Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Smitteopsporing COVID-19 (4.8.2.3)

Tilfældigt fund af COVID-19 - Smitteopsporing

 • • Hvis en test for COVID-19 hos et personalemedlem eller en patient bliver positiv, så foretages der smitteopsporing uanset om personalemedlemmet eller patienten er symptomatisk eller asymptomatisk

 • • Smitteopsporingen skal foretages blandt nære kontakter fra 48 timer før symptomdebut og frem til selvisolation/isolation. For asymptomatiske skal smitteopsporingen foretages blandt nære kontakter fra 48 timer før testen blev taget og frem til tidspunktet for selvisolation/isolation

 • • Smitteopsporing skal desuden foretages blandt alle patienter på det pågældende afsnit og alt personale, der har været på arbejde indenfor de seneste 48 timer inden symptomdebut/testen blev taget. Såfremt der er tale om en patient, der indenfor 48 timer forinden er overflyttet fra en anden afdeling eller indlagt fra en institution, bør tilsvarende håndtering iværksættes for den anden afdeling/institution.

  • • Patienter, der ikke identificeres som nære kontakter, skal ikke isoleres inden svar foreligger

  • • Personale, der ikke identificeres som nære kontakter, må møde på arbejde inden svar foreligger

 

Det er afdelingsledelsen i samarbejde med Infektionshygiejnen, der er ansvarlig for at foretage smitteopsporingen på afdelingen samt informere samarbejdsafdelinger (røntgen, biokemi, rengøring, terapeuter m.fl.).

 

Infektionshygiejnen træffes telefonisk mandag til fredag fra 7.30 til 15.00 og fredage fra 7.30 til 14.30 på 97665000, uden for dette tidsrum kontaktes vagthavende læge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling via omstillingen på Aalborg Universitetshospital.

Nære kontakter

 • • Personer fra samme husstand som person, der har fået påvist COVID-19

 • • Personer med direkte fysisk kontakt (fx ved kram) til person, som har fået påvist COVID-19

 • • Personer som har haft ubeskyttet direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra person, som har fået påvist COVID-19, fx er blevet hostet på, har berørt brugt lommetørklæde m.v.

 • • Personer med tæt kontakt “ansigt-til-ansigt” inden for 1 meter i mere end 15 minutter, fx samtale med person, som har fået påvist COVID-19

 • • Sundhedspersonale og andre som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

 

De kolleger, man arbejder sammen med, på en afdeling på et sygehus, på et plejehjem, eller på et kontor, og som man ikke har været meget tæt på (under 1 meter) i en sammenhængende periode på mere end 15 minutter, er ikke en nær kontakt.

Strategi for testning

 • • Nære kontakter skal testes dag 0, dag 4 og dag 6 efter eksponeringstidspunktet.

  • • Hvis eksponeringen først bliver erkendt på femte dagen, så testes der dag 5 og dag 7 efter eksponeringstidspunktet

  • • Hvis eksponeringen først bliver erkendt på sjette dagen, så testes der kun på dag 6 efter eksponeringstidspunktet

 • • Øvrige indlagte patienter på det pågældende afsnit samt øvrige behandlings- og plejepersonale, der har arbejdet på afsnittet indenfor 48 timer før indeks symptomdebut/positive test, testes dag 0 og dag 7.

 • • Så længe der påvises nye tilfælde testes hver syvende dag. Såfremt der findes flere positive tilfælde kan udbrudshåndteringen udvides til at omfatte en bredere kreds af medarbejdere, der har haft funktioner af kortere varighed på afsnittet fx tilsynsgående læger, bioanalytikere, radiografer, anæstesipersonale, teknisk personale m.v.

 

Det anbefales ikke at genteste borgere eller personale med en positiv test med henblik på ophør af isolation eller raskmelding, da en person kan testes positiv over en længere periode efter symptomophør, uden at personen regnes for smittefarlig.

Ophævelse af selvisolation/isolation

Selvisolation/isolation kan for de nære kontakter ophæves når svaret på testen taget dag 4 efter eksponeringstidspunktet foreligger og svaret er negativt.

Udskrivelse fra afdeling til plejehjem,bosted, specialsektoren

 

Ved udskrivelse fra en afdeling på hospital med et igangværende udbrud med COVID-19, bør borgeren ud fra et forsigtighedsprincip, ved indflytning på f.eks. plejecentre og botilbud, håndteres som en nær kontakt.

Det betyder, at borgeren efter udskrivelse fra hospitalet skal isoleres. Borgeren testes på dag 4 og 6 efter udskrivelse fra hospitalet. Borgeren isoleres indtil første negative test.

Hospitalet skal ifm udskrivelse:

•  Via Korrespondancemeddelelse informere plejecenter, botilbud mv. om, at patienten udskrives fra en afdeling med et igangværende udbrud.

• Via Plejeforløbsplan informere plejecenter, botilbud mv. om, at patienten udskrives fra en afdeling med et igangværende udbrud og at egen læge er informeret om at skulle oprette rekvisition til test på dag 4 og 6.

• Via rød epikrise informeres patientens egen læge om, at patienten udskrives fra en afdeling med et igangværende udbrud og at egen læge skal lave to rekvisitioner til test af borgeren på hhv. dag 4 og 6. Det er vigtigt at egen læge henviser til test i sundhedssporet, således at institutionen efterfølgende kan rekvirere paramediciner ordningen til at foretage testen.

Informationsmateriale

Informationsmateriale til personer, som er testet positiv for ny coronavirus

Sundhedsstyrelsens informationsmateriale til nære kontakter

 

Referencer

SST: Smitteopsporing af nære kontakter – tilgået 9. juni 2020

SST: Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID 19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner tilgået d. 9.juli 2020