Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diatermi

 

 

Formål:

At sikre korrekt anvendelse af diatermiapparatet

 

Definition:

Ved brug af el-kirurgi anvendes et diatermiapparat som sender strøm gennem patienten ved hjælp

af to poler, en minus pol og en plus pol. Man kan bruge monopolar- eller bipolar strøm.

Ved mono-polar anvendelse udgøres plus-polen af en el-kniv, som operatøren benytter, og minuspolen af en neutralplade, der er påsat patienten.

Ved bi-polar anvendelse udgøres begge poler af det kirurgiske instrument f. eks pincet. Her løber

strømmen kun gennem det område, som instrumentet berører. Der er således ikke brug for

neutralelektrode, når bi-polar strøm anvendes.

 

Beskrivelse:

Anvendelse

Operatøren anvender el-kirurgi under operationer til henholdsvis at skære og til at koagulere

blodkar, for at mindske patientens blodtab under operationen.

 

Præoperativt:

Operationssygeplejersken skal sikre sig.

 • • at der forefindes diatermiapparat.

 • • at apparatet fungerer og er indstillet korrekt.

 • • at der forefindes neutralplade.

 • • sikre sig neutralpladens holdbarhed. Pladerne må anvendes 14 dage efter emballagen er brudt.

 • • at der tages specielle hensyn til patienten der har fysiske/motoriske vanskeligheder f.eks. vigtigheden af korrekt placering af neutralelektrode, hvis patienten har ledproteser, pacemaker.

 • • skal anbringes et sted med god vaskularitet, f. eks. de store muskler på lår, flanke og overarme.

 • • skal anbringes med god hudkontakt. Ved voldsom behåring kan rasering være nødvendig.

 • • skal anbringes tæt ved operationsfeltet, så strømvejen bliver så kort som muligt.

 • • splitplade anvendes. Optimal virkning hvis pladen placeres i strømmens retning.

 • • hvis patienten har pacemaker, skal man sikre sig, at strømmen ikke passerer gennem denne. Her skal så vidt muligt anvendes bi-polar pincet.

 • • patienter med Parkinson-elektrode bærer et kort på sig, hvorpå der står at el-kirurgi som

udgangspunkt ikke må anvendes, samt navne på tre kontaktpersoner. Er det nødvendigt at anvende diatermi kontaktes en af disse, da der findes forskellige typer elektroder. Som regel kan diatermi anvendes hvis det er mere end 15 cm til elektrode implantationsstedet.

KONTAKTPERSONERNE SKAL DOG ALTID KONTAKTES.

 • • at patienten er isoleret fra operationsbordet for at undgå uønskede strømveje.

 • • at patienten er lejret på et tørt underlag.

 

Undgå ved anbringelse af neutralplade:

 • • ujævne overflader.

 • • områder som dækker implantater.

 • • områder med tykt lag fedt.

 • • arvæv.

 • • huden skal være intakt og tør for at mindske risiko for forbrænding.

 • • hvis neutralpladen falder af eller skal flyttes skal der anvendes en ny plade,

 • • at neutralpladeklemmen forårsager tryklæsion.

 

Peroperativt:

 • • neutralelektroden placeres på patienten, ofte det ene lår. Stedet for neutralpladens placering noteres i clinical suite.

 • • neutralpladeledningen monteres på pladen og tilsluttes diatermiapparatet.

 • • steril diatermi håndtag eller pincet tilsluttes diatermiapparatet.

 • • assisterende operationssygeplejerske og operatør sikrer sig, at der ikke forefindes brændbart

materiale eller brændbare væsker og dampe i operationsfeltet, inden anvendelse af diatermi

begyndes.

 • • under operationen sikres det, at neutralpladen opretholder placeringen, og at væsker ikke

kommer i nærheden heraf.

 

Postoperativt:

 • • diatermiapparatet afbrydes og neutralpladen fjernes fra patienten.

 

Uønskede strømveje:

 • • Ifølge bestemmelserne skal operationsborde være jordforbundne for at beskytte personalet

mod lækstrømme.

 • • for at undgå, at der opstår strømveje gennem operationsbordet, skal man sikre at patienten

isoleres fra operationsbordet ved at patienten ikke rører ved metaldele på operationsbordet

 • • madras og lejringsudstyr er ikke isolerede, men antistatisk og dermed strømledende. Derfor isoleres der med linned under patienten.

 

Reference:

”Grundbog i el-kirurgi”