Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Trafik og adfærd på Plastik- og Mammakirurgisk Operationsstue


Operationsstuen

 • • Klargøring og afspritning af alle flader på OP stuen samt opdækning af instrumenter og utensilier foretages

 • • På stue 12 er det ikke tilladt at begge døre ved slusen åbnes samtidig

 • • Der er adgang på stuen for operationsteam, hjælpepersonale, samt gæster iført engangs overtrækskittel.

 • • Patienten skal være iført rent patient tøj. Ved operationer i lokal anæstesi kan patienten eventuelt komme i eget tøj – såfremt det er synligt rent. Dette er efter aftale med afdelingen.

 • • Ved infektionsfølsom kirurgi, skal personalet anvende operationskittel med barriere. Infektionsfølsom kirurgi er: Indsættelse af brystprotese, indsættelse af kunstig hud, større lap plastikker. Hvad der er infektionsfølsom kirurgi vurderes individuelt i forhold til den enkelte operation.

 • • Pårørende skal være iklædt overtrækstøj før adgang til operationsstuen. Pårørende må kun opholde sig på stuen indtil patienten er bedøvet.

 

Transport af patienten ind på operationsstuen

 • • Patienter, der selv er i stand til det, går ind på stuen – ellers køres patienten i egen seng ind.

 • • Der skal anvendes operationstæpper i stedet for patientens egen dyne, som forbliver i patientens seng under operationen.

 • • Sterilt udstyr, der er pakket ud i tom stue, skal dækkes til med sterile stykker, før dørene åbnes og patienten køres ind på stuen. Dette gælder, hvad enten patienten køres eller selv går ind på stuen.

 

Trafik og adfærd på operationsstuen

 

 • • Under invasive indgreb må der kun være det antal personer til stede, som indgrebet kræver. Maksimum antal personer skal fastlægges af ledende overlæge

 • • Dørene til en operationsstue skal holdes lukkede under hele indgrebet for at minimere antallet af partikler samt for at opretholde trykket på operationsstuen. Anvend gennemstikskabe eller ring ind på stuen.

 • • Kun nødvendig færdsel ind og ud af stuen må forekomme

 • • Såvel sterilt påklædte personer som øvrige tilstedeværende skal bevæge sig i et roligt tempo

 • • Ting, der falder på gulvet, skal kun opsamles, hvis de medtages i optællingen efter operationen eller udgør en sikkerhedsrisiko

 • • Oprydning af afdækning og lignende må ikke finde sted, før operationssåret er lukket, det vil sige, når den sidste sutur eller hudclips er sat og forbindingen er lagt

 

Personer, der ikke er sterilt påklædte

 • • Må ikke række/bøje sig ind over et sterilt felt eller sterilt emne

 • • Skal inden for én meter vende front mod sterile effekter og sterilt påklædte personer.

 

Opdækning til operation

 • • Opdækning må kun finde sted på overtryksventilerede stuer, og der må ikke forekomme trafik ud og ind af stuen, mens opdækningen finder sted

 • • Opdækning skal enten foregå, før patienten køres ind på stuen eller efter patienten er lejret

 • • Hvis instrumenter er pakket ud, før patienten køres ind på stuen, skal den sterile opdækning dækkes med sterile stykker, indtil patienten er lejret

 • • Assistanceborde skal placeres således, at steriliteten sikres

 • • Ventilerede varmetæpper må anvendes under indledning, indtil patienten desinficeres, forudsat at instrumenterne er tildækkede og indtil patientafdækningen er lagt.