Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Desinfektion inden operation

 

Formål:

  • • At sikre høj faglig kvalitet i behandlingen af patienten.

  • • At sikre, at operationssygeplejersken er i stand til at foretage korrekt ansigtsdesinfektion i henhold til afdelingens retningslinjer.

  • • At mindske risiko for infektion efter operation

 

Følgende er fra pridokument præ,per postoperativ infektionsforebyggelse (6.1)

Desinfektion af operationsfeltet

 

Huddesinfektion

Hvis indgrebet kræver at navlen er synlig, er det gulvsygeplejersken, som sørger for rensning af denne inden desinfektion.

 

  • • Der desinficeres 2x1 minut med sterile tamponer eller servietter

  • • Desinfektionsmidler skal have en indvirkningstid på mindst to minutter for at opnå den ønskede effekt

  • • Der skal anvendes klorhexidinsprit (0,5% klorhexidin i 70-85% ethanol), som bør være tilsat farv

markør

  • • Der anvendes sterile éngangshandsker eller steril pean. Huden bearbejdes med tamponer eller servietter gennemvædet med desinfektionsmiddel, da den mekaniske effekt er vigtig

  • • Der påbegyndes centralt i området, hvorefter man arbejder sig ud perifert. Ved anden påføring påbegyndes ligeledes centralt, men der desinficeres kun ud til ca én cm fra kanten af første påføring

  • • Efter hver påføring skal desinfektionsmidlet tørre

  • • Ved anvendelse af diatermi/el-kirurgi skal det desinficerede område på grund af forbrændingsrisiko være fuldstændig tørt og dampene forsvundet inden indgrebet. Se Kemisk desinfektion af medicinsk udstyr, hud og overflader (8.2).

 

Desinfektion af ører

Der anbefales klorhexidinsprit (0,5% klorhexidin i 70-85% ethanol) til det ydre øre.

Klorhexidin må ikke anvendes i øregangen, da det er neurotoksisk. Se Kemisk desinfektion af medicinsk udstyr, hud og overflader (8.2).

 

Slimhinde

Bakterier findes i stor mængde som del af den residente flora på slimhinder i f.eks. næse, mundhule, urinveje og vagina. Før indgreb på kroppens slimhindeområde kan en reduktion af bakteriefloraen være ønskværdig. Slimhindedesinfektion kan i nogen grad reducere antallet af bakterier, men værdien af dette for forekomsten af postoperative infektioner er ikke fuldt afklaret.

Til desinfektion af slimhinder anvendes ikke ethanol, da det irriterer og udtørrer slimhinderne, men i stedet overvejende vandige opløsninger af klorhexidin i forskellige koncentrationer.

 

Desinfektion af vaginalslimhinde

Der skal ikke foretages desinfektion af vaginalslimhinden, idet der ikke er evidens for, at præoperativ desinfektion af vaginalslimhinden forud for forskellige former for gynækologiske indgreb reducerer forekomsten af postoperative infektioner. Se Kemisk desinfektion af medicinsk udstyr, hud og overflader (8.2).

 

Desinfektion af øjne

Ved invasive indgreb i øjet beslutter de opererende læger, om præoperativ desinfektion er nødvendig og i givet fald, hvilket desinfektionsmiddel, der bør anvendes. Se Kemisk desinfektion af medicinsk udstyr, hud og overflader (8.2).

 

Desinfektion af mund og næse

Ved invasive indgreb i mund og næse beslutter de opererende læger, om præoperativ desinfektion er nødvendig og i givet fald, hvilket desinfektionsmiddel der bør anvendes. Se Kemisk desinfektion af medicinsk udstyr, hud og overflader (8.2).

 

Desinfektion af ansigt

Til desinfektion af ansigt anvendes cetrimid klorhexidinsprit og neutral øjensalve, når patienterne bliver opereret i lokalbedøvelse. Til patienter i generel anæstesi anvendes ufarvet klorhexidinsprit samt neutral øjensalve.