsynliggjort, at den ene er smittet af den anden

  • • Udbrudshåndteringen iværksættes uanset om den positive er fundet ved PCR-test eller antigen-test (selvtest)

Det er afdelingsledelsen i samarbejde med Infektionshygiejnen/vagthavende læge ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, der er ansvarlig for at foretage udbrudshåndtering på afdelingen.

Infektionshygiejnen træffes telefonisk mandag til torsdag fra 7.30 til 15.00 og fredage fra 7.30 til 14.30 på tlf. 97665000. Uden for dette tidsrum kontaktes vagthavende læge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling via omstillingen på Aalborg Universitetshospital. Fra kl. 22.00 til 7.30 henstilles der til, at der kun foretages akutte forespørgsler.

Strategi for udbrudshåndtering

Infektionshygiejnen/vagthavende læge ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling afklarer i samarbejde med afdelingsledelsen, om der er tale om et udbrud. Hvis der er tale om et udbrud, så vil patienter omfattet af smitteudbruddet (de sidste fire dage) skulle testes 3 døgn efter de smittede personers testtidspunkt.

PCR-test er at foretrække, men hvis dette ikke er muligt, så kan antigentest anvendes.

Praktik vedrørende test

For patienter

Indlagte patienter podes på afdelingen.

Patienter omfattet af smitteudbruddet skal ikke i isolation indtil der foreligger testsvar, med mindre de har symptomer på covid-19.

  • • Undtaget fra test er patienter, der har været testet positiv for SARS-CoV-2 eller haft symptomer svarende til covid-19 inden for 60 dage med mindre patienten udvikler symptomer

For personale

Som udgangspunkt testes personale ikke.

Referencer

SST: Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus og andre luftvejsinfektioner på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen.

Tilgået den 9. februar 2023

SST: Retningslinje for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet

Tilgået den 8. december 2022