Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brug af apparatur på Mamma OP

 

Formål:

At sikre korrekt brug samt rengøring af apparatur som anvendes på mamma OP

 

Gammaprobe:

Gammaprobe anvendes til at lokalisere sentinel node ved brystkræft

OBS! Proben skal håndteres meget forsigtigt. Den er meget følsom og kan gå i stykker, hvis den udsættes for stød.

 • • Skærmen til proben placeres modsat operatøren, så det sikres at skærmen kan ses tydeligt. Start skærmen ved at trykke på knappen på den ene side. Det tager nogle minutter før der kommer billede frem.

 • • Selve proben afsprittes før brug. Dette kan gøres med en wetwipe klud eller hospitalssprit på en ren serviet.

 • • Når dette er gjort, gives proben videre til den sterile sygeplejerske som bruger en probepose til afdækning. Posen ”klippes” af den sterile sygeplejerske, som laver en knude på posen for at lukke ind til proben. Der sidder elastikker på probeposen, som kan bruges til at lukke yderligere med.

 • • Proben tændes ved at trykke i toppen af den og den vil efter et øjeblik blinke grøn på den ene side. For at sikre, at tæller registreres, skal du pege på den trådløse gammaprobe mod en radioaktiv kilde.

 • • Proben og skærmen tilsluttes ved at trykke på skærmen. Tryk på ikonet "Gamma Probe Serial Number" for at starte hovedprogrammet. Den grønne LED skal nu begynde at blinke med en højere hastighed.

 • • Efter brug gives proben til den usterile sygeplejerske, som fjerner probeposen og rengør proben med wetwipe eller hospitalssprit. Derefter lægges proben tilbage i skabet i beskyttelsescover.

 • • For at slukke for Node Seeker, vælg den røde "shutdown" og vælg derefter "yes" fra

berøringsskærmen.

 • • Hvis den grønne LED lampe skifter til rød, er det indikation for at batteriet skal skiftes. Dette gøres ved at skrue toppen af på proben

 

Hitachi Aloka ultralydssystem Noblus:

 • • Start med at afspritte scanner og probe med wetwipe eller hospitalssprit

 • • Derefter pakkes proben ind af den sterile sygeplejerske i et ultralydscover

 • • Opstart scanneren ved at trykke på ”power” knappen i øverste venstre hjørne af betjeningspanelet

 • • Tryk på ”FREEZE” for at slå frys fra – derefter kan proben bruges af kirurg som undervejs vil sige hvis der skal ændres på betjeningspanelet.

 • • Både probe og scanner afsprittes efter brug med wetwipe eller hospitalssprit

 

SentiMag:

SentiMag anvendes til at lokalisere Magseed hos patienter med brystkræft.

OBS! Skal håndteres meget forsigtigt. Den er meget følsom og kan gå i stykker, hvis den udsættes for stød.

 • • Tilslut elkabel, probe og fodpedal til skærmen

 • • Fodpedal skal pakkes ind i en almindelig frysepose

 • • Tænd SentiMag (lille sort knap på bagsiden)

 • • Nulstil proben ved at holde den op i luften og væk fra eventuel metal og tryk på symbolet med vægten

 

 • • Når displayet på SentiMag skifter fra den vuggende vægt til tal placeres proben i probeholderen og vent i 15 min.

 • • Proben afdækkes sterilt med probepose samt elastikker til at holde posen på plads.

 

Under operationen:

 • • Der kan med fordel placeres en pean eller lignende metal genstand i diatermiposen hvor man opbevarer proben undervejs – så larmer den ikke

 • • Proben nulstilles ved at trykke på fodpedalen. Dette skal gøres når displayet viser >1000 når proben skal anvendes

 

Efter operationen:

 • • Aftag probepose og sluk SentiMag

 • • Rengør proben og SentiMag med wetwipe eller hospitalssprit

 • • Frakobl probe og opbevar probe i lille sort kuffert

 • • Opbevar SentiMag + tilbehør forsvarligt indtil næste gang udstyret skal anvendes