Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring og rengøring af operationsstue på Mamma- Plastik OP


Formål:

At sikre, at operationsstuen klar- og rengøres ud fra de hygiejniske og arbejdsmiljømæssige forskrifter, der er at finde i PRI.

 

Præoperativ klargøring
af OP-stuen varetages af operationspersonale inden dagens operationer påbegyndes:

 • • Afspritning af alle flader på OP-stuen og OP-lampe m.m.

 • • Computeren tændes og relevante programmer findes.

 • • Operationslampe og lejesokkel afprøves og kontrolleres.

 • • Kontrol af stuens ventilationssystem.

 

Før hver operation:

 • • Lejet anbringes (hvor det er muligt) hensigtsmæssigt af hensyn til indgrebet. Samt eventuelt lejringsudstyr findes.

 • • Tekniske apparaturer, fx diatermiapparat, sugeapparat, ilt m.m. der skal anvendes, kontrolleres og afprøves.

 • • Kontroller at relevant inventar, instrumenter samt eventuelt implantater er tilstede på operationsstuen.

 • • Opdækning af instrumenter

 

Postoperativt/oprydning:

 • • Oprydning må påbegyndes, når den sidste hudsutur eller hudstabler er sat i cutis, og forbindingen er placeret over cicatricen.

 • • Instrumenter sorteres og anbringes i net eller tilhørende instrument container.

 • • Alt affald kommes i affaldssække. Ved meget blodigt affald kommes det i specielle sække til risikoaffald, som står i affaldsrummet.

 • • Snavset linned kommes i snavsetøjsposer.

 • • Rengøringspersonalet bestilles til en klargøring af op-stuen og efter sidste operation, bestilles en daglig.

 • • Stuen samt stuens skabe fyldes op.