Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejedokumentation i OP Afsnittet


Beskrivelse:

Sygeplejedokumentation på Mamma-/plastik operationsafsnit i forbindelse med pleje og behandling af patienter på operationsafsnittet.

 

Målgruppe:

Sygeplejepersonale ansat på mamma og plastikkirurgisk operationsafsnit.

 

Formål:

Formålet med dokumentationen:

 • • at sikre kontinuitet

 • • at sikre sikkerhed

 • • at sikre kvalitet

 • • at registrere relevante oplysninger

 • • at have mulighed for at genfinde relevante oplysninger

 

Ansvar:

På operationsafsnittet er det den ”gulvansvarlige” sygeplejerske, der i samarbejde med øvrig personale på stuen har ansvaret for at alt relevant dokumentation er ajourført i Clinical Suite. Medmindre andet er aftalt med personalet på op-stuen.

 

Beskrivelse:

Dokumentation i Clinical suite.

 • • arbejdsredskab der understøtter pleje og behandling.

 • • kan være dokumentation i forbindelse med aktindsigt.

 • • kan have betydning for Sundhedsstyrelsens udøvelse af tilsyn med sygeplejefaglig virksomhed.

 • • kan have betydning i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og patientforsikring.

 • • udvikle og vurdere sikkerhed.

 • • udvikle og vurdere kvalitet.

 • • bidrage til faglig udvikling.

 • • betydning i forsknings og uddannelsesøjemed.

 

Procedure for sygeplejedokumentationen.

 • • skal oprettes for hver patient.

 • • indeholde relevante oplysninger.

 • • stamoplysninger.

 • • skal være entydige og systematiske.

 • • indeholde eventuelle afvigelser fra afd. vejledninger.

 • • oplysninger om hvem der udfører sygeplejehandlinger.

 

På mamma/plastik operationsafsnit skelner vi mellem hvor meget dokumentation der skal foretages ud fra om indgrebet udføres i lokal anæstesi eller i generel anæstesi. Al dokumentation foregår i Clinical suite. Under kliniske oversigter scroller man ned til kirurgiske områder og vælger ”dagen for indgrebet”. Ved operationer i GA udføres alle relevante punkter i ”under indgreb”.

 

 

Ved operationer i LA, dokumenteres der kun under følgende:

 • • Indgreb start: Indgreb/personale og Tjek ind.

 • • Indgrebet: Time out.

 • • Efter indgreb: Under postoperativt sygeplejestatus udfyldes hvor det er relevant, ”Forbinding/Meche” og ”andre postoperative bemærkninger”. Endvidere udfyldes Tjek ud.

 

 

Reference:

”Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser”, vejledning nr.9229, fra den 29/04/2005,

Sundhedsstyrelsen, Michael von Magnus

http://www.dsr.dk/msite/text.asp?id=45&TextID=4650 (13. marts 2008)