Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mors på Mamma- Plastik OP

 

Formål:

At behandle den afdøde værdigt og ifølge gældende lovgivning.

 

Definition af begreber:

Mors på mamma/plastik OP er død der indtræffer før, under eller umiddelbart efter operationen mens patienten er på vores afsnit. Ved dødsfald på lejet skal kirurg tage stilling til eventuel anmeldelse til politi eller embedslæge.

 

Beskrivelse:

 1. 1. Retslægeligt tilsyn skal ifølge loven foretages når:

Døden kan være en følge af fejl, forsømmelse eller ulykkelige omstændigheder i forbindelse med behandling eller forebyggelse af sygdom.

 1. 2. Døden er indtrådt pludseligt og ikke forudset af lægelige grunde

 2. 3. Dødsfaldet kan skyldes et strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde

 

Fremgangsmåde:

 • • Dør en patient under en operation og skønner lægen, at der ifølge loven skal foretages retslægeligt ligsyn, skal alt på stuen forblive, som da dødsfaldet indtrådte. Se punkt ”Afdøde er ikke frigivet”.

 • •  Dør en patient under operation og skønner lægen, at døden er indtrådt pga. naturlige årsager, lukkes patienten på vanlig vis.

 

Der er herefter flg. muligheder.

 

Afdøde er ikke frigivet:

Afdøde må juridisk set ikke gøres i stand før vagthavende hos politiet har givet tilladelse hertil.

 • •  I tilfælde af medikolegalt ligsyn må intet fjernes fra den døde, alle utensilier forbliver i den døde.

 • •  Alle anvendte sprøjterester og infusionsrester gemmes. Der lukkes for drop.

 • •  Der må ikke fjernes intubationstube, venflon, elektroder, dræn, kateter, ventrikelsonde, sekret om munden eller lignende.

 • •  Tøj må ikke fjernes.

 • •  Evt. indstikssteder udført i behandlingsøjemed skal indtegnes med en cirkel.

 • •  Afdøde må ikke flyttes fra lejet. Vent på instruks fra politi eller embedslæge.

 

Afdøde er frigivet:

OP-personale ringer til afdelingen, hvor afdøde kommer fra, og melder Mors.

 

Afdøde soigneres som efter enhver anden operation.

Sengen redes op med et lagen løst over madrassen, blå ble under sædet og en hovedpude.

Afdøde dækkes helt med dynen.

 

Portør kaldes som vanligt.

 

Orientering til ledende anæstesioverlæge umiddelbart efter dødsfaldet.

 

Ansvar:

Det er operations-/anæstesipersonalet, der er tilknyttet og har været involveret i patientforløbet, der har ansvaret for at instruksen følges.

 

Har patienten pacemaker (obs. kirurg sørger for fjernelse).